Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/325

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Smaa1enenes amt. W 2 8 1 Areal Høide, 3. Tabel over indsøer etc. (forts.). H d. Area1, Høide, Navne. Herred. km,. ’ m. Navne. en-e km; . m . Korsetvandet . Berg 0,2e 115,ɔ LysingtjernetÆ “. Rødenes‘ 0,1“1 287 Bu.nessjøen . . — 0,ɔ1 107,ɔ UIvevandet . . — Om 181 Kjølva.ndene. . — 0,19 128,9 Haug1ivandet . — 0,17 184 Lomtjernet . . — — 181,s Huevandet . . — 0,31 157 Ko1furutjernet . — — 189,6 Eke1itj emet . . — — 224 Ravnetjernet . — — 113,9 Butjemet . . ... — 220 Bergsjøen . . cBe1“g. Skj0— 0,e-1 — S. Svartvand . .— — 173 bers— . Svartvand . .. — 220 GlOmsrødtjernet B61’g, Rak— 0,1a — Kl-0kVandet . c — „ 239 kestad. — Ifie8jØeD. ɔ c . Skjeberg 6,88 Ö6,6  : t — Tvetevandet. . — Oɔ9ɔ 84,—1 MOrttjemene — — 217 1 Bø1’tVandet . — O 81 102 e . “ ’ ’ ’ VegatJe1—net . . .. 170 0??jøen, ’ ’ ’ —— Om .“ Tretjemene . . — — 254,4 KJ9nn0tJemet — 0Ð8Ø— 0’0“ “ ø. RøîVa11c1 . . — — 21s,1 Mingevandet S. — O — — 2o6’1 med IsmÊsfj0r“ V. og N. Røi- .ðɔ110gÐ1Ø1“119— vand . . . .. — 219 stadvandet . T1me. l1,—m 20—30 Auretjemet . . —. lel V1?tefi0et Y ’ —“ 4’8’‘ “ Stenstjemet . . — — 214 Skmnerfloet . .Tune, Ra.a— Lee — . Sætertjemet — 223 de, 0nsø. S — 23l Tunevandet . . rum 1,9ä 37,ɔ C . C 224 Kjennetjernet O — 0,oe 116’1 Øl’ekytetJeI’I1et — ... — 2 I 1ccbak1;jcmcx . — 01I7 53.ɔ äkɔV=“?åGt “ — — 2§ Skogetjemet. . — 0ɔ19 581o H?1m?tJemet ’ C le Vansjø . . . Rca(1c,Ry(,“ 43ɔ29 23ɔɔ DJuÞtJemeÊ ’ ’ — 2 S

 ge, Moss la . PræstbordtJer-

Vaaler. net .... — 26ðɔ1 Sæbyvandet . . Vaa1e1—.“ IɔV6 44ɔe Bjørnetjemet . — — 20I FIesjøvandet . —— — — Smørbæktjernet —— — 23811 Ravnsjøen . . —— 0ɔ20 79ɔ9 Morttjemet . . — — Ið3ɔ1 Brønnerødtjer— “ Svartvandet . . — — 284»I net . . .: — 0ɔ16 — Porstjernene. . — — I8819 Bjørnerødvan— Myrtjemet . . .— — 23419 det . . .“ . — Om — Ho1va:ndet . . ... 01ä1 — Bæretjernet . . H0bø1. 0ɔ20 63ɔ4 Stangebrystvan- Mjær ɔ ɔ Hobøl, EI16— 112)9 det —c.c — 0a96 bak (Akers— Gryttjernet . . ... 0,aa Rødeneå8.îØGII hun Sandtjernet . . —. 0,m (ØI’8jØ0IIɔ “ R“den“8— rteva:ndet . . .. O,&a AHI’8jØ9fi) — — Aremark“ I6ɔ6v II7;0 Vortungen (de1) Ramus (1ɔ21) R0m8jø0n“ C — R—ødenes. 4)87 14711 HøIand’ SIaVandet . . . — Om 247,o (Akershus). Lfi11geVandet. . — 1,u 211,1 Ø— RØmuD8en Rødenes A.fik0Vfi111d6t . . — o,w 221,c ((1ø1) — — — sV.,ñge-’ O I42—1 1)cmva11dcc . . — o.1c 181 V— d0— (deI) ( ’“’)ɔ I47—1