Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/265

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Smaa1enenes amt. 223 uge eller derover. var 475, hvoraf omtr. 125 syge. Søbade, gytjebade m. m. Dampskibsforbindelse med Fredrikstad og Kristiania. Ved Hankøvarden (66 m.) en stor gammel stenrøs, formodentlig efter en ældre varde. Paa den anden side af Hankøsundet ligger 0nsøknipen (107 m.), sømærke og udsigt. C Hankø bad. Iden sydlige del: Rød, 15 brug, baadbyggeri, 0kseviken (Upsavik), 11 brug, Krosnes. 18 brug, Viker, 8 brug, Fjel1e, st., l., 10 brug, Dale, st., l., 6 brug, Nøklegaard (alm. skr. Møklegaard), 10 brug, Tor- gauten. 3 brug. herredets syd1igste gaard. ba.adbyggeri, Tor gautens ledf yr yderst paa Strømtangen; alle disse gaarde ligge ved VesterelVen og Fredrikstad1eret. Slevik (Sleðvikar), ø., v., 23,0—:, 27 brug, 152 indb., god stoppehavn. men med vanskelig indseiling, kystbatteri, an1. i begyndelsen af aar-h1mdredet ’for at have en befæstet havn for kanonfartøier, blev i 1814 uden modstand overgivet til de Svenske Ha1vorsrød, 12 brug, Tvete, ø., v., 41,os, 22 brug, Kjenne (i ]]jar- num), ø., v., 28,2a, 9 brug, hvoraf Ø. Kjenne 12.ɔ9; disse gaarde ligge i det indre. Ved Græsvikfloet og Kjølbergelven: Aa1e, øv., nd., 53,s9, Græsvik (Grettisvik), 14.ee, hvoraf hovedbruget 11,112, samt Haga (udt. Haua, alm. skr. Hauge), 1O,0ɔ1, ere delte i mange brug med tildels forstadmæssig bebyg- gelse i Græsvik og paa Aalest1—anden (i 1875 ti1s. 1352 indb.). Her ligger firmaet J . N. Jacobsen du co.’s store dampsag og høvleri, opr. 1860, med betydelige lastetomter samt en kemisk-teknisk fabrik for oxa1syre, opr. 1875; stenhuggeri paa Haga, opr. 1871. Indenfor Græsvik ligger Molvig ét co.’s dampsag og lastetomter-, der i forening med førstnævnte optager en samlet strandlinie af over 1 km. (Ligeoverfor har man i ø. 1Zjeldbergs brug i G1emminge og Seierstens iFredrikstad, samt i s. Røds brug paa Kragerøen). Ved Græsvik fandt trælastudskibning sted allerede i det 16. aarh. G ræ s — vik kapel, en ny smuk træbygning, opført 1884 af Græsvik bruge eiere, J . N. J acobsen & co., fomem1ig for deres brugsarbeidere. I 1Til Haga ligger de to ubeboede øer Søstrene, særskilt skyldsatte ti .a9. Ørebæk (Aurriðabekkr), 34,oa i 10 brug, deraf et 13,0s, 4 paa ca. 5 mk.