Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/331

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Smaa1enenes amn. 287 1s8s = Z J . A. H i e lm, høiesteretsadvokat (2); J.“ Hansen Sørbrøden, gaard- bruger i Berg (2); Ole Oorfitssen L u n d, gaardbruger i Rakkestad; J. C. Bjørn erø d, gaardbruger (2). 1826 Og 1836—37 “= J . A. Hielm, høiesteretsadvokat (3); Peter J ohannessen Ø s te n b y, gaard- bruger i Rødenes; Lars Randby Bærø î). gaardbru- ger i Hobøl; O O. O. Lund, gaardbruger (2). . Da Lund døde 16 mai 1836, ind- kaldtes gaardbruger i Spydeberg Jakob R ol1. 1839: J. Rol1, gaardbruger (2); Pou1 Christian H o1 s t, arti11erikap- tein (Rygge); . Peter Hj o rth, premierløitnant og gaardbruger i Eidsberg; Peter Mai-tin Ank er, grosserer, eier af gd. Rød i Berg (som supple- ant istedetfor høiesteretsadvokat Hielm, der . havde frasagt sig valget). 1842: J . A. Hi elm, høiesteretsadvokat (4); J. Roll, gaardbruger (3); Hans Pedersen H e rr e fo ss er, gaardbruger i Rakkestad; P. O. Holst, artillerikaptein (2). 1845: L. Ba nd b y Bærø, gaardbruger (2); Ola.i Pedersen W i i g, gaardbruger i Trøgstad; Bernt Sverdrup M a s c h m an n, sog- nepræst til Hobø1; J . Ro l l, gaardbruger (4). 1848: Hans O h ry s ti e, grosserer (Moss -landdistrikt); J. Ro11, gaardbruger (5); Simon Christian B er g, gaardbruger iäBerg. I851: Ulrik Anton M o t af e ld t, soren- skriver i=Rakkestad (bosat iEids- bG1’8); J. Ro11, gaardbruger (6); O. P. Wiig, gaardbruger (2); L. Randby Bærø, gaardbruger i Hobø1 (3). 1854: Martin Hannestad, sognepræst til Hvaløeme; O. P. Wiig, gaardbruger (3); Lars Andersen H uml ekj æ r, gaard- bruger i —“Borge; — To11ef Olsen Lund, gaardbruger i Rakkestad. 1857 og 1858’: O. P. wii g, gaardbruger (4); Carl S i b b ern, amtmand (Rygge); L. A. Hu m1 ekj ær, gaardbruger (2); Zyprian Svendsen S ø d tl a nd, gaard- bruger i Trøgstad. 1859—60: O. P. Wiig, gaardbruger (5); O. Sibbern, amtmand (2); L. A. Hum1 ekj æ r, gaardbruger (4); Haagen Ludvig B e r g h, sognepræst til Skjeberg. 1862—63 og l864 C = O. S i b b e rn, amtmand (3); H.. L. Bergh, sognepræst (2); O. P. W iig. gaardbruger (6); Aimar August S ø r e n s s e n, cand. jur., gaardbruger i Rygge. Da sognepræst Bergh døde 10 marts 1863, indka1dtes 1ste supple- ant T. O. Lund, gaardbruger (2). 1865—66: O. S i b b e rn, amtmand (4); A. A. S ørenssen, gaardbruger (2); O. P. Wiig, gaardbruger (7); Martin Marius B ø h m, 1ensmand i Hobøl. Holger Ferslev Si n d i n g, sogne— 1868—69: præst til Vaa1er; O. P. wiig, gaardbruger (8); I Lars Randby Bærø, der .var født og bosat faa gaarden Bære i HobøI, skrev sig en t1dlang Lars Randby, hvilket navn han hav e faaet i daaben.