Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/333

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Smaalenenes amt. 289 1831 Jens Christian Ber te l s e n, mægler- Gustav Christian Gj ø s, maler- mester. 1854: Ludvig Michael G1 tie kst a d, major Even S axl und, byfoged. 1857 og 1858“ = E. Saxlund, byfoged (2); Ivar Christian Sommerschild G e el- m u y d e n, overlærer. 1859—60: Andreas Melchior Glückstad Wie1, i grosserer; — Thomas S t a n g, vicekonsul. I865—66: A. M. G— Wiel, vicekonsul (2). 1868—69: Samme (3). 1871; 1872ɔ 1873: Johan Laurits R a s c h, overrets- sagfører. Lorents Juh1 V o g t, toldinspektør. 1877, 1878, 1879: Samme (2). 1880, 1881, 1882Û og 1882: J . L. Rasch, byfoged (amtmand) (2). 1883ɔ 1884ɔ 1885: Johan Jakob D a h1, kaptein (oberst- 1862—63 Og 1864Ô: 1øîtnaut)— E. S a x l u n d, byfoged (høiesterets— 1886 ï-88: assessor) (3). ’ Nils A n k e r, grosserer. Fredriks tad. Rigsforsamlingen 1814: 1824: Andreas Michael H e i b e r g, kan— Johan Ernst M e i d e l l, stiftsover cel1iraad, byfoged. retsprokurator. 1814Û: (Pau1 Resen B r o c k, kommerceraad. Valget blev ikke godkjendt.) 1815—16: se Fredrikshald. 1818: Hans Jakob Arnold J ens e n, kap- tein. B 1s21 Og 1822Û: Andreas Martin S e ip, kaptein. 1s2v Og 1828’Þ: Hans Ridd e r v o ld, resid. kapel1an, 1830: — Samme (2). 1833: — Samme (3). 1836 og 1836—37“: Just Johan Bing1 byfoged- 1889: Samme (2). Fredrikst ad og Sarpsborg. 1842: 1848: Christen Sandberg, kjøbmand i J. J. Bing, sorenskriver (4). Fredrikstad. 1851: O 1845: Daniel L.e egaard, kjøbmand i J . J . Bi ng, sorenskriver i Tune (3). Fredrikstad. — A F redrikstad. 1854: 1859—60: Johannes Henrik Berg, byfoged. I857 Og I858.: Samme (2). Norges land og folk. I. 0ve Enge1sen R a in m ɔ sagfører. 1s62—6s Og 1864Ô: Ole Peter Larsen, kor-pslæge. 19