Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/328

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

284 Smaalenenes amt. 5. StatIstisk tabeI

1 W S . d-:; . —W5 —=; .,„ ... . Herreder. §,§ gå g E Ti S § § g v gå g (§

87; x8—H 187; J—å863 i 188;“) I18Zå] 18Z;, r873— 187;g

Sk Id— “ Ama1“ Anm. Anta1. k1n9 nY.k. Tus.kr. Tus.kr. Stkr. Stk1—. 1“ Id . . . . 229 s 122 25.2 1321 188 79“ 394 1832 2. Aremark. . . 279 36 245 40ɔ1 2232 I77 92 564 2568 s. Berg . . . . 22:3 V 1o4 37,s 2211 296 se H5 2217 4. Skjeberg . . . 264 8 l27 44,s 2622 297 96 im 2512 5. Hvaløerne . . . 88 I 6 5ɔv 352 55 42 I—96 729 6. Borge. . . 175 9 33 28,s 1590 195 58; 4æ I37l v. Vmcîg . . 139 1 10 10ɔs 448 os 25 t 1s6 —1oo 8. Tune . . . . 298 26 53 37ɔ4 2145 30O l42I 552 2180 9. Glemminge . . . 102 a 5 9ɔs 6o-Z 64 se 1s4 es1 10. Onsø . . . . 307 7 32 28ɔ2 1656 208 119 470 2033 11. Raade .... 248 10 77 36ɔ-: 1642 282 142 r 5l0 2(B4 12. Rygge .... 162 1 123 aas Hos 253 192 — —aas “læ9 13. Moss landdistrikt 35 1 12 10ɔ2 660 62 49 le t 652 14.Vaa1er . . 254 V 150 41.1 2o49 221 ve Hm 1s. Hobøl .... 211 — 164 38.ɔ 1886 201 os l G 2l26 16. Rø(1c11eø . . . 199 so 114 28.1 1001 128 so au 1o41 17. Eidsberg . . . 454 83 200 89ɔs 3470 471 95 i 954 3912 18. Rakkestad . . . 607 19 208 108ɔs 3556 516 82 1 l11 4H7 19. Skiptvet . . . 283 6 70 37ɔ-: I179 181 49 I ö9 l731 20. Spydeberg . . . 231 20 120 42ɔ-: 1 809 203 45 460 2l7l 21. Askim . . . 235 7 56 36,s 1440 208 44 377 im 22. Txøgcu;(1. . . ’415 B 168 68,1 2454 au os I m som Fogderier-: ’ Þ — — 2a. Idde Og Marker . 1397 vo om 192,s 10 m 12v4 475 ’ sen sus 24. Moss Og T11nc. . 161v sa 6o6 236,9 12350 1591 eie . an 2ä. Ba1(kcc1;a;1 . . . 2424 —150 saa 411,o 14909 2oso V —no 14ɔ6‘(—— —,;s4 2e. Amtet . . 5438 275 g21e9 840,s 38Oä4 4945 ’1709J10“ A 1) Ares-1 og fo1kemængde er angivet s. 4, jfr. ogsaa s. 52. 9) Da den e skatteskyld ikke endnu er endelig fastsat kan der muligens blive no§e, forøvrigt uvæsentlige, for-an7ringer i disse opp- ver. 9) Paa grund af opgavernes usikkerhed an skovarea1et for herrederne ikke anføres i lm’: de her anvendte u tryk ang1ve det omtrentl1ge forhold .mel1e1n de smaa-1enske hei-reder idet ubet. (= 11bccyc1c11xt) betegner et area1 ør under 111c km. pr. 1oo 111c1b., lidet: 1Z1a-3 1x111ɔ. 111îcic1c1c: s-å kxn9, meget: 5—B kxn9 og m. bet. (= meget betydeIiKt): over 8 kxn9 pr. 100 indb.. hvorved for HVl’i6 ogsaa noget hensyn er taget til skovens antageIige beskaffenhed. 0) Opgaverne for de enkelte