Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/293

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
279
1247. Islandſke Begivenheder. Thords Tilbagekomſt ſom Eneherre.


liges Politik, idet han derved deſto lettere troede at faa Island ſkatſkyldigt under ſit Herredømme[1].

31. Thord Kakales Herredømme paa Island og Tilbagekaldelſe til Norge.


Thord og Biſkop Henrik rejſte endnu inden Sommerens Udgang over til Island, uden dog, ſom det ſynes at drage i ſamme Skib. Thord landede ved Veſtmanna-Øerne[2], og begav ſig førſt til Kelde paa Sønderlandet, hvor hun traf ſin Svoger Halfdan og Syſter Steinvar, der ikke længe havde kunnet bolde ud paa Grund, fordi Thords Mænd, der ligeledes ſkulde have Tilhold paa Gaarden, vare dem alt for uregjerlige; ſiden reed han nord over Fjeldet til Grund, og efter et kort Ophold her drog han ud, for i Kongens Navn at underlægge ſig Landet, idet han begyndte med Borgarfjorden. Her havde allerede, ſom det oftere er nævnt, Kongen ladet Snorre Sturlasſøns betydelige Efterladenſkab i faſte Ejendomme og tillige, ſom det ſynes, Godord, erklære hjemfaldne under ſig eller Kronen, og, ſaa vidt man kan ſkjønne, forlenet Thord med dem allerede ved hans førſte Udfart til Island i 1242; om han end ſenere havde frataget ham denne Forlening og overdraget den til Gisſur, ſaaledes ſom vi ovenfor have antaget, ſaa faldt det dog af ſig ſelv, at den nu førſt og fremſt maatte blive ham gjengiven ſom en Hoved-Grundvold, paa hvilken hun ſkulde bygge ſin hele Virkſomhed i Kongens Interesſe. Han underlagde ſig derfor — og det lader ikke til, at han mødte den mindſte Modſtand, — hele Heredet, hvis Beſtyrelſe han overdrog Thorleif i Garde, efter førſt at have ladet ham tilſværge ſig Troſkabseed. Besſaſtad m. m. tog han under ſin umiddelbare Forvaltning ſaavel ſom Reykjaholt, hvor han agtede at tilbringe Vintren (1247—48). Dog aflagde han førſt Sturla Thordsſøn et Beſøg paa Stadarhool, rimeligviis for herfra at lade Underkaſtelſes-Bud udgaa til Indbyggerne i de nordlige Egne af Veſtfjordene, og det følgende Aar (1248), i Faſten, da han var vendt tilbage til Reykjaholt i Følge med Sturla, kom ogſaa baade Ravn Oddsſøn og Einar Thorvaldsſøn fra Vatnsfjorden til ham, og tilſagde ham Lydighed paa alle de øvrige Veſtfjordingers Vegne. Biſkop Sigvard indfandt ſig

  1. Sturlunga Saga, VII. 46, 47. Haakon Haakonsſøns Saga Cap. 257; jvfr. ovenfor S. 41.
  2. Paa Veſtmanna-Øerne medtog Thord et ſtort Parti Viin, ſom Svarthøvde havde opkjøbt for ham i Norge, da han, ſaaledes ſom det ovenfor er berettet, drog derover med Eyvind Bratt i 1245. Svarthøvde havde opholdt ſig et Aar f Norge, og kom hjem, juſt ſom Thord forlod Island 1246. Han efterlod derfor Vinen paa Veſtmannaøerne indtil videre. Man ſeer heraf, at Thord agtede at fore et ſtort Huus, og beverte godt.