Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/230

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1 90 Smaalenenes amt. Mærkelige gaarde og steder. A. Hovedsognet: g Are mark kirke, 29 km. fra Fredrikshald; den gamle kirke, en graa- stensbygning. indviet til St. Laurentius, blev nedi-evet 1861. og en ny, rummelig kirke af mursten opført aaret efter. Aremark præstegaard, 38,a9 mk., er sognets største jordbrug med 8 husmandspladse samt stor og god skov; jordveien 76 ha., hvoraf hus- mændene bruge det ha1ve. I ø. og s. for Asperen: Aspestrand. ø., v. og s., i 10 brug, tils. 70,e9, hvoraf A. ø. Og S. 23,e2. A.v., 2 brug. henhV. 1I,a4 og 10,—:e, dampsag. Bjørkebæk, n., s., øv., 15 brug, tils. 58,es, hvoraf ØvreB.16,—:ä, gode skov- gaarde, bedehus. Holmegil (dampsk.—stoppest.) med Svarød, 2 brug. Lund, yt., 2 brug, Skogen og Sund. ti1s. 123,o1, skovgaarde af over so kmY i udstrækning, tilhører tilligemed 24,ä4 mk. af Bjørkebæk hande1shuset P. Anker, som i herredet ialt eier jordegods sky1dsat til 194,—1—Z mk. I n. og v. for Asperen og Skotselven: Østensvik (udt. Øsvi.k). øv. Og nd., 29.2a, 4 brug. hvoraf Nedre Ø. 18,ae. Aasgaard 8 brug, Bøen, yt., 3 brug, Grinder G brug, fund af 5—6 betalingsringe af gu1d, hvoraf en er i Universitetets sam1ing, Rød 3 brug, U l s rø d 8 brug, Nordb y 4 brug, Kvisler 11 brug, Aarbu 3 brug, skovgaarde. Skotsberg. ved e1ven, dampskibs- stoppested,“ bedehus, Sko11eber g, 23.9o, et brug, ligeledes ved e1ven. sag. Østenfor elven og Aremarksjøen: Rød 3 brug, Haug. øv., 4 brug, Haug, nd.. l3,1ä, et brug, Krosby 20.ɔ-:, et brug. Fosby. 40,cs, 14 brug, Espelund, n., s., 19 brug, F1atland, 27,sɔ. et brug. Vik. n., 13,—1—1. do., Vik, s., 13,ae, do., Fange (Fangi), 43,—1—:, mange brug, hvoraf hovedbrugene Nordre F. 13,eo, Søndre F. 18,ɔ2. Bøen. 66,2—1, mange brug, hvoraf Nordre B., 14,9‘1, Søndre B., 14,ɔø, ere de største. Ved Strømselven: Strøm, 20,99. 4 brug, sag og mø1le, dampsk.—st. Bergstrøm. bedehus, Siljeholt 2 brug. hvis skove, 10,os, tilhører Sag- brugsforeningen, Ne s 4 brug. — Paa vestsiden: Lervik, n., s., 22,ɔ1, 7 brug. Ho1t, 29,04, 4 brug, hoved- bruget 15,o2, Rive, n., s., med Daugerød, tils. 49,1ɔ i 6 brug, det største 19,96, Følingen (Fyldeng), n., s., i 4 brug. hvoraf et, 4,so, tilhører Sag- brugsforeningen. Teigen, teglværk, Buer, 20.o1. et brug. Østover og ved Stora Le: Kol1erød (Kolloruð), 2 brug, 15.ss og 9,æ. Frammegaard (Framminegarðr), 10.s1. et brug. Rød med Røser, part af Enger, Enger-Ødegaard og Leksrødkasa,1—ils. 29,—m. tilhøre P. Anker, Hallesby, s., 12,91, og n., 12,97, Iglerød 5 brug, Leksrød 4 brug, hvoraf hovedbruget 11,ov, Enger ialt 5 brug, Tolsby, 17,aa, et brug, Mosviken, 21,09, do., sognets østligste gaard. B. Annexet: Østenfor Ødemarksjøen: Djupvik (udt. Jøvik) 3 brug, Knoll, 9,u, et brug, Grislingaas, 22,e‘1, 3 brug. hvoraf hovedbruget 11,cs; en part. 5,50, tilhører P. Anker. B o tn, hvorfra skinneveien for tømmerdriften gaar over til G j ø s b u (Gysbúðir) ved 0tteidsviken. — Nordenfor Botnviken lig- ger: Gunneng, 25,44, 4 brug, det største 13,aa; ved 0tteid, et mindre brug under denne gaard, fører kanal med kehrrad over fra 0tteidsviken til Botnvikvn, se s. 97; fremdeles Graabøl. 27,00, 6 brug, hovedbruget 13.a-Ö— Ytterbøl 5 brug, dpsk.—st., Herrud 2 brug, Vo1en, 20,19, 5 brug. det største 10,o-:, Stikle 4 brug. Flevik (Fliðvik) 8 brug, Kirkeby, 35,u, tilhører Sagbrugsforeningen, Ø ie s tad (Eyjarsstaðir), 19,aa, et brug, med sognets nuværende kirke, en træbyg-ning opført 1879. Sandtorp. øv. og nd.,54.ɔɔ, 19 brug, Vaakelsby (Valgarðsbær), 18,2e, et brug. Bøen 8 brug. Rød 2 brug, Anonby 3 brug, Krogstad, 22,u, 7 brug, hovedbruget 18,o1, Nøsterud 2 brug, Lymmerud 3 brug, hvoraf Elverum er det nordligste i herredet. — Ved Ørjeelven Torp, 15,91, et brug, Braa1—ud (Bráarruð) ved Ørjefossen. større sagbrug med høvleri og møller, samt Ø r j e, dampskibsstoppested. Ved den tildels udtappede Gjølsjø samt sydover til og ved 0tteids- viken: Kasebu. 37,—m. 13 brug, Ankerud 6 brug, Søby, 25,aɔ, 4 brug; af Søby og Ankerud tilh. 7.—ro P. Anker. Krosby. 22,u, 3 brug, det ene