Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/337

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Smaa1enenes amt. 293 Moss sorenskriver-i. Ove Hiort, udn. 1793, entl. 1819. Hans Sommerfelt, udn. 1819, T 1822. Gregers winther Wul f s b erg, by- foged i Moss, kst. 1822—1830. Ulrik Frederik B—arth, udn. 1831, Martinius Andreas A b i l dg aar d, udn. 186s, entl. 1881. “ Aimar August —Sørenssen, udn. 1881, forfl. 1884.“

Jens Holmboe, udn. 1884.

Rakke.stad sorenskriveri, entl. 1855. Samuel Wilhelm M an th e y, udn. 1808, forfl. 1815. Hans Christian Smith, udn. 1816, † 1846. Ulrik Anton Motafeldt, udn. 1847, forfl. 1852. “ Just Johan Bing, udn. 1853, † 1877. Hellen Marius Nerdru m, udn. 1877. Trøgstad sorenskriveri (benævntes Hos-gen og Frølands sorenskriveri indtil l847, da dette og B—akkestads sorenskriverier omreguleredes). — Andreas Nicolai Hauch, udn. 1813, entl. 1847. Ole Saxild, udn. 1847ɔ † 1849. Johan Henrik Egeberg, udn. 1849, forfl. 1855. Nicolai Ema.nuel Thygeson S ør e n s- sen, udn. 1855, forfl. 1867. Johan Mai-enus C o n ra d i, udn. 1867, † 1871. Peter Vegt O t t e s e n, udn. 1871, forfl. 1874. — Otto Christian O ttesen, udn. 1874. . IV. Borgermestere. Fredrikshald. Gregorius H e i b erg, udn. 1804, † 1822. (Embedet blev nedlagt ved kgl. res. 11 januar l823, men atter oprettet ved kgl. res. 24 september l864.) Hans Wilhelm Christopher Hvidtfeldt Wessel, udn. 1864 (indtil 1879 tillige politimester). V. Byfogder. Fredrikshald. Carl Adolph Dahl, udn. 1803, T 1819 (tillige sorenskriver i Idde og Marker sorenskriveri). Christen S v en d s e n, udn. 1819, forfl. 1839. Jacob Rieck, udn. 1840, † 1851. Even Sax1und, udn. 1852, forfl. 1864. Johan Christian Vogelsang Lou s, udn. 1864, forfl. l876. Johan Laurits Rasch, udn. 1876, forfl. 1881. Eiler Ludvig Carl Holtermann, udn. 1881. “ Fredrikstad. “ Andreas Michael He i b er g, udn. 1810, — † l815. Thomas Sommer N or man n, udn. 18l5, entl. 1821 (?). Niels Bjerregaard H iort, udn. 1821, forfl. 1831. Just Johan Bing, udn. 1831, forfl. 1839. C