Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/11

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Smaalenenes amt. Første afdeling: Geografi § 1. BelIggenhed. fIadeIndhold. grænser og lndde1Inger. Smaalenenes amt, der ved udg-angen af 1875 havde 107,562 ind- byggere, indbefatter Norges sydøst1ige hjørne mellem Kristianiafjorden og Skage1—rak med Iddefjorden i vest og Sverige i øst. Amtets fladeindhold er 4143 kvadratkilometer, hvoraf 3995 op- tages af fastland og 148 af øer i hav eller fjord; af dette fladeindhold dækkes 274 km9 af ferskvand. Det er næst Jarlsberg og Larvik det mindste amt og-. arealet er kun 1,s procent af det hele riges. Amtet beskriver i det store taget en uregelmæssig firkant, hvis sydvestre hjørne dels er optaget af Hvaløernes øgruppe, dels indskaaret af havet. Det nordvestre hjørne, fra Mossesundet til Mjærskogkollen, er brudt og i nord danner Baastad sogn en tunge paa østsiden af Øieren. I nordost ligger Rømskogen for sig selv, kun ved et smalt baand forbundet med det øvrige amt, skydende sig ind meHem Akershus amt og Sverige. Det sydøstre hjørne dannes af Id, der som en kile stikker ind i Sverige. Amtets nordligste punkt er ved det lille vand Hornsjøen i Røm- skogen under 59“’ 48‘ 0“ n. b.; dets sydligste ved Enningdalselvens ud1øb af Bullaren, 58“’ 52‘ 50“; dets vestligste Guldholmen paa Jeløens vestside, 1O“ 34‘ 30“ ø. for Greenwich, og dets østligste Rødvasfaldet i Rømskogen, 11“’ 56‘ 0“. Dets geografiske midtpunkt er ved gaarden Sørby i Rakkestad under 59“ 23‘ 0“ .n. b. og 11’ 18‘ 30“ ø. l. Ved amtets nordligste og sydligste punkt er den længste dag henholdsvis 18t 41‘ og 18t 22‘, og den korteste st 49‘ og 6t 6‘. Smaalenene grænser mod nordvest og nord til Akershus amt; mod øst og syd til de svenske landskaber Vermland, Dalsland og Bo- hus1än; mod sydvest og vest til Sverige, Iddefjorden, Skagerrak og Kristianiafjorden. Landgrænsen er 139 km. mod Akershus amt og 140 km. mod Sverige — indtil Stenbudalen ved Iddefjorden tilsammen altsaa 279 km. Søgrænsen ca. 45 km. mod Sverige, 17 km.v mod Skagerrak (regnet 1O km. udenom amtets kyster og øer), 57 km. mod Jarlsberg og Larviks amt, 1O km. mod Buskeruds og 7 km. mod Akershus amt. Den hele grænse bliver saaledes ialt 415 km., hvoraf 136 km. mod hav eller fjord. Norges land og fo1k. I. I