Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/7

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
Første afdeling: Geografi.
Side.
§ 1. Beliggenhed, fladeindhold, grænser og inddelinger 1
§ 2. Geologiske forhold 6
§ 3. Høideforhold, kyst og øer 8
§ 3. Elve, indsøer og myrer 20
§ 4. Klima 38
§ 5. Vækstliv 40
§ 6. Dyreliv 41
Anden afdeling: Demografi.
§ 8. Folkemængden og dens fordeling 43
§ 9. Folkemængdens bevægelse 47
§ 10. Antallet af husholdninger og af vaaningshuse; bygningsskikke og andre dermed sammenhængende forhold 51
§ 11. Legemsbeskaffenhed, sundhedstilstand og medicinalforhold 53
§ 12. Skolevæsen 57
§ 13. Kirkelige forhold 59
§ 14. Moralitetsforhold 61
§ 15. Oversigt over amtets næringsveie 62
§ 16. Agerbrug og fædrift 64—93
De almindelige betingelser for Jordbrug; jordbundens beskaffenhed. — Klimatiske forhold 64
Den jordbrugende befolkning 66
Jordbrugsarealets størrelse 66
Grundværdi, skatteskyld, eiendomspriser. — Jordbrugets bruttoudbytte 67
Jordeiendommenes antal og størrelse 68
Bortforpaktede eiendomme, husmandsplasse. — Jordfællesskab 69
Forholdet mellem dyrket og udyrket jord samt mellem ager og eng. Areal anvendt til de forskjellige sædarter, samt udsæd, avl og produktionsværdi 1871—75 70
De enkelte sædarter 72
Jordbrugsarbeider 80
Arbeidsdyr 82
Arbeidskraft 83
Driftsordning. Sædskifte 83
Forholdet mellem agerbrugets og fædriftens bruttoudbytte 84
Fædrift. Kreaturhold 1835—75 85
De enkelte husdyr 86
Det landøkonomiske bygningsvæsen 92
Agerbrugets og fædriftens tilstrækkelighed for behovet. Overskud af landmandsprodukter 92
Offentlige indretninger til landbrugets fremme 93
§ 17. Skovdrift og tømmerflødning 94
§ 18. Fiskeri 103
§ 19. Bergværksdrift og stenbrydning 106
§ 20. Industri 107—115
Haandværksdrift 107
Fabrikindustri 108
§ 21. Handel 115
§ 22. Bank- og assurancevæsen 117
§ 23. Skibsfart 118
§ 24. Binæringer 121
§ 25. Kommunikationsvæsen 123
§ 26. Den økonomiske tilstand i almindelighed 133
§ 27. Den kommunale husholdning 135
§ 28. Offentlige funktionærer samt statsborgerligt og kommunalt valgvæsen 138
§ 29. Historie og antikviteter 139
Tredie afdeling: Topografi.
A. Kjøbstæderne.
§ 29.[1] Fredrikshald 151
§ 30. Fredrikstad 161
§ 31. Sarpsborg 171
§ 32. Moss 175
B. Landdistrikterne.
I. Idde og Marker fogderi.
§ 33. Id herred 184
§ 34. Aremark herred 188
  1. Denne § er ved en inkurie givet samme numer som den foregaaende.