Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/53

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Smaalenenes amt. 39 1O i april, 1 i mai, 4 i oktober, 11 i november, 21 i december, og i hele aaret 113. Inde i landet kan man regne 23 frostdage i januar-, 23 i februar, 23 i marts, 10 i april, 1 i mai, 4 i oktober, 12 i novem- ber, 22 i december, ialt 118 frostdage i aaret. Planternes nattemperatur kan synke lavere end luftens, saaledes at man, dog kun yderlig sje1den, kan være udsat for nattefrost selv i sommermaanederne. — Luftens temperatur kan i Smaalenene synke paa den kol.deste vinterdag til under + 2O” ti1 + 25“ O. Den kan paa de varmeste sommerdage naa op til 30(’ til 32“’. Den hele vandring, som lufttem- peraturen kan vise, beløber sig saaledes til ca. 57“ O. Den relative fngtighed er i gjennemsnit for aaret omkring 78 procent. I januar er den omkring 87 pct., i juli 7O til 74 pct. K1imatet maa saaledes ansees at høre til de mere fugtige. Vin d forhold ene ved Kristianiafjorden munding sees af føl- gende tabel: . Hyppigste SjeldneSte Middel— vi1g1;gå§er vinde. vind. vindstyrke. plomme- Januar . S.V., N. O 2,s 68 Februar . S.V., N. O. 2,4 76 Marts . N., S.V. V. 2,1 88 April . . S.V., N. O 2.0 99 Mai . . S.V., N.O O 2,s 52 Juni . . S.V., S. N.V 2,a 49 Juli . . S.V., S. O. 2,2 44 August . S.V., S. N.V 2,1 64 September . . . S.V., N .O. N.V 2,a, 63 Oktober . S.V. N O S.O. 2,4 60 November . . . N., O. 2,ä 52 December N., .SV. O. 2,6 58 Hele aaret . . . S.V., N. O. 2,s 64 Sydvesten og nordenvinden stride om herredømmet. Den første har aldeles overtaget om sommeren, da en trediedel til en fjerdedel af alle vinde ere sydvestlige, der blæse ind mod det opvarmede land. I vintermaanederne gjør nordenvinden, der sætter ud fra det afkjølede land mod det varmere hav, ofte Sydvesten rangen stridig. Vindens gjennem- snitlige styrke varierer lidet i aarets løb. Den er størst om vinteren. Inde i landet er den mindre end paa kysten. Forholdet er som en laber bris til en svag vind. Paa kysten kan man regne 13 stormdage om aaret. Vintermaanederne have 2 stormdage hver. Den hyppigste stormretning er sydvest, dernæst nord og nordøst. Den 25de og“ nat til den 26de november 1861 var der en ualmindelig stærk storm med overmaade høi vandstand. Denne storm anrettede betydelig skade paa Smaalenenes skove, i særdeleshed ved kysten, hvor hele skov- stykker blæste overende. Skydækket (1O = overskyet, O = klart)“Îer lidt over 5 i sommermaanederne, og gaar op til 6—7 i vintermaanederne. Aarets middel er 5,9. Af helt overskyede dage regnes 131 om aar-et, omkring 7 i hver af sommermaanederne, l3 til 15 i hver af vintermaanederne. Af ganske klare dage kan man regne 69 om aaret, 3—-4 i hver af vintermaanederne. 6—7 i hver af sommermaanederne. “ Regnhøiden er for hele aaret 6O0 til 7O0 millimeter. Den f