Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/12

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

2 Smaalenenes amt. Græn s e n mod Sverige er fastsat ved to forskjellige overens- komster, for Bohusläns vedkommendei 1661, for Dalslands og Vermlands i 1751 sammen med hele den øvrige rigsgrænse. Begge grænselinier ere opryddede og afmæ1—kede ved store stenrøser, af hvilke de fra 1661 ere betegnede litera Aë-KZ medens de fra 1751 ere numererede 1—52, saaledes at røe no. 1 staar paa Hisø en i Nordre Kornsjø, hvor Smaa- lenene støder sammen med Bohuslän og Dalsland. Paa 3 steder er der ikke opsat nogen røs, idet man kun har benyttet de store stene, som allerede forud laa i grænselinien og ved opgangen bleve mærkede paa samme maade som røserne; dette er tilfældet med Hedesten en (no. 13), stenen ved Grindefos (no. 38) og Oksen ved Oksetjernet (no. 42).“ p X A. B.

’ S—N —Vi Å
:§Xx’  W

s. R N ak P . .x

   W I
 VðZ   V.‘32
 O N

X — X S S 1 O I §Xx X C ?X. X “ . ’ S støtter-1 paa grænserne no. 1— (Efter tegning i den originale gi-ænsebeskrivelse.) A. sa den side, der vender mod Norge. B. ɔ: den side, der vender mod Sverige Grænselinien af l66l begynder ude ved havet og gaar mellem Koster og Tisler ind Svinesund og Iddefiorden, hvor den følger midtfjordslinien, saaledes som denne er aflagt paa det kart, der blev optaget samtidig med grænseopgangen. Da dette er mindre nøiagtigt ere et par øer (K at h o l- men og Hell eh olmen), som i virkeligheden ligge paa den norske side af midtfjordslinien, som en følge af den fei1agtige aflægning paa kartet, blevne henlagte til Sverige. Omtrent 8 km. fra Iddefjordens bund gaar grænselinien paa land i Stenbu da l en paa fjordens vestre side, hvorfra d fl er en s dlig retning til den lille sø Vammen, hvor den bøier i ø. en ø g y og senere gaar i s.ø. ned til Enningdalselvens udløb af Bullaren, hvor- fra den videre, tildels i ZigZag, gaar mod n.ø. til Kornsjøerne, hvor den ender paa Hisøen. Grænseliuien af l75l danner den umiddelbare fortsættelse af den fore- gaaende. Den gaar fra røs no. 1 paa Hisø e n, hovedsagelig i nordlig ret- ning, først gjennem Nordre Kornsjø og Søndre Boksjø, samt gjen- nem U le vand e t; længere oppe skjærer den mellem røserne no. 19 og 22 S t o r a L e, i hvilken de to mellemliggende røser ere opsatte paa holmer, saaledes at en mindre del af denne indsø kommer til at tilhøre Norge, og fortsætter derefter paa dens vestre side, over Galted al s rø s e n (no. 34) til røe no. 39. Ved denne røs slaar grænselinjen over i nordøstlig retning, som følges til røs no. 52, gaar saa i n. til Hornsj øen, ved hvis nordlige ende Smaalenene støder sammen med Akershus amt. Paa hele den her be- skrevne strælming følger grænselinien saa meget som muligt søer, elve og