Noget om Akershus Slot 1559

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

I den samme Skrivelse fra Christiern Munk, hvoraf den ovenfor meddelte Notits om Einar Tjeld er hentet, forekommer endel Oplysninger om de Byggeforetagender, som under denne Slotsherre fandt Sted paa Akershus, hvilke hidsættes som et Supplement til de tidligere af I. Chr. Berg (Saml. t. d. N. F. Spr. o. Hist, 2, 355 flg.) og af N. Nicolaysen (N. Saml. 1, 633 flg.) medeelte Efterretninger. Chr. Munk skriver: „Som E. K. Maj. og lader give tilkjende om Bygningen her paa Slottet, saa haver jeg tilforn givet E. K. M.s sal Fader tilkjende, at Slottet var meget bygfaldet, da befol Hans Naade mig mundtligen og siden skrev mig til at lade afbryde nogen Kirker og Kapeller her udi Oslo, som ingen Tjeneste udi gjordes, hvilket jeg og gjort haver, og med hvis Steen derinde var, haver jeg ladet forbygge paa Slottet, som skal findes udi mit Regnskab. Saa haver jeg ladet nedbryde den gamle Mur udi Forborgen, som det Træværk paa stod, fra Jomfrutaarnet og neder til Stranden og der igjen ladet opbygge af Grunden og muret Porten igjen og ladet sætte et nyt Taarn med en Portstue udi neden ved Vandet ved Enden af samme Mur og der gjort Porten ud med en stor lang Bro fra, hen over Vandet, saa man ikke kan see udi Byen eller udenfor Slottet, naar Porten lades op, som de kunde tilforn. Desligste indeholdt E. Naades Hr. Faders Skrivelse, at jeg skulde lade færdiggjøre det gammel Stenhns, som Konning Christiern lod begynde Gavlen paa imellem den store Sal og Vaagehals, som de gammel Træhus staar, hvilke Træhus som staar Slottet til stor Fare for Ilds Skyld. Og jeg nu med det allerførste vilde lade foretage samme Hus udi Bygning, thi jeg haver redt mig paa, hvis Behov gjøres, saa min Skyld næst Guds Hjælp ikke skal findes, at jeg jo haver ladet bygge paa Slottet og udenfor Slottet, siden jeg fik det i Befaling, som paa skal kjendes Allern. Konge, gjordes her vel en Runddel behov at lede bygge ved det Nordost Hjørne, udenfor den store Borgestue som E. K. M. var selv udi. Dog veed jeg ingen Raad til Sten at bekomme, thi hvis Sten, som var tilfangendes, er meste Parten forbygget her paa Slottet.“


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.