Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/253

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
239
1242. Islandſke Begivenheder. Thord paa Sønderlandet.

hjemme. Orm havde, ved Efterretningen om at han nærmede ſig, taget Flugten øſter til Kloſtret i Ver.

Da Hjalte Biſkopsſøn hørte at Thord havde ſat ſig faſt paa Breidabolſtad, reed han ſelv nord over Fjeldet for at raadſlaa med Kolbein unge, men bød Bønderne at holde ſig ſamlede under Vaaben i Skaalholt ſaa mandſterke ſom muligt, og fik Biſkop Sigvard til at drage hen til Thord for at aabne Underhandlinger, dog meſt, ſom det ſynes, for at vinde Tid, indtil Kolbein kunde komme nordenfra med Undſætning. Biſkoppen kom til Breidabolſtad, med Steinvar i ſit Følge, og anholdt paa de forſamlede Bønders Vegne om midlertidigt Forlig. Thord vilde nødigt indlade ſig derpaa, i det mindſte vilde han ikke gaa ind paa Biſkoppens Forſlag, at ſer Mænd fra hver Side ſkulde træde ſammen og afgjøre Betingelſerne; ſkulde et Forlig komme i Stand, ſagde han, ſaa maatte Afgjørelſen i alle Fald overdrages Halfdan og Steinvar alene. Biſkoppen ſagde, at hertil kunde han hverken ſvare Ja eller Nej paa Bøndernes Vegne, førend han havde hørt deres nærmere Beſtemmelſe, og vendte tilbage til Skaalholt, men lovede paa en beſtemt Dag at ſende Bud om, hvad de beſluttede ſig til. Et ſaadant Bud kom ogſaa, men to Dage efter den aftalte Tid, og med den Beſked at Bønderne ikke vilde gaa ind paa de af Thord fremſatte Betingelſer. Thord begav ſig da ſtrax til Kelde med hele ſin Flok, før at raadſlaa med Halfdan og Steinvar, og faa Underſtøttelſe af dem til et Angreb paa Bondeflokken i Skaalholt. Halfdan var ikke hjemme, men reden ned til Odde; did ſendte Thord ſtrax Kolbein og Bjørn Dugfusſønner efter ham, men Steinvar lod alle deres Landbønder kalde ſammen og bød dem holde ſig færdige til at følge Thord og Halfdan. Da Dugfusſønnerne traf Halfdan og fortalte ham, hvorledes Sagerne ſtod, ſagde han at det ikke var raadeligt for Folk, der ej havde des kraftigere Opfordring dertil, at fare løs paa hellige Steder[1] og angribe Bønderne; han vilde hverken ſelv følge med Thord eller tillade nogen af ſine Mænd det; Thord fik ſelv ſee til, hvorledes han kom ud af det med Bønderne. Han lod ſtrax de af Steinvar ſammenkaldte Folk tilſige, at de ſkulde drage hjem, hver til ſit. Da Kolbein og Bjørn kom tilbage med denne Beſked fra Halfdan, blev Thord yderſt vred, og ſagde at han lige fuldt vilde angribe Bønderne og ſee, hvorledes det løb af. Da havde han juſt faaet ſikker Efterretning om at Bønderne vare omtrent 700 Mand ſterke, og havde forſkandſet ſig paa Skaalholts Kirkegaard. Hans egen Flok udgjorde, ſom det viſte ſig ved Optællingen, ſtrax man kom over Thjorsaa, kun 220

  1. Skaalholt Kirke med den paa dens Grund liggende Biſkopsgaard nød naturligviis den ſamme Fredhellighed, ſom Kathedralkirkerne andenſteds.