Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/85

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Smaalenenes amt. 7 l Af den samlede produktionsværdi udgjorde landdistrikternes andel kr. 6 654 300 eHer kr. 82.s pr. indbygger, hvilket er det høieste beløb, som noget amt har at opvise, medens det næste amt i rækken, Hedemarkens, har en værdi af kr. 74,s pr. indb. og landdistrikterne overhovedet kr. 51,s. Udsæd og avl ]835—18—75. Agerbruget i Smaalenene tiltog ganske betydeligt i aarene 1835—1855, idet udsæden af korn øgedes fra 42 607 tdr. til 59 847 og udsæden af poteter fra 24 85O til 49 103 etdr., repræsenterende en samlet bygværdi af 34 042 tdr. i 1835 og 54 757 i 1855. Senere har tilvæksten— i det hele været ringe, idet vistnok kornudsæden er bleven noget forøget, men potet- udsæden er bleven ikke ubetydeligt formindsket, saa at den samlede udsæds bygværdi i 1875 kun udgjorde 56 37 O tdr. Imidlertid er foldigheden overhovedet tiltaget, og der avles nu adskilligt mere end før. Den samlede kornä og potetavl kan nemlig for aarene 1845—55 anslaaes til 344 0O0 tdr. bygværdi, for 1855—65 til 388 000 tdr. og for 1865—75 til 416 000 tdr. Udtrykt i proeenter af rigets hele avl udgjorde den for Smaalenenei 1835: 8,s pct., i 1855: 9,4 pct. og i 1875: 9,1 pct. Dyrkningen af de ædlere kornarter er tiltaget mest, navnlig af rug og hvede, der i 1835 udgjorde 12 pct., i 1875 derimod 26 pct. af den hele avlings bygværdi. Potetavlen udgjorde i 1835: 31 pct., i 1845: 40 pct., men i 1875 kun 23 pct. af den samlede bygværdi. Forøvrigt henvises til nedenstaaende tabel samt til de om de en- kelte sædarter meddelte oplysninger. 1 1 W W I—Ivede. Rug. Byg. B1g:å:ï“ I—Iav1—e. v Ex-ter. tdr. P tdr. W tdr. tdr. tdr. tdr. U 1. Udsæd: P O 1835“. 248 1 see s 502 98 så vs1 1 4vs l845—. 196 l972 4 v64 1vv 45 4vo 1 vos 1855. ss1 s 6o9 e 7744 1sv 46 s3o 1 see 1865. 2 soo 4 vvo o vss so 44 934 9se 1875 .... 2 9oo å vå6 v 2o9 1sä 44 9ä6 64s 2. AvlI) n i “ — 1835. 2 422 is v41 23 1sv 524147 ooå v ovs 1s4å. 1 834 23 see ss saa 1 o66 1s2 9vs 10 saa 1855. s sov 47 §345 av 940 1 205j244 467 l0 46s 1865 .“ 19 675 so 6s2 54 s6o 5os 2sv 453 å 795 1875. 21W 996 vi 4s2 so o49j 1 eo4 29*åä699:4 osv l W i Y) I 1niddelsnr, udsæden ikke fndraxet.