Forfatter:Ludvig Ludvigsen Daae

Fra Wikikilden
Hopp til: navigasjon, søk
Ludvig Daae
Ludvig Ludvigsen Daae
Født 7. desember 1834, Aremark
Død 17. mars 1910, Kristiania
Norsk historiker
Wikipedia-logo.png Artikkel på Wikipedia
Commons-logo.svg Bilder og media på Commons
Bibsys

Tekster[rediger]

Artikler og avhandlinger[rediger]

  • «Efterretninger om Christiania Kathedralskole under Cancelliraad Jacob Raschs Rectorat (1706–37)», i Illustreret Nyhedsblad (1858).
  • «Nogle nye Bidrag til den norske Kirkes Historie», i Indbydelsesskrift fra Drammens Skole 1860. Drammen, 1860.
  • «Nogle Antegnelser om den forrige Latinskole i Skien, der nedlagdes 1739», i Indbydelsesskrift fra Skiens Skole 1860.
  • «Den lutherske Reformations eller Kirkeforbedrings Indførelse i Norge», i En Tylvt Forelæsninger. Christiania, 1862.
  • «Om Middelalderens Munkevæsen med særligt Hensyn til Norge», i En Tylvt Forelæsninger. Christiania, 1862.
  • «Et nyt Bidrag til Danmarks Reformationshistorie», i [[Forhandlinger i Christiania Videnskabs-Selskab (1867).
  • «Uaar og Hungersnød i Norge 1740–1743», i [[Forhandlinger i Christiania Videnskabs-Selskab (1868).
  • «Om geistlige Embeders Besættelse i Norge efter Reformationen», i Luthersk Kirketidende (1869).
  • «Krigen nordenfjelds 1564». Christiania, 1872.
  • «Ludvig Daaes levnedsbeskrivelse» (1879)
  • «Om J. E. Sars’s Skrift „Historisk Indledning til Grundloven“». Christiania, 1882.

Foredrag[rediger]

  • «Profesor Ludvig Daaes Tale ved Folkemødet i Ramnæs den 29 September 1883». Christiania, 1883.

Tekstutgivelser[rediger]

  • Udvalg af Breve, hovedsagelig fra bekjendte Nordmænd, til Professor R. Nyerup. Christiania, 1861.
  • Af Geheimeraad Johan v. Bülows Papirer. Christiania, 1864.
  • Aktmæssige Bidrag til den norske Kirkes Historie i det attende Aarhundrede. Christiania, 1864.
  • Norske Bygdesagn. Christiania, 1870, 21881.
  • Breve fra Danske og Norske, især i Tiden nærmest efter Adskillelsen. København, 1876.
  • Matrikler over Nordiske Studerende ved fremmede Universiteter. Christiania, 1885.

Sekundærlitteratur[rediger]