Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/338

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

294 Smaalenenes amt. Jens Ludvig Saxild, udn. 1840, † Johannes Henrik Berg, udn. 1841, 1840 (uden at have tilfi-aadt). entl. 1869. Eiler Christian Holtermann, udn. Nils Magnus Johansen Bugge, udn. 1s4o, T 1841. 1svo. O Sarpsborg. [Johan Marenus C onr a di, kst. ma— Edvard Johan Mørch. udn. 1873, gistrat og po1itimester 1840—1844.] forfl. 1877. Hans Peter Re ste d, udn. 1844, forfl. Peter Anton Lo re n t gen. udn. 1878, 1847. forfi. 1884. r Georg Pettersen, udn.1849.ent1. 1871. Oluf Vilhe1m Fal c k Y tter, udn.1884. . M o s s. Gregers Winther W ul f s b e rg, udn. “ Jørgen Adolph D a h l, udn. 1862, † 1811, forfl. 1830. 1881. David Vogt, udn. 1831, † 1861. Frederik August Zahn Sandberg. udn. 1881. VI. Politimestere. Fre drik sha1 d. (Embedet oprettat ved kgl. res. 23 marts 1852.) entl. 1855. P0u1 James Reînh01d Hm-a1(1 G1— am’ Hilmar Christian Fredmar Gru ndtɔ udn. 1855. forfl. 1863. Udfi— I879» f0Yfl— I88I— (Ved kgl. res. 24 september 1864 forenedes Ole Th00d0r Bech M088ɔ ud-E I882— politimesterembedet med det ved samme res. Fredrikstad. (0prettet ved kgl. res. 24 mai 1862, jfr. kgl. res. 9 mai 1863.) Frederik Daniel Fritzner Bing, udn. 1863. S a r p s b o r g. (Oprettet ved kgl. res. 27 januar 1859.) Andreas Dass Lund, (kst. 1859) udn. Johan Theodor Guds Smith, udn. 1860, forfl. 1867. 1868, entl. ’1884. Jacob Fegth Oonradi, udn. 1884. Moss. i (Oprettet ved kgl. res. 29 januar 1857; jfr. kgl. res. 7 april 1858.) Frederik Daniel Fritzner Bing, kst. Frederik August Zahn S.an db er g, 1858—1862. udn. 1875; forfl. 1881. (Embedet 110dIast ved ksI— res— 29 Hans Jørgen MotZfeldt Birch, udn. marts 1862, men atter oprettet ved kgl. res. 1881. 5 mai 1875.) I Wi11iam N0w1;0n S1;e0n, ud11, 18Ö3, oprettede borgermesterembede, men ved kgl. res. 1 februar 1879 adskiltes atter embederne.