Topografisk-statistisk beskrivelse over Nedenes amt/1

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Amund HellandH. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) (1s. tittel).

NORGES LAND OG FOLK

TOPOGRAFISK-STATISTISK BESKREVET

IX

NEDENES AMT

KRISTIANIA

FORLAGT AF H. ASCHEHOUG & CO. (W. NYGAARD)

1904

T0 POG RAFI S K—STATI STI S K BE8KRIVELSE EDE ES AMT Z — FØRSTE DEL DEN AI..MINDEI..IGE DEI.. X EFTER OFFEXTTJG FORANSTALTNING XX (’DGIVET VI—2l) AMUND HELLAND å C— (1‘— W — g å C KRlSTlANI.—X FORI.AGT AF I—L ASCHEHOUG & CO. (W. NYGAARD) l904 „ X

Side
Beliggenhed, inddeling og grændser 2
Beliggenhed 2
Inddeling og størrelse 2
Geistlig inddeling 2
Retslig inddeling 5
Lægedistrikter 7
Den militære inddeling 8
Jurisdiktionsforandringer 9
Tolddistrikter 12
Valgdistrikter 12
Grændser 15
Ældre inddeling 19
Naturlig beskaffenhed 22
Kystherreder og indlandsherreder 22
De høieste maalte fjelde og høiden over havet 23
Øer 26
Landskabernes karakter 27
Geologi 31
Det faste fjeld 31
Istiden 34
Stigning af landet 38
Jettegryder 42
Huler, sneskred, stenskred, evig sne 43
Aarstiderne og veirliget 43
Misvisning 44
Veirliget 45
Havet og fjordene 64
Havets dybde, strømme og havvandet 64
Landkjending 65
Indseilinger fra havet 67
Fjorde 71
Is paa havet og i fjorde 73
Vasdrag 75
Gjerstadelven 79
Vegaarselven 80
Nidelven eller Arendalsvasdraget 82
Aakreelv 99
Grimeelven eller Stikselven 100
Tovdalselven 100
Side
Ottra 111
Indsjøer 123
Jordbruget 133
Jordsmon 133
Antal jordbrug 135
Jordegods 140
Agerbrug 148
Udbytte af jordbruget 155
Udyrket, men dyrkbar jord 161
Frugtavl 162
Havedyrkning 165
Fædrift 168
Fædrift 168
Storfæ 182
Meierier 186
Heste 189
Faar 190
Gjeter 193
Svin 193
Rensdyr 194
Fjærkræ 196
Bikuber 197
Husdyrenes sundhedstilstand 197
Bebygning 198
Vækstlivet 219
Skog 244
Skogenes areal 244
Skogens bestand og skogdrift 244
Offentlig skog og skogrettigheder 249
Tømmerflødningen 252
Myrer 268
Dyreliv og jagt 269
Pattedyr 277
Fugle 285
Krybdyr 290
Fiskerier 291
Makrelfisket 294
Hummerfisket 294
Laksefisket 294
Andre fiskerier 296
Sildefisket 296
Østersfiske 298
Udklækning af saltvandsfisk 298
Ferskvandsfiske 306
Bergværksdrift og stenbrydning 311
Bergværksdrift 311
Stenbrydning 363
Husflid og industri 364
Industrielle anlæg 374
Handel og skibsfart 374
Handel, skibsfart og skibsbyggeri i middelalderen 374
Trælasthandel og skibsfart efter middelalderen 398
Handelsprivilegier 419
Skibsbyggeri 421
Skibsfart 428
Side
Befolkning 456
Anthropologi 456
Sprog 468
Sprogprøver 474
Folketal 1900 485
Folketal før 1900 487
Fødte og døde 495
Udvandringen 499
Familier, huse 502
Kjøn, alder, civilstand 507
Livsstillinger 509
Dissentere 511
Blinde, døvstumme og sindssvage 512
Sundhedstilstand 515
Karakter og levemaade 524
Musik 552
Gammel træskjærerkunst 555
Overnaturlige væsner og overtro 558
Stev, digtning og sagn 584
Klædedragt 616
Kosthold 632
Ældre militærinddeling og folkevæbningssamlag 637
Kommunikationsmidler 638
Jernbaner 638
Veie 647
Fjeldstuer og skydsstationer 663
Dampskibsfarten 665
Havnearbeider 669
Fyre 670
Lodser 670
Post 676
Telegraf og telefon 680
Kommunal husholdning 686
Skolevæsen 700
Fattigvæsen 713
Forhistorie 716
Historie 722


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.