Om den Lundske Erkebisp Mag. Jørgen Skodborg

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Denne Prælat blev i Aaret 1520 af Christiern II, hvis Sekretær han havde været, ophøiet til Danmarks Primas, men faldt allerede i det følgende Aar i Unaade, flygtede til Rom og kom aldrig mere igjen, skjønt Frederik I en kort Tid var stemt for hans Gjenindsættelse og Mag. Jørgen endog paa denne Konges Forbøn modtog erkebiskoppelig Vielse af Pave Clemens VII. Han døde som Kannik i Køln 1551. Til hans senere Historie kan her den Oplysning meddeles, at han i 1541 (altsaa 5 Aar efter Bispeværdighedens Afskaffelse i Danmark), understøttet af Coadjutoren i Erkestiftet Køln, fandt paa at ansøge Christian 111 om Restitution i Embedet eller om idetmindste at opnaa et passende Forlig, og om at Kongen vilde være ham en naadig Konge. Christian III lod Coadjutoren svare: . „Dass wir von gemelten Schottbergk nit wissen, haben ihn auch vielweniger unser Lebenlang gesehen oder erkannt“. „— — Weil auch nun zur Zeit mit solchem Erzstift eine Voränderung geschehen und mit einem „Christlichen Evangelischen Bischof, der das göttliche Wort predigt, vorsehen, so wissen wir ihme seiner Forderung kein Statt zu geben“. (Ausländ. Registr. i danske Geheimearkiv 1541. Onsd. eft. Exaudi).


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.