Topografisk-statistisk beskrivelse over Nedenes amt/1/81

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Østersfisket. Fra Grimstad skriver Kalm i 1753, at mange østers fangedes der paa stedet. De tages enten med lange tænger eller med en egen slags hov, hvormed de skrabes løs fra berget og falder ned i hoven.

Fra mikelsmes til paaske er den bedste tid at fange dem; naar grønsken kommer i vandet, er de ikke gode.

Der har vistnok ikke været saa lidet østers i Nedenes amt, thi Kraft skriver i 1826, at østers faaes langs fogderiets kyster i temmelig stor mængde. En ubetydelig del deraf udføres undertiden til Kjøbenhavn og andre steder i Danmark, flere gaar til Østlandet.

Nu angives udbyttet af østersfangsten i Nedenes amt saaledes:

Kr.
1896
1897   1 200
1898   1 000
1899   1 050
1900   1 050
1901

I Arendal dannedes i 1883 en fiskeriforening under navn af « Arendal og omegns filial af selskabet for de norske fiskeriers fremme».