Uegte Søn af Christiern II

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Som Tillæg til sin fortjenstlige Dissertats „Historieskrivningen og Historieskriverne i Danmark og Norge siden Reformationen“ I ( Kbhvn. 1867. 8) har Dr. Holger Fr. Rørdam ladet aftrykke nogle høist interessante Optegnelser af Historiografen Anders Sørensen Vedel, grundede paa Kantsleren Johan Friis’s mundtlige Fortællinger. Her forekommer bl. A. en tidligere aldeles ukjendt Oplysning om en uegte Søn af Christiern II, født under Kongens Fangenskab paa Sønderborg Slot. Her tilføies, „fuit ingeniosus“, og tillige, at Knud Pedersen (Gyldenstjerne?) siden førte ham bort, og at hans senere Skjebne ikke vidstes. Tænkeligt, men ikke sandsynligt kunde det være, at denne Søn af Christiern II er den samme, som nævnes i et utrykt Brev fra Hertug Adolf til Kong Frederik II, hvori omtales at Hertugen af Lothringen (Christiern II.s Dattersøn) har sendt „einen seiner Edelleute, der des gefangenen König Christierni Bastard ist“ til Landgreven af Hessen i hemmeligt Ærinde. Rimeligere er det vist, at denne Bastard er født under Kong Christierns Landflygtighed. Brevet fra Hertug Adolf, der findes i Uddrag i danske Geheimearkiv, er udateret, men hidrører tydeligvis fra Tiden omkring 1565.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.