Historisk Tidsskrift/Første Række/Første Bind

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Den norske historiske Forening
INDHOLD.
Side.
Om de kongelige begravelser i Norge efter hedendommen.
Af N. Nicolaysen 1
Frederik III.s hylding i Kristiania 1648.
Af Yngvar Nielsen 23
Bemerkninger om stedsnavnene i den søndre del af Helgeland.
Af Karl Rygh 53
Tillægsbemærkning om navnet Hálogaland, Helgeland.
Af Sophus Bugge 135
Et nordtydsk Sagn om Olaf den helliges Ligkiste.
Af L. Daae 141
Noget om skaalebygningen.
Af N. Nicolaysen 145
Bevise Navnene i de nordiske Vølsungasagn, at disse ere laante fra Tydskerne?
Af Johan Fritzner 179
Om Lørdagshelg i Norge før og efter Reformationen.
Af Johan Fritzner 187
Retshistoriske brudstykker.
Af Fr. Brandt 196
V. C. W. Sibberns Dagbog paa Eidsvold.
meddelt af M. Birkeland 208
Generalmajor Peter Anker, guvernør i Trankebar.
Af Yngvar Nielsen 273
Om Skæreið i Skiringssal.
Af Sophus Bugge 385
Dronning Astrids Skjulested.
Af I. C. Kjær 389
Om Trællen Karks Død og Drømmen, hvori den bebudedes ham.
Af Johan Fritzner 397
Nogle Breve fra E. C. Werlauff og I. Chr. Berg.
Meddelte af L. Daae 406
Om de overtroiske Forestillinger, som knytte sig til Hesten.
Af Joh. Th. Storaker 457
Martin Pechlin, en Sørøverhistorie fra det sextende Aarhundrede.
Ved L. Daae 485
Smaastykker.
(No. 1–12 af L. Daae, No. 13–14 af Yngv. Nielsen,
No. 15 af Sophus Bugge).
1. Til Gretters Saga 498
2. Tønsberghus’s Ødelæggelse 500
3. Einar Tjelds Kamp ved Oslo 1536 501
4. Om den Lundske Erkebisp Mag. Jørgen Skodborg 502
5. Uegte Søn af Christiern II 503
6. Noget om Akershus Slot 1559 503
7. Et adeligt Frieri i Norge 1569 504
8. Gravkapel ved Hamar Domkirke 506
9. Norsk Adel i forrige Aarhundrede 507
10. Gerhard Schønings Ungdomshistorie 511
11. Presseforseelse i Kristiania 1756 514
12. Om en paatænkt offentlig Bogsamling ved Drammen 514
13. En nordlandsk topograf fra 1591 515
14. Gustav IV Adolfs proklamation til det norske folk i 1814 516
15. Et vers af Torbjørn Hornklove om Harald Haarfagre 518

Den norske historiske Forening S. I–XIX

RETTELSER.
S. 154 L. 13 f. o. fra læs: frá.
15 höllina læs: höllinni.
16 – – –
157 10 n. udgaar notetegnet 2).
3 efter „Thorsnes“ tilføjes 2).
160 7 o. þresköldinni læs: þresköldinn.
162 4 bjödnelaus læs: bjödnalaus.
171 5 n. tekjuni læs: þekjuni.
270 12 Regnskabet læs: Regentskabet.

Ved nærmere overvejelse har jeg fundet at den s. 3 og 13 fremsatte forklaring af fyrir útan kórin eller útar frá kórinum ikke kan forsvares, hvorimod derved maa menes et sted længere ude i kirken end koret. Heraf følger altsaa, at af de 27 kongelige personer, hvis begravelsessted kjennes, bleve 7 (no. 14, 25, 26, 27, 31, 32, 35) jordede i koret, 5 (1, 8, 13, 17, 22) derimod udenfor koret enten i tverskibet, hvor saadant fantes, eller i det egentlige skib.

N. Nicolaysen.