Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/113

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Smaalenenes amt. 99 flaaderne afflødes til de omkring og i Fredrikstad liggende sagbrug. Det første tømmer kommer i Øieren i almindelighed i den første halv- del af mai og kan under gunstige omstændigheder være ved Fredrik- stad omtrent en uge efter. Længere ud over sommeren kommer ofte mere tømmen end sagbrugene kunne modtage, og trælasthandlerne have M derfor store oplagspladse for sine flaader langs bredderne til midlertidig anbringelse af tømmeret. Det samlede ved Buske1srud og Nes opta1te tammerkvantum, der — foruden omtr. Ve af det i Glommen ovenfor Øieren flødede tem- Busl(eIsrud og Nes tømmer-Iændser. Ma.a1estok l:40000 Chra mer — ogsaa indbefatter en del tømmen-, der er kommet ned Lere1ven og Nitelven eHer mærket ved Øieren eller nedenfor Mørkfos, udgjorde i aarene 1861—80 gj.sn. 182 688 t., mesti 1874 (287 624 t.), mindst i 1879 (e9 5s4 t.).