Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/312

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

S Smaalenenes amt. 1. Hømctabc1. “ a. Area1 fordelt efter høiden over havet I)

I — Af area1et 1igger: g 0mHenmg I—len-eden middel- under 63—137 I 571—3I4 over under 63—137 over høide- 63 m. m. m. 314 m. 63 m. m. I37 m. km9 km9 km’ km’ pct. pct. pct. m. Id . . 83,as 111,as 236,91 O,oa 8,s 29,2 62,o ]70—IG) Aremark — 258,ee 268,1o — — 49,1 50,9 I80—Im Berg . 42 77 159,2e 58,4s l6,—Z 62.a 21,o 12)—130 Skjeberg 112,oa 80,vv Oɔa4 — 57,v 4l,e O,v 60—65 Hvaløerne 54,se 82,os — 62,9 37,1 — O 40 B0rge . 74,ss 2,es — 96,e 3,4 — 30—40 Varteig 26,31 41,61 La — 38,o 6O,o 2,o 80—90 Tune . 105,12 68,1v 4,a2 59ɔ2 38,1 2,4 60 GlemIninge 47, vo O,91 — 98,1 l,9 — 30 Onsø . 109,e2 11,ss — 90,s 9,s — 30—40 Raade . 95,oa 18,oa 83,e 16,4 40 Rygge . 78,42 I188 C 97,e 2,4 — 30—35 Moss Ianddi8tr. 49,es 7,os — 87;v I2,a — 40 Vaaler .... 119186 II8ɔ4v IOɔ8v 48,1 47.9 4,o 80 Hobø1 . 12ɔ02 110;22 2Ic44 A— 8,1 76,—1 14,ɔ 12)—130 Rødene8 . . — O— 64,ss 0— 321,1e O,1o — 16,—I 83,s R—240 Eidsberg . . . 9,49 109,12 l10,64 — 4,2 47,e 48,2 160 Rakkesta-d . . l6O,2s 182,4—s 73,4s O,oa 38,s 43,9 17,0 I10—I2) SkiptVet . . 18,4e 66,e4 16,2b — 18,2 65,s l6,o 1m-1H) Spydeberg . . O,so 78ɔ27 59ǫ79 — O,e 56,4 43ɔ0 Iæ-M Askim . . . 1.s2 48,os 28,o4 — 2,a 68,“1 34,o 140—150 Trøg8tad . . . — 73,a2 132,1s 0)09 — 35,s 64,s 190—ill Idde og Marker fogderi . . . 843,9o 686,es 560,vo O,os 21,e 43,s 35,2 1H)—130 Moss og Tune fogderi . . . 617,4a 886,a9 86ɔ64 — 62,s 34,o 3,—I 50—60 Rakkestad fogd. 190,ss 617,46 786,49 Om 12,a 40,o 47,—I 160—170 Byerne . . . l5,ao — — — 100,o — — —

—= —1P1xxC—-;ý1—Z— . —.—-=x-C—:Í—rx;—-

Amtet l 167,ss 1 64I,1s I 338,s2 O,so 28,2 39ɔ6 . 32,s 120—125 I W

’) Det samlede area1 er anført s. 4.