Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/313

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Smaa1enenes amt. 269 1. I—IøidetabeI. “ b. FjeZd.høider, samt gaarde, jernbanestationer m. m. d Navne. m. Navne. m. Navne. m. Id her-red. Hakelund . . . 190,s Au-emark her-red. Fje1dhøider. Ennmgda1s k1rke . 168,e Lînnek1eppen . . 331“8 . “ PPæ8teb8kkG — — I8011 I.ux1c1c11cîa . . . s1o,c

 I       ɔc.— 2o1cI   . . O 291’s

S—EIgeVa11å — “ 803—I ’1’aseIa11(I — Z — 20810 Bikjeu1a 1’ØS (11c.16) 282,T Hal1erødaasen . . 281,4 Ha11erød “... 184’2 Bergrøten— . . . 279 9 H?ugsaasen. . . 267.e B0kerød — — . — 179—s Vedøf-se C . O . 259,s H1sa?8en ’ “ W 262’0 B0keI’ØdmYI’eII — — I82—ɔ Langetjernhøgda . 259.2 Trest1kke1en . . 251.c ødegaa1—de1; . . . 131,1 RîVekrakken “ . 252.6 ØY9b9P8a“å89n — — 244’î Bekm0e11 —-—— 198ɔ* Lau11cía .... 252,e KuïeÍîeïdGt — — — 242—9 K0bbeI1md — — — 2271ä Botnhøgda . . . 249,4 BHeYaaSeII c c c 241ɔ6 Bøen . . . . 79,4 Lundehøgda . . . 245’o SkWeÍïeïdet Z “ 229’0 SteîYød “ ’ I3612 TormO81’øten . . 241.e Hu1famtenen (ngs“ Sætret C ɔ ɔ ].68;8 E1gaasen — . . . O mærke) . . . 216.a Moen . . . — I50ɔ6 Tro1da1saasen — . 238,4 TorstensDreng(do.) 211,a G1—et-Brød ..—. 107’e S. Høiaasen “ . . 236,2 g1Y08h01tVarden C 211ɔ8 . . 164’. mellem røser. N0Väa8eïïn “ C C 208—O B?1“by —-—-— 41ɔ1 11c 29 Og so . . 229,c

 “ RæVk0 en ’ ’ 2o6’4 KII’kebØeII c ɔ . 51,c R0g-ntjernaasen. . 229’0

g:å:buda1saaseÏÊ ’ 205’Ö KîttGI’Ø(ï —-—— II8—G Skraahøgda . . . 228.—: a eryggen (ngs— Jernbanestationer, Eketjemhøgda — — 225ɔɔ mæYkG) — — “ YY3—å ÞP00P 111— 1ï1— Lystjc1—x111øg(1ä1 . . 2l5,s unde m m I Tî8t9dåÌ?II .îemba“ S1aklevaasen . . 21O,s “ “ “ 11e8tat1011 — — — 821“ GræV1ingaasen . . 205,ä Somme1—ro . . . 128,o Aspedammen do. 172.2 ø1“sa ““..“ 199,9 St. Bjørnestad . . 127.1 Præstebakke do. 161.ɔ S10tshøgda “ . . 192,6 EskeViken . . . 35,ɔ Kornsjø do. 145,o Ankerudaasen . . 191„— Ødeberg (Iddee1et— J ernb. straks søn— SkaVe11en —“.— 187,0 teI1) ...ɔɔ 54;9 denfor Fr6drîk.8’ srudaasen . . 182,0 Vold (dOc) 37ɔ6 Sta-tî0D. C . 1;9 Je1—Vaagen . . . 181,3 Berger (dO—) 23;5 D0— Ved . c 174ɔ3 LysVasrøsen (n0. 180,g Vev1en (do.) 44,s — — Bøen . . 189,1 M0rtenhøgda . . 180’, M kirke (d0—) Iðɔ’I — — I’îg88’I’æII89II 14496 Lihammeren . . 180,—: Mansrød . . .. . 158.v Vei ved Aasen. . 172,e K0rpaasen — — . 174’4 L11ndene . . . 172,6 Bro ved Krusæter— Ha1V0rsmdaasen “ 174’1

 ɔ . C ɔ 180,4 tjemet — ɔ ɔ l-11,4 Brataasen . . . 173’0

Buer . .... 145,s B1æsebro (jemb.) . 1l2,o Hu1bækJ—Øsen (no. Herrebøkasa . . 162,ɔ Ertebro (do.) . 109,a 28) ..“—. 156„ Bra-aten n .... 157,s Fjeldsbro “(do.) . 138,o Bæret.—jern-røgen (n0. Bredkasa .... 171—9 Langemyrbro (do.) 145,a 27) —“.“. 153,—, St-enersrød . . . 164,v Haug1und mo (j. b. ør — . .... 183.s høieste punkt). 145,9

ý-

1) Høideangivelser for indsøer, vande og tjem er meddelt i tabel 2.