Hopp til innhold

Indeks:Historisk Tidsskrift (Norway), Første Række, Første Bind.djvu

Fra Wikikilden
Tittel Historisk Tidsskrift
Bind første Række, første Bind
Forfatter Den norske historiske Forening
Forlag P. T. Mallings Bogtrykkeri
Sted Kristiania
År 1871
Faksimiler djvu
Målform Bokmål/riksmål
Framgang Må korrekturleses


Sider

1 2 tittel blank innhold innhold i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii xviii xix xx 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519
INDHOLD.
Side.
Om de kongelige begravelser i Norge efter hedendommen.
Af N. Nicolaysen 1
Frederik III.s hylding i Kristiania 1648.
Af Yngvar Nielsen 23
Bemerkninger om stedsnavnene i den søndre del af Helgeland.
Af Karl Rygh 53
Tillægsbemærkning om navnet Hálogaland, Helgeland.
Af Sophus Bugge 135
Et nordtydsk Sagn om Olaf den helliges Ligkiste.
Af L. Daae 141
Noget om skaalebygningen.
Af N. Nicolaysen 145
Bevise Navnene i de nordiske Vølsungasagn, at disse ere laante fra Tydskerne?
Af Johan Fritzner 179
Om Lørdagshelg i Norge før og efter Reformationen.
Af Johan Fritzner 187
Retshistoriske brudstykker.
Af Fr. Brandt 196
V. C. W. Sibberns Dagbog paa Eidsvold.
meddelt af M. Birkeland 208
Generalmajor Peter Anker, guvernør i Trankebar.
Af Yngvar Nielsen 273
Om Skæreið i Skiringssal.
Af Sophus Bugge 385
Dronning Astrids Skjulested.
Af I. C. Kjær 389
Om Trællen Karks Død og Drømmen, hvori den bebudedes ham.
Af Johan Fritzner 397
Nogle Breve fra E. C. Werlauff og I. Chr. Berg.
Meddelte af L. Daae 406
Om de overtroiske Forestillinger, som knytte sig til Hesten.
Af Joh. Th. Storaker 457
Martin Pechlin, en Sørøverhistorie fra det sextende Aarhundrede.
Ved L. Daae 485
Smaastykker.
(No. 1–12 af L. Daae, No. 13–14 af Yngv. Nielsen,
No. 15 af Sophus Bugge).
1. Til Gretters Saga 498
2. Tønsberghus’s Ødelæggelse 500
3. Einar Tjelds Kamp ved Oslo 1536 501
4. Om den Lundske Erkebisp Mag. Jørgen Skodborg 502
5. Uegte Søn af Christiern II 503
6. Noget om Akershus Slot 1559 503
7. Et adeligt Frieri i Norge 1569 504
8. Gravkapel ved Hamar Domkirke 506
9. Norsk Adel i forrige Aarhundrede 507
10. Gerhard Schønings Ungdomshistorie 511
11. Presseforseelse i Kristiania 1756 514
12. Om en paatænkt offentlig Bogsamling ved Drammen 514
13. En nordlandsk topograf fra 1591 515
14. Gustav IV Adolfs proklamation til det norske folk i 1814 516
15. Et vers af Torbjørn Hornklove om Harald Haarfagre 518

Den norske historiske Forening S. I–XIX

RETTELSER.
S. 154 L. 13 f. o. fra læs: frá.
15 höllina læs: höllinni.
16 – – –
157 10 n. udgaar notetegnet 2).
3 efter „Thorsnes“ tilføjes 2).
160 7 o. þresköldinni læs: þresköldinn.
162 4 bjödnelaus læs: bjödnalaus.
171 5 n. tekjuni læs: þekjuni.
270 12 Regnskabet læs: Regentskabet.

Ved nærmere overvejelse har jeg fundet at den s. 3 og 13 fremsatte forklaring af fyrir útan kórin eller útar frá kórinum ikke kan forsvares, hvorimod derved maa menes et sted længere ude i kirken end koret. Heraf følger altsaa, at af de 27 kongelige personer, hvis begravelsessted kjennes, bleve 7 (no. 14, 25, 26, 27, 31, 32, 35) jordede i koret, 5 (1, 8, 13, 17, 22) derimod udenfor koret enten i tverskibet, hvor saadant fantes, eller i det egentlige skib.

N. Nicolaysen.