Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/319

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1. Høidetabel. b (forts.). Smaa1enenes amt. 275 Navne-. m. Navne. m— Navne. m . Ø. Grindefosrøsen Kjensmo v. .. . . 191,1 Lintjernaasen 263,s (no. 46) .... 103,2 — ø. . . . 190,1 SoIberghøgda . . 260,4 .—.—. Enger ..... l36,o Torperaasen . . . 247,9 Ho1tet plads . . . 191,4 Gaaseby s .... 142.o Skofterudberget 246,a 0retaphaugen . . 166Wo —— (Grisebu) 140,0 Bergssameien 206,4 Kirkeng . p. . .p165,o — (Hagen) 182,4 Aasa.asen .... 169.1 Lund. . . “. 165,o Huer plads . . 176,o Bergeraasen. . . 159,4 Ho1o. . . . 160,0 Haaga.as . . . I42,o Husebyaasen . . 156,9 Kaat0rp . . 154,o — v. . l8I,s Vik .... . I47.o Hin ..... 151,0 Y8t01’Ud .... 157,o K1und .... 187,1 Buer . . . . 141,:, Rødenes kirke . . 182,o Karlstad plads . 154,0 Krokstad . . 142,4 Kroksæte1—et . . . 237.0 Maastad . . . 130,o Brua .... . 127,—: Fjeldstuen . . . 272,a Spæmes plads . 144,s Hedemarken. . . 236,c Nybruplads . . . 149,o S1ustad . . . 144,s Elgetun . . 192,s Ø8tbyplads . . . 189.o — n. . . 138,o Myraas . . . . 2O4,9 NOIdgafitdfiIund. . 252,o Aaseby m. . . I52,o Løken ..... 168,1 Flatesæteret . . . 204.o — n. . — 151,o Hæ1—land kirke . . 176,a Olerudsæteret . . 172,0 — s .... l 15I,o Me11ebysæteren 276,—Z Degnes (Vik) . . 137,4 Aaser, n. og s. 170,o Moens .... 190,; — (Brudal), . 144,o Tuku.n plads n. 161,0 Me1leby .... p 185,1 — (Gaute-Øde— 134,0 — s. 15O,c Østby ..... 166,s gaarden) . . . Tukunhagen . . I46,o Brandsrud . . . 178,Ö Han n. ..... 149,o U1sby n. . . . 164,1 Revaug .... 161,o — s. . . . . 149,o — s .... 167,0 Langebrekke . . 1ð6,9 Henhaugen . . . 148,1 — (skolestuen). 123,o Distriktsfængslet . 184,2 Jaava11braaten . . 164,1 Visna plads . . 160.o Sk0fte1“11d —-—. 172.6 Jaava11 v. .... 140,0 Veaas plads . . 185,1 0psal n. — . — l56,9 — ø ..... 142,o Flaten n.. . . 141,o —— s. . . . 134,o Jømehaugplads n.— 205,0 F1a.tenhaugen . 113,c Mysen n. . . . 123,a -— s. . . . 199,o F1atenbraaten . 124,o — s. .... 123,s Krok n. . . . 162,o Os plads . . . 149,0 F olkenbo1—g . . 143,4 m s. — — 162,o Skolen ved Flaten 189,9 Brennemoen. . . 188,2 — ø. . . . 177,0 Trosterud, ø. og v 133,0 U1tvet ..... 185,—: Hfiugerud. . . 158,1 Ertevasfa1det . 290,3 U1riksdal .... 192.0 Myrvold . . 196,o Lukasp1ads .A . 231,s Togrind .... 187,9 0psa1 n. . . l64,o Su1erud .... I49,o ’å— s. . . I54,o SIitu . . . . I50,6 Ole1—Ud m. . . 149,0 EI68b6Y8 b0PY86— l Neset . . . . 131.a

— n. . . 148,o Jonsvashøgda — 811,2 Hje1ma“rk .... 14l,2

— s. .... 155,o Hekollen . . . 294,9 Ha1stvet . 90,—Z — ø. .... 151,0 Hungerk1evaa.sen 277,c Lindhol . . 58,4 Sahdbæk plads . . 204,a Borgaasen . . W 276,1 Brennop . 46.4 Ta-Ugen plads (ved Høgrosaasen . . 278,s Nordli . . 82,s Risenelven) . . 139,1 Dalehøgda . . . 264,ɔ Haug v .... . 83,1 D0— (ved Ulsby) . 169,1 Kvi1leraasen. . . 263,ɔ Moenhytten . . . 86,0 18’