Gravkapel ved Hamar Domkirke

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

I nogle Familieoptegnelser, som den i 1770 afdøde Sogneprest til Kongsberg, Peter Henrik Cold (en Broder af den bekjendte Jurist Isak Andreas Cold), har nedskrevet, og som ere udførligere end de Meddelelser om Ætten Cold, der læses i Magazin til den danske Adels Historie 1, 45, forekommer bl. A. om denne P. H. Colds Oldefader Anders Cold († som Sogneprest til Øier 1683, smlgn. Hjorthøis Gudbrandsdalens Beskr. D. 2.), at han var gift med Sara Frantsdatter Hummer „Hun var 114 Aar gammel, og melder Hr. Cold, „at hans Faster skal have fortalt ham, at hun med denne Sara Hummer var inde i et Kapel, som endnu var tilovers af Hammer By, hvor hun saa deres Slægters Ligkister, og da havde Sara Hummer et Sølvbelte paa, paa hvilket hendes Ahner vare udgravede. Denne Sara Hummers Moder var Brynhild Svale, Mogens Svales Datter, som blev gift med en Benkestok“. (Th.jems Videnskabsselskabs Bibl. Manuskr. Fol. No. 151). Kapellet har vistnok været det samme, som omtales i Nicolaysens Norske Fornlevninger S. 71, og hvorom Sagnet berettede, at kongelige Personer vare begravede der, medens af det ovenanførte fremgaar, at nogle Levninger af Norges gamle Adel her have havt sine Familiebegravelser i over et Aarhundrede, efter at Domkirken forøvrigt var bleven en til Tidens Ødelæggelse overgiven Ruin. Hvad Familien Hummer angaar, da forekommer den i sextende Aarhundrede netop i Egnen af Hamar (se Rigs-Registranterne).


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.