Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/60

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

46 Smaalenenes amt. saavel hovedsognet som annexet flere spredte bygdelag, grænder og gaarde paa forskjellige steder af det vidstrakte høideplateau. De til Smaalenene hørende øersi hav eller fjord havde i 1875 tilsammen 4 974 indb., regnet efter den tilstedeværende folkemængde, medens den sammesteds bosatte befolkning var noget over 5 O00. Da arealet udgjør 148 km2, bliver folkemængden 34 pr. km2, altsaa over den gjennemsnitlige i Smaalenene. Af denne folkemængde hørte 2 476 til Hvaløerne, 1 384 til Glemminge, 786 til Moss landdistrikt, ]27 til Id, 95 til Onsø og 91 til Skjeberg. De vigtigste øer ere: Kirkeøen, Hvaløerne, med 26,oo km2 og I 0O8 indbyggere, Vesterøen, do., — 15,19 — — 3 51 — Asmallandet, do., — 8,93 — — 3 16 — Spjerøen, do., 7,90 — 10 7 — Søndre Sandø, do., 4,ss — — 186 — . — Kragerøen, Glemminge, — 1 8,22 — — 1 299 — Jeløen, Moss landdistrikt — 19,2s — 774 — Sauøen Id — 0,26 — — 1 2 7 — Foruden kystøerne er der i Smaalenene endel ferskvandsøer, af hvilke de af Glommens arme omflydte, Rolsøen og Tunøen, ere de mærkeligste. Den første har et fladeindhold af 59 km2 og en folke- mængde af 6 594 foruden 7 001 indbyggere i den paa sammes grund liggende del af Fredr-ikstad. ’I’unøen er 82 km2 og har 3 589 indbyg- gere foruden 3272 i kjøbstaden Sarpsborg. Middel p unk tet for Smaalen enes b efolkning ligger ifølge bereg- ning i Tune, 5 km. i n. for Sarpsborg under 590 19‘ 8O n.“ b. og 460 27‘ 30“ ø. l. Det ligger 16 km. i s.v. for amtets geografiske midtp1mkt, hvilket har sin grund deri, at kyststrøget er meget tættere befolket end amtets indre, i ø. og n. beliggende de1e. Kystdistriktemes befolkningscentrum er mellem Fredrikstad og Greaker, de indre Glommebygders strax søndenfor Eids- berg kirke. I henseende til folkemængdens fordeling“ efter b ostedernes høide o v er h av e t kan mærkes, at amtets befolkning gjennemsnitlig taget bor i en høide af omtr. 62 m., medens, som før oplyst, dets geografiske middel- høide er 122 m. Landbefolkningen bor i gjennemsnit 79 m. o. h., i det fred- rikshaldske vasdrags distrikt 115 m., i G1ommens distrikt 78 m. (i de indre bygder 127 m.) og i Mossevasdragets distrikt 56 m. (oven- for VËnsjø 83 m.). Kystherredemes befolkning bor gjennemsnitlig 37 m. o. . De høiest liggende bygder i Smaalenene ere: Baastad, Hærland og Trøm- borg sogne, hvis beboede dele, gjennemsnitlig taget, ligge 180—160 m. o. h.; demæst Trøgstad, Hovin, Rømskogen og Enningdalen (16O—150 m.); end- videre Rødenes, Askim, Heli, Ødemark, Aremark, Id, Rokke, Spydeberg, SkiptVet og Tomter (14O—120 m.). Kun faa gaarde i Smaalenene ligge i en høide af over 2O0 m., og neppe noget beboet sted høiere end 250 m. Den høiest liggende gaard, hvis høide o. h. kjendes, er Ørnelund i Aremark (237 m.), mellem Asperen og Boksjøen; i nærheden af sidstnævnte indsø ligge endel andre gaarde i Id mellem 200 og 215 m. og i s.ø. for Ørsjøen ligger gaarden Kobbelund i en høide af 227 m. I Baastad, Trøgstad og Askim ligge flere gaarde i en høide af 20O m. eller deromkring. De lavest liggende bygder ere: Glemminge, Torsnes, Borge, Hvaløeme, 0nsø, Skjeberg og Ingedal, hvor bebyggelsen hovedsagelig findes mellem 15 og 3O m. o. h. Noget høiere, nemlig i almindelighed 3O—-40 m., ligge de beboede dele af Moss landdistrikt, Rygge, Raade, Bergs hovedsogn samt Ullerø.