Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/5

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

til den literaturfortegnelse, der i sin tid agtes udgivet i forbindelse med værket.

De enkelte dele af beskrivelsen over Smaalenene have havt efternævnte forfattere:

§§ 1—4 dr. Yngvar Nielsen, § 5 professor H. Mohn, § 6 ingeniør B. Geelmuyden, § 7 professor R. Collett, §§ 8—9 udgiveren, § 10 dr. Yngv. Nielsen, § 11 medicinaldirektør L. Dahl og korpslæge C. F. Larsen, § 12 udgiveren, § 13 professor theol. A. Bang, §§ 14—15 udgiveren, § 16 landbrugsdirektør Smitt samt delvis udgiveren, § 17 forstmester Hørbye, direktør P. Midelfart samt udgiveren, § 18 kapt. N. Juel, delvis overretssagfører O. Andersen-Dietz, § 19 professor Th. Hiortdahl, §§ 20—24 udgiveren, § 25 ingeniør Lekve (jernbaner), kontorchef A. Fenger Krog (landeveie) samt udgiveren, §§ 26—27 udgiveren, § 28 sekretær N. R. Bull, § 29 professor O. Rygh (fortidsminder), rigsarkivassistent O. A. Øverland (almindelig historie), udgiveren (ethnografiske forhold og næringsveie).

Beskrivelsens tredie hovedafsnit, de enkelte byers og herreders topografi §§ 29*—54, er for den største del udarbeidet af ingeniør B. Geelmuyden, idet dog væsentlige bidrag til samme ere blevne meddelte af andre forfattere. Saaledes er byernes historie forfattet af professor L. Daae, de personalhistoriske meddelelser vedkommende vigtigere gaarde af arkivfuldmægtig Huitfeldt-Kaas, de arkæologiske meddelelser af professor O. Rygh samt mange spredte notitser, væsentlig af historisk og juridisk indhold, af professor jur. L. M. B. Aubert, hvorhos udgiveren har forfattet de i byernes beskrivelse indtagne afsnit om handel og skibsfart.

Den som tillæg meddelte fortegnelse over amtets repræsentanter paa rigsforsamlingen i Eidsvold samt paa storthingene 1814—1885 er udarbeidet af sekretær N. R. Bull og fortegnelsen over de juridiske og geistlige embedsmænd i samme tidsrum af stud. philol. Kristian Koren.

Foruden ovennævnte forfattere have flere af amtets embeds- og bestillingsmænd samt andre, til hvem korrekturark ere blevne sendte til gjennemsyn, givet værdifulde bidrag til beskrivelsen.

Korrekturlæsningen er besørget af cand. philos. Werner Fritzner.

Jeg benytter anledningen til at fremsende til de mange nævnte og unævnte medarbeidere min ærbødige tak.

Kristiania i december 1885.

A. N. Kiær.