Indeks:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu


Sider

tittel trykkeri forord forord forord blank innhold innhold rettelser blank 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 blank blank 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 blank blank 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 blank blank 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 blank blank 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 blank blank blank blank 151 152 153 154 blank blank 155 156 157 158 blank blank 159 160 blank blank blank blank 161 162 163 164 blank blank 165 166 167 168 169 170 blank blank blank blank 171 172 173 174 blank blank blank 176 blank blank 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 blank blank 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 blank blank 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 blank blank 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309

Første afdeling: Geografi.
Side.
§ 1. Beliggenhed, fladeindhold, grænser og inddelinger 1
§ 2. Geologiske forhold 6
§ 3. Høideforhold, kyst og øer 8
§ 3. Elve, indsøer og myrer 20
§ 4. Klima 38
§ 5. Vækstliv 40
§ 6. Dyreliv 41
Anden afdeling: Demografi.
§ 8. Folkemængden og dens fordeling 43
§ 9. Folkemængdens bevægelse 47
§ 10. Antallet af husholdninger og af vaaningshuse; bygningsskikke og andre dermed sammenhængende forhold 51
§ 11. Legemsbeskaffenhed, sundhedstilstand og medicinalforhold 53
§ 12. Skolevæsen 57
§ 13. Kirkelige forhold 59
§ 14. Moralitetsforhold 61
§ 15. Oversigt over amtets næringsveie 62
§ 16. Agerbrug og fædrift 64—93
De almindelige betingelser for Jordbrug; jordbundens beskaffenhed. — Klimatiske forhold 64
Den jordbrugende befolkning 66
Jordbrugsarealets størrelse 66
Grundværdi, skatteskyld, eiendomspriser. — Jordbrugets bruttoudbytte 67
Jordeiendommenes antal og størrelse 68
Bortforpaktede eiendomme, husmandsplasse. — Jordfællesskab 69
Forholdet mellem dyrket og udyrket jord samt mellem ager og eng. Areal anvendt til de forskjellige sædarter, samt udsæd, avl og produktionsværdi 1871—75 70
De enkelte sædarter 72
Jordbrugsarbeider 80
Arbeidsdyr 82
Arbeidskraft 83
Driftsordning. Sædskifte 83
Forholdet mellem agerbrugets og fædriftens bruttoudbytte 84
Fædrift. Kreaturhold 1835—75 85
De enkelte husdyr 86
Det landøkonomiske bygningsvæsen 92
Agerbrugets og fædriftens tilstrækkelighed for behovet. Overskud af landmandsprodukter 92
Offentlige indretninger til landbrugets fremme 93
§ 17. Skovdrift og tømmerflødning 94
§ 18. Fiskeri 103
§ 19. Bergværksdrift og stenbrydning 106
§ 20. Industri 107—115
Haandværksdrift 107
Fabrikindustri 108
§ 21. Handel 115
§ 22. Bank- og assurancevæsen 117
§ 23. Skibsfart 118
§ 24. Binæringer 121
§ 25. Kommunikationsvæsen 123
§ 26. Den økonomiske tilstand i almindelighed 133
§ 27. Den kommunale husholdning 135
§ 28. Offentlige funktionærer samt statsborgerligt og kommunalt valgvæsen 138
§ 29. Historie og antikviteter 139
Tredie afdeling: Topografi.
A. Kjøbstæderne.
§ 29.[1] Fredrikshald 151
§ 30. Fredrikstad 161
§ 31. Sarpsborg 171
§ 32. Moss 175
B. Landdistrikterne.
I. Idde og Marker fogderi.
§ 33. Id herred 184
§ 34. Aremark herred 188
Side.
§ 35. Berg herred 191
§ 36. Skjeberg herred 195
§ 37. Hvaløernes herred 199
§ 38. Borge herred 204
§ 39. Varteig herred 207
II. Moss og Tune fogderi.
§ 40. Tune herred 208
§ 41. Glemminge herred 215
§ 42. Onsø herred 219
§ 43. Raade herred 224
§ 44. Rygge herred 228
§ 45. Moss landdistrikts herred 233
§ 46. Vaaler herred 235
§ 47. Hobøl herred 238
III. Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi.
§ 48. Rødenes herred 241
§ 49. Eidsberg herred 245
§ 50. Rakkestad herred 250
§ 51. Skiptvet herred 255
§ 52. Spydeberg herred 257
§ 53. Askim herred 261
§ 54. Trøgstad herred 264
1. Høidetabel 268—278
a. Areal fordelt efter høiden over havet 268
b. Fjeldhøider, samt gaarde, jernbanestationer m. m. 269
Tabel over nedslagsdistrikter, samlet areal af ferskvand, samt af øer 279
Tabel over indsøer og tjern, areal samt høide over havet 280
4. Statistisk tabel for byerne 283
5. Statistisk tabel for herrederne 284
Smaalenenes amts repræsentanter paa rigsforsamlingen i Eidsvold 1814 og paa storthingene 1814—1885 samt de for 1886—88 valgte repræsentanter 286
Smaalenenes amts juridiske og geistlige embedsmænd 1814—1885 292
Tillæg og rettelser 300
  1. Denne § er ved en inkurie givet samme numer som den foregaaende.