Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/34

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

22 Smaa1enenes amt. . Tværelvene gaa som oftest i retning ø.—v., undertiden noget mod s.v. Denne særegenhed i vasdragenes løb staar i forbindelse med de oven- for omtalte spalteretninger i Smaalenenes fjeldbygning. 1. R611I8k0gc1I8 Vfi8drag dannes af forskjellige smaaelve i Sitsko- gens sogn iAkershus amt og i det nordøstlige hjørne af Smaalenene, i Rømskogens sogn, hvor det gjennemstrømmer Røm sjøen (147 m. over havet, 9 km. lang, 5 km9). Længden af dette vasdrag ovenfor Rømsjøen er 12 km., hvoraf 5 km. inden Smaalenenes grænser; 2 km. nedenfor det sted, hvor elven træder ud af Rømsjøen, gaar den over paa svensk grund, gjennemstrømmer der forskjellige indsøer og rinder tilsidst ud i Stora Le. Ovenfor Rømsjøen kaldes elven Tukkenelven, neden- for heder den 0selven. Den norske del af vasdraget har en længde af 23 km. “ Inde paa de høider, der omgive Rømskogen, have ogsaa enkelte andre smaa vasdrag sit uds1pri1åg, der efter et ganske kort løb paa norsk grund gaa over grænsen m 1 ver1ge. 1sse ere — Ulvevasbækken (3 km.), der ved Mørkesundsrøsen (no. 36) gaar over rigsgrænsen og der optager to andre bække, som ligeledes komme fra Norge, Smørbækken (6 km.) der gaar gjennem Aakevand (221 m.), og Langevasbækken (7 km.§, der kommer fra Langevand (211 m.). Karsbyelven, der kommer fra Slav and (247 m.) og gjennemstrøm- mer indsøen R ømu n ge n (142 mg, der skjæres af selve rigsgrænsen, falder senere sammen med 0selven, er, ligeledes i Sverige, optager Lange- bækken (15 km.), som kommer fra Hornsjøen og paa en strælming danner rigsgrænse, inden den helt træder over paa svensk grund. 2, St01’a Le eller (sv.) Lesjön (10I m.), den store dalsland- vermlandske indsø, der gjennem kanal er sat i forbindelse med Vænern, til hvis vandsystem den hører, gaar for en mindre del over rigsgræn- sen ind i Norge, med en kyst1inie af 32 km. og et fladeindhold af 15 km2. Denne Stora Lee norske del bestaar hovedsagelig af en smal bugt, Otteidsviken (9 km.). I n. faar denne et tilløb fra norsk side iLedengsbækken (9 km.), der kommer fra Gortjern iv. for grænserøs no. 31. Mere i s. falder der ogsaa en liden elv eller bæk, Engerelven (9 km.), fra norsk side ud i søen; men for øvrigt faar denne sine tilløb fra Sverige. g — 3. E1mi1IgdaI8eIVe1I8 Vfi8(l1’ag beskriver en stor bue. Det begynder i U1evandet (2 km.) paa rigsgrænsen i s. for røs no. 5 og danner der- efter paa 6 km. rigsgrænse; det falder saa ud i Søndre Boksjø (6 km.). I sit videre løb danner det paa 3,s km. atter rigsgrænse og træder der- efter ud iKor nsjøern e, der paa en længde af 8 km. følge rigsgrænsen. Her træder vasdraget,. der ligesom tidligere har en sydlig retning, ind paa svensk grund og gjør længere mod s. en bøining mod v., indtil det falder ud i den lange indsø, ’Bullaren, der gaar i retningen s.—n.; ved Vasbotten i Bullarens nordre ende træder vasdraget ud af denne og gaar snart efter ind i Søndre Enningdalen iNorge, hvor det gjennem- løber to mindre søer, Kirkevandet og Rørsvandet, og gaar i n.n.v. til Berby. Nedenfor denne gaard falder vasdraget ud i Idde- fjordens inderste bund efter et løb af 12 km. paa norsk grund, hvor- under det danner to mindre fald. Vasdraget, som i Norge dels gaar under navn af Enningdalselven, dels af Berbyelven, pleier i flomtiden at oversvømme sine nærmeste omgivelser; elven har stenbund