Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/417

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
403
1263. Den ſkotſke Konges Krigsforberedelſer.

fornemmelig kunde vente Angreb af Fienden, bleve forſterkede, Fæſtningsverkerne iſtandſatte og Vaabenforraadet forøget, ſom i Inverneſs ved Morayfjorden og i Ayr og Wigtoun paa den ſydveſtlige Kant af Landet; endog Stirling, ſkjønt det ligger paa Øſtſiden, blev ikke forſømt, da Landet her paa denne Kant kun er ſmalt over fra Veſtſiden. Der blev og, ſom det lader, i Haſt ſamlet og bygget Fartøjer. Slottet ved Ayr ſynes iſær at have været Hovedpunktet for Udruſtningerne. Her blev der bygget Skibe, en heel Deel Levnetsmidler indkjøbte, eller uden videre tagne fra Indbyggerne i Omegnen, for ſiden at erſtatte dem; der blev bygget Kaſtemaſkiner og ſtøbt flere hundrede Kaſtebolter, ligeſom der og blev holdt ſtadigt Udkig efter de norſke Skibe[1]. Merkeligt nok, vægrede Borgerne i Ayr ſig ved at gjøre Tjeneſte i Caſtellet, da Sheriffen, Walter Jarl af Menteth, anmodede dem derom efter Kongens egen Befaling. Han maatte melde tilbage, at de ſlet ikke vare at formaa dertil, og i deres Sted leje 120 Krigere[2]. Dette er ſaa meget merkeligere, ſom Staden af Kong Alexanders Farfader Villjam havde faaet Landſtrækninger overdragne paa det udtrykkelige Vilkaar, at de ſkulde forſvare Caſtellet. Men enten har nu Borgernes Frygt for den vældige norſke Flaade

  1. Se den for omtalte Chamberlains Rolls, citerede i Archæol. Scot. II. S. 389, 390, 391. Her heder det i Regnſkabet fra Alexander Cumyn, Jarl af Buchard, Baliv af Invery (ſandſynligviis Inverneſs): Item for Mad til tjeneſtegjørende Krigere (servientes, d. e. sergeants), garniſonerende paa Slottet, efter Kongens Befaling, i ſex Maaneder, paa den Tid, da Norges Konge var her, 104 Sh. Samme Jarl af Buchan var ogſaa Sheriff i Wigman; i hans Regnſkab, Slottet her vedkommende, opføres 40 Mk. til Reparation af Slottet, hvorhos Kongen eftergiver 10 Mkr. af Regnſkabet, for at Arbejdet ſaa meget ſnarere kan fuldføres, i Anledning af den norſke Konges Komme. I John Lambertons, Sheriffen i Stirlings, Regnſkab, ſtaar der: „Item til Folk, der holdt Vagt i Slottet paa den Tid, da Norges Konge var paa de Kanter, 35 Sh. 6 Pence“. I Sheriffen af Ayrs, Walter Jarl af Menteths Regnſkab for 1263: „Til de Udſendinger, der udſpejdede den norſke Konges Bevægelſer, 3 Gange, 24 Sh. 8 Pence“. Ligeledes anholder Jarlen om Refuſion af 60 Pd. 15 Sh. 8 Pence, udlagte til at bygge Skibe ved Ayr, og 7 Mk. i Udlæg for at have ladet ſkjære 200 Aarer; til 4 Mand, der i 23 Uger pasſede paa Kongens Skibe, opføres 16 Sh. 9 P. Af Levnetsmidler paa Slottet ſees at være kjøbt Salt for 20 Sh., 10 „celdræ“ Havremeel for 10 Pd., 6 „celdræ“ Korn for 9 Pd. 3 Sh.; ligeledes opføres 18 Pd. 16 Sh. 5 Pence i Erſtatning til endeel Folk fra Kyle og Carrik, fra hvem man havde taget Kvæg, og ſom havde indeholdt dette Beløb af den Landſkyld, de havde at yde fra Mortensmesſe, fremdeles for 46 Stykker Kvæg, tagne til Kongens Tjeneſte ved Breweweill, 9 Pd. 4 Sh., altſaa dog kun 4 Sh. pr. Stykke.
  2. Sammeſteds, S. 389. Jarlen anholdt om Refuſion af Udlæg, han havde haſt til de 120 Soldater, dog ſaaledes, at Borgerne, om muligt, ſkulde nødes til at betale det.