Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/339

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
325
1254. Isl. Begivenheder. Biſkop Sigvard ſendes tilbage til Island.

landede ved Sønderlandet, dog førſt, ſom det ſynes, efter Thingtiden[1]. Saa ſnart Biſkop Henrik erfarede bane Ankomſt, reed han ſtrax ſyd over Hejderne til ham, og ſatte ham viſtnok endnu mere op mod Gisſur, end han allerede var det forud. Det forſtod ſig vel af ſig ſelv, at den Banſættelſe, Biſkop Henrik havde lyſt over ham, nu ogſaa udſtraktes til Skaalholts Biſkopsdømme, og da Banſættelſer nu havde langt andet at betyde, end i Biſkop Gudmunds Tid, bragtes Gisſur derved i den ſtørſte Forlegenhed. Begge Biſkopper trængte ſaaledes.ind paa ham, og truede ham ſaa haardt, at han ingen anden Udvej ſaa for ſig, end at adlyde Kongens Bud; hans Afrejſe ſkulde ſkee fra Ørebakke, i de førſte Dage af Auguſt; det lader endog til, at han ſkulde ſejle bort paa det ſamme Skib, ſom havde bragt Biſkop Sigvard til Landet. Han beſkikkede derfor ſit Huus og ordnede fine Anliggender ſaagodt ſkee kunde. Odd Thorarinsſøn bekræftede han i Beſtyrelſen af Skagafjorden; Forvaltningen af ſine Fædrenebeſiddelſer paa Sønderlandet overdrog han til en af ſine Venner, Thord Arnthorsſøn Tott, der nys havde egtet hans Halvbroder Einars Datter Herdis; han paalagde dem begge, baade Odd og Thord, gjenſidigt at underſtøtte hinanden mod Eyjulf og Ravn. Disſe tænkte endnu for Gisſurs Afrejſe at overrumple ham, og drog i det Øjemed afſted fra Saudafell med 70 Mand, — ſaa aabenbart viſte Ravn at han ikke agtede det nys ſluttede Forlig, — men da de hørte at han var nede ved Ørebakke og ſtrax ſkulde afſejle, torde de ikke vove ſig ſaa langt ind i det vel befolkede Hered, og vendte tilbage igjen. Ikke længe efter afſejlede Gisſur, ledſaget af nogle faa Venner. Odd Thorarinsſøn, der nogle Uger forud var kommen til Sønderlandet, ſkiltes ikke fra ham førend Skibet gik til Sejls. Da var det blevet aftalt imellem dem, at Odd ſkulde fore det egentlige Overtilſyn med alt hvad der vedkom Gisſur der paa Øen[2].

Gisſur landede ved Hørdelands Kyſt, og da han her fik høre, at Kongen var paa Øſtlandet, — han havde denne Sommer været nede ved Elven, og haft den frugtesløſe Sammenkomſt med Kong Chriſtopher, hvorom der ovenfor er berettet, men var nu i Tunsberg, hvor han agtede at tilbringe Vintren — forlod han Skibet, fik ſig en Byrding, og ſejlede øſtefter for at begive ſig til ham. Skibet, hvorpaa han var kommet, fortſatte derimod Rejſen til Bergen, hvor Thord Kakale juſt

  1. Der tales nemlig om Thinget og Mordbrændernes Fredløshedsdømmelſe førend der nævnes noget om Biſkop Sigvards Ankomſt til Landet, ligeſom der heller ikke ytres et Ord om at denne viſte ſig paa Thinget. Sturlunga Saga IX. 12, 13.
  2. Sturlunga Saga, XI. 13, 15. Haakon Haakonsſøns Saga, Cap. 282.