Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/415

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
401
1263. Krigstog mod Skotland. Kong Haakon i Orknøerne.

og var kommen ind til en af de ydre Øer blandt Orknøerne. Han blev nu i Følge med Kongen, der ſtrax efter Olafsdagen ſejlede fra Ellidavik forbi Dyrnesmulen til Ragnvaldsø, hvor han lagde ſig i Ragnvaldsvaag[1], og atter blev liggende i nogle Dage, nemlig til St. Laurentii Dag eller 10de Auguſt. Deels lader det til at han vilde oppebie at Orknøingerne bleve færdige med deres Udruſtninger, deels vilde han ogſaa udſkrive Contributioner af Katneſingerne, der ved at underkaſte ſig Kong Alexander og ſtille ham Giſler havde viiſt ſig fiendtligt ſindede mod Nordmændene. Han ſendte Folk over til Katanes og lod Indbyggerne vide, at han herved paalagde dem at yde en Contribution, der neppe var ubetydelig; underkaſtede de ſig den og udredede den, ſkulde de nyde Fred, hvis ikke, maatte de vente at ſee ſit Land herjet. Katneſingerne vedtoge ſtrax Udredelſen, og Kong Haakon beſkikkede Mænd til at modtage det forlangte, der vel hovedſageligt beſtod i Kvæg og anden Proviant. Man kan neppe antage, at dette ſkede, uden at Kongen havde raadført ſig med deres forrige Herre Magnus Jarl, altſaa med dennes Samtykke eller efter hans Ønſke. Jarlen rar vel ogſaa ærgerlig paa Katneſingerne, fordi de havde ſat deres Underſaatspligt mod den ſkotſke Konge højere end deres Forpligtelſer til ham. Imidlertid havde de dog neppe tænkt ſaa meget paa Pligt eller Hengivenhed, ſom kun paa at høje ſig for Overmagten; det ſamme var Tilfældet nu, og man maa højligt beklage de ſtakkels Folk, der ſaaledes kom til at ligge mellem to fiendtlige Magter, og kun havde Valget mellem enten at krænke deres Underſaatsforhold til deres egentlige Landsherre, Kongen, eller at lægge ſig ud med deres umiddelbare Overherre, Jarlen. Af den Omſtændighed, at de nu havde givet efter for den bydende Nødvendighed, og ene og alene ſøgt at frelſe deres Land fra at herjes og brændes, og ſig ſelv fra Mishandlinger, ved at udrede Contributionen til Norges Konge, tog Kong Alexander ſiden Anledning til at ſende dem en Hær paa Halſen, og aftvinge dem ſvære Bøder, ſom det i det følgende vil ſees. Medens Kong Haakon laa i Ragnvaldsvaag, indtraf en Solformørkelſe, af det ſaakaldte ringformige Slags; nyere Beregninger have viiſt, at denne Formørkelſe indtraf den 5te Auguſt 1263 omkring Kl. 1, 24 Minutter E. M., og netop var ringformig i Strøget om Ragnvaldsvaag[2].

  1. Ragnvaldsvaag ligger paa Veſtſiden af Ragnvaldsø, det nuværende South-Ronaldsey, ſtrax indenfor Hora, det gamle Haugseid, bekjendt af Thorfinn Hanſakljuvs Gravhøj.
  2. Se Archæol. Scot. II. S. 363, 364, jvfr. Formørkelſes-Tabellen i l’art de vérifier les dates.