Indeks:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk


Sider

tittel tittel trykkeri 4 5 6 blank innhold innhold innhold blank tittel blank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592
Innhold
Side
Beliggenhed, Inddeling og grændser 2
Beliggenhed 2
Inddeling og størrelse 2
Inddeling og grændser 3
Geistlig inddeling 4
Retslig inddeling 5
Lægedistrikter 7
Den militære inddeling 7
Jurisdiktionsforandringer 7
Valgdistrikter 10
Grændser 12
Ældre inddeling 21
Naturlig beskaffenhed 25
Kystherreder og indlandsherreder 25
De høieste mælte fjelde og høider o. h. 27
Øer 28
Fastlandet 29
Landskabernes karakter 34
Geologi 42
Det faste fjeld 42
De løse afleininger 48
Jættegryder 51
Huler 53
Mineralske kilder 55
Sneskred og stenskred 55
Lerfald 55
Aarstiderne og veirliget 56
Misvisningen 57
Veirliget 58
Havet og fjordene 77
Havets dyb 77
Havets temperatur 79
Isen 80
Strøm 80
Landkjendinger 86
Indseilinger 87
Vasdrag 90
Nedslagsdistrikter 91
Nidelven 162
Slemdalselven 168
Elvenavne 169
Indsjøer 170
Jordbrug 174
Jordsmon 174
Antal af jordbrug 176
Agerbrug 180
Havedyrkning 195
Frugtavlen 196
Dyrkbar, men udyrket jord 199
Landhusholdningsselskaber og landbrugsskoler 199
Fædrift 200
Storfæ 206
Heste 213
Faar og gjeder 215
Svin 216
Ben 216
Fjærkræavl og biavl 216
Sundhedstilstanden blandt husdyrene 217
Bebygning 218
Bygninger 222
Vækstlivet 228
Skog og myrer 239
Skog 239
Skogenes areal 243
Skogdrift 244
Tilvækst og bestand 247
Maaling af tømmer og priser 249
Flødning 253
Elvearbeider for flødningen 258
Flødet tømmer 262
Offentlig skog 270
Myrer 273
Dyreliv og jagt 273
Jagt 273
Dyreliv 278
Fiskerier 287
Bergværksdrift og stenbrud 312
Husflid og industri 325
Haandværksdrift og husflid 325
Industri 329
Skjæring af is 344
Handel og skibsfart 346
Skibsbyggeriet 370
Befolkning 372
Anthropologi 373
Sproget 374
Folketal 1891 380
Folketal før 1891 382
Udvandringen 390
Familier, huse 393
Kjøn, alder, civilstand 393
Livsstillinger 394
Dissentere 395
Blinde, døvstumme og sindssvage 396
Sundhedstilstand 397
Karakter og levemaade 401
Religiøse forestillinger 408
Overtro og overnaturlige væsener 412
Folkeviser og digtning 423
Nyere individuel digtning 438
Musik 448
Telemarkens folkemusik 453
Træskjærerkunst 457
Kunstindustri i metal 461
Rosemaling 461
Klædedragt 465
Madstellet 470
Gammel norsk tidsregning og primstaven 476
Værnepligt og skytterlag 501
Skytterlagene 506
Kommunikationsmidler 506
Jernbaner 506
Veie, skydsstationer og fjeldstuer 513
Kanaler 529
Dampskibe 537
Fyre 539
Lodsvæsen 539
Post 543
Rigstelegraf og telefoner 546
Kommunal husholdning 549
Skatteligningen 554
Skolevæsen 560
Fattigvæsen 565
Forhistorie 566
Historie 572