Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/315

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

C Smaalenenes amt. 271 1. Høidetabel, b (forts.). Navne. m. Navne. m. Navne. — m. Askeh-ød . 121,1 Skjeberg j.—st. . . 2,ɔ Kjølstad . . 46,—1 Veden . . 98,a Varteig — . . 40,2 Dal s. . . . 2O,1 Bo1lerød . lO1,a Jernb. ved Besberg 31,1 Moum s. . . 35,1 Leiren .... 127,v Ingedals bro . . 22,0 Holm kirke . . 16,a Heidehytten . . 132,1 Grimsrød . . 107,a I—IvaIøernes Haakenby . 121,4 h9YY9G— Gretnes bro . . 8,8 Harelu.nd-. . l98,a N. Sandø, høieste Krappeto . .— 86,e punkt .... 84,1 B0tnefje1det’ Kir. Vartelg herred- keøen .... 74,4 Bøaasen . . . 186,0 Berg j.—st. — — l0—W Bjørnehovedko1len. 70,e Belsby Var-de . 154,4 J ernb. ved Sørle 13,ɔ Skjelsbuveten, — — Gjelle— Vesterøen . . . 69,s stad (Nygaard) — 6,e Bankerødknappen. 64,a Snoppestad . . 79,—: Veiskil “ n. for Kjø— Korshavnfjeldet . 64,9 Kulerud . . . l02,a ler-Ødegaarden . 144,0 Bredknappen, Ki.r— Bø lille . . . 114,ɔ Fruminde bro . . 40,s keøen .... 62,—1 Hauger . . . 63,7 S. Sandø .... 45)2 Varteig kirke . 59,9 Fotevarden, Asmal— Brusevold s. . . 69,a Skjeberg heYYeÖ“ landet . . .— . 4O;ä Sekkeland . . 53,1; HØ8fiîpGn —-—— I9I14 Akerøen, høieste Sekkelandshavnen 59,e Akselaasen . . . 188.2 punkt .... 35ɔI Knatterud . . 78,4 Bjørnaasen . . 125,a Livarden, Asmal— ’ Galteryggen . . 80,e Ørsengfjeldet — 112,s landet .... 32,ɔ -“C— TisIer J .... 32,o Hafslund . . . 47,1 Bro ved Brua . 79,—: Snoktind . . . 48,9 —-“ — ved Mikkels- Svennehytten —“ — 39,2 Kile .....Z 28,9 hytten . .C . 112,9 I89t0I’p —-—— 50ɔɔ Hvaløernes kirke — 21ɔ0 Høimy1’ — — 123,o ]3ø1i11gsha,vn . . . 22,9 Sæ-tre —-—— 64,e Høkeli ..... 55,ɔ Tune h9YY0Ö— Skjeberg kirke . . 39,2 Rev .....; 13;ä Harehjellaasen . 275,s Haga n ..—-— 58,—: Ørda1 —.... 23,2 Kjerringa. . . 203ɔ9 Bø n. . . . . 61,a S1:1pstad, Asmal— Høi1ikallen . . 197,x Solberg . . 26,V landet —... 6,a Sotaasen . . . l88,e Hornes . . . 25,1 Jelsnes Buerøs . 188,s Guslund .... 23,a Busvik1Zieldet . 153,1 Pirkomløkken . . 54,o E0Y89 hGPY9ð— Ravneberget. . 150,e Bø s ..... 30,4 Borge Var-de. . —. I22ɔ4 Høiaasen . . . 141ɔ2 U11erø kirke . . . 55,2 Hovdeaasen . . 140,e Besberg . . 34,ä Nesberget . . 120ɔ2 Bø — . . 61,s Begby . . . . 23,ɔ Borgeaashatten. lI9ɔ2 Losgaard . .. 2O,—1 Hunn . . 7,s Greakerfjeldet . 81ɔe Østby . — 51,s Kviberg . . . 25ɔ1 —J .....— Kjølberg . . . 23,ɔ