Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/323

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Smaa1enenes amt. 279 2. Tabel over nedsIagsdistrikter, WsamIet areaI af fersk-

Vand, samt af øen-. C Ar a1— af fl g neds1agsdistrikter: — —-— —-— f g én .—å Ë’=“.å8 . — å’§ gå Herreder.“ g —g§;ɔ g§,;;Z’§“1—3’§, ==.“å’ɔ gå “7ij “3—;§ g =î“—=—g g-S eg 8“.—å Þ“æ —å-G Ex P—;“ -— E G g ’g —æ =c.ɔ— U) gøn-C n— n— å U E Þ Þ G g g ro G G Od —C km9 km9 km9 km km’ km2 kmZ km9 Id . . . — 82,os — 9) 80O,29 — 26,aa O,ae Om A.remark . . . 36,s1 824,4s — 2) 34,e4 131,19 54ɔ97 1,s9 ‘— Berg .... 62,sa 109,9o “ — 82,‘u — —11,9s O,—sa 0.eo Skjeberg . . . 82.9e — l1O,e9 — 9,e4 — 1,911 Hvaløerne . — — 86,s9 0,sa — 86,s9 BOrge .... 28,s4 48,9s — 1)19 — 2,19 Va.rteig ...— 69,s4 — 6,—aa 0,os — Tune .... 177,e2 C 25,s9 I09,14 — GIemminge . . 34,so — I4,ao . 2,91 24,o2 9)21,c-1 Onsø .... 55,42 — 65,—m 1,s‘1 4,9a 11ǫ12 Raade .... 33,24 — 40,19 40,so 14,u 2ɔ97 2,96 Rygge.; . W — — 29,ss 50,44 6,4s O,s2 0,s4 MÖss 1anddistr. — — 27,u 29,os “— 8ɔ71 4,a9 19,ea Vaaler . . . 3,9s — 245,22 — 18,oo 4,13 — Hobøl . . 5ɔeo — 122,49 15,s9 — 1,H — Rødenes — — 4,s9 193,1u — — 187ɔs1 32,4o 0,e1 Eidsberg . . . 229,2ä f — — 6,ss — Rakkestad — . “ 416,a2 — 9,ss O,oe — — . 92,2s 9,1o 8,o2 — — 107.oa — 31.Ts “ 8,as 0,4e — C O 67’64 C C 2’09 C Trøgstad . . . 195,9a 9,—aa — 16,o9 0,o4 — Idde og Marker — fogderi . . . 280,2o 516,4o — 663,ev I31,19 111,e 2,91 91,—1s Moss og Tune fogderi . . . 310,1s — 465,sv 215,41 — 78,2s 150,u 56,2a Rakkestad fogd. 1 113,41 2O3,1o 40168 — I87»81 83»26 I11“I — Byerne —. . . 12,2s 1,—H 1,s1 — — Lee — — Amcc1;1)1v16,cc 721,s1 f507,vs 879,oe 3I8,so 274.o2 164,ɔc V147,es

Í) Heraf: Eidsberge1ven i Rødenes 4,æ Eidsberg 145,ss, Askim 6,es ’1’røgsta.d 101,sɔ, tiIs. 258,u-:, og Ba-kkestadelven i Arema.rk 36s1. Hm-g 6,10 idsber§4 51,os og IËa.kkestad 364,cs, ti1s. 457,—:1. ff) He1—af: E1mingda1selven i IVd 220,a1 og Äremark,u, ti1s. 254,ss. C) ɔ: væsentlig Kragerøen.