Indeks:Norges land og folk - Nedenes amt 1.djvu

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk


Sider

tittel tittel trykkeri v vi vii viii ix x xi 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780
Side
Beliggenhed, inddeling og grændser 2
Beliggenhed 2
Inddeling og størrelse 2
Geistlig inddeling 2
Retslig inddeling 5
Lægedistrikter 7
Den militære inddeling 8
Jurisdiktionsforandringer 9
Tolddistrikter 12
Valgdistrikter 12
Grændser 15
Ældre inddeling 19
Naturlig beskaffenhed 22
Kystherreder og indlandsherreder 22
De høieste maalte fjelde og høiden over havet 23
Øer 26
Landskabernes karakter 27
Geologi 31
Det faste fjeld 31
Istiden 34
Stigning af landet 38
Jettegryder 42
Huler, sneskred, stenskred, evig sne 43
Aarstiderne og veirliget 43
Misvisning 44
Veirliget 45
Havet og fjordene 64
Havets dybde, strømme og havvandet 64
Landkjending 65
Indseilinger fra havet 67
Fjorde 71
Is paa havet og i fjorde 73
Vasdrag 75
Gjerstadelven 79
Vegaarselven 80
Nidelven eller Arendalsvasdraget 82
Aakreelv 99
Grimeelven eller Stikselven 100
Tovdalselven 100
Side
Ottra 111
Indsjøer 123
Jordbruget 133
Jordsmon 133
Antal jordbrug 135
Jordegods 140
Agerbrug 148
Udbytte af jordbruget 155
Udyrket, men dyrkbar jord 161
Frugtavl 162
Havedyrkning 165
Fædrift 168
Fædrift 168
Storfæ 182
Meierier 186
Heste 189
Faar 190
Gjeter 193
Svin 193
Rensdyr 194
Fjærkræ 196
Bikuber 197
Husdyrenes sundhedstilstand 197
Bebygning 198
Vækstlivet 219
Skog 244
Skogenes areal 244
Skogens bestand og skogdrift 244
Offentlig skog og skogrettigheder 249
Tømmerflødningen 252
Myrer 268
Dyreliv og jagt 269
Pattedyr 277
Fugle 285
Krybdyr 290
Fiskerier 291
Makrelfisket 294
Hummerfisket 294
Laksefisket 294
Andre fiskerier 296
Sildefisket 296
Østersfiske 298
Udklækning af saltvandsfisk 298
Ferskvandsfiske 306
Bergværksdrift og stenbrydning 311
Bergværksdrift 311
Stenbrydning 363
Husflid og industri 364
Industrielle anlæg 374
Handel og skibsfart 374
Handel, skibsfart og skibsbyggeri i middelalderen 374
Trælasthandel og skibsfart efter middelalderen 398
Handelsprivilegier 419
Skibsbyggeri 421
Skibsfart 428
Side
Befolkning 456
Anthropologi 456
Sprog 468
Sprogprøver 474
Folketal 1900 485
Folketal før 1900 487
Fødte og døde 495
Udvandringen 499
Familier, huse 502
Kjøn, alder, civilstand 507
Livsstillinger 509
Dissentere 511
Blinde, døvstumme og sindssvage 512
Sundhedstilstand 515
Karakter og levemaade 524
Musik 552
Gammel træskjærerkunst 555
Overnaturlige væsner og overtro 558
Stev, digtning og sagn 584
Klædedragt 616
Kosthold 632
Ældre militærinddeling og folkevæbningssamlag 637
Kommunikationsmidler 638
Jernbaner 638
Veie 647
Fjeldstuer og skydsstationer 663
Dampskibsfarten 665
Havnearbeider 669
Fyre 670
Lodser 670
Post 676
Telegraf og telefon 680
Kommunal husholdning 686
Skolevæsen 700
Fattigvæsen 713
Forhistorie 716
Historie 722