Indeks:Rasehygiene.djvu

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Tittel Rasehygiene
Forfatter Jon Alfred Mjøen
Forlag Jacob Dybwads Forlag
Sted Oslo
År 1938
Faksimiler djvu
Målform Bokmål/riksmål
Framgang Må valideres


Sider

Rasehygiene
   Side
Forord 7
Innledning 13
Rase
Om raser 23
Rase, nasjonalitet og sprog. De europeiske raser.
De europeiske folk 48
En kort oversikt over 27 europeiske lands rasemessige sammensetning.
Den nordiske rase 54
Det fysiske ideal. Rase og adel. Den nordiske rases utbredelse. Den nordiske rasesjel. Den nordiske rases selvødeleggelse.
Slekt
Arv og kår 79
Den biologiske uvitenhet. Forholdet mellem arvede og erhvervede egenskaper. Får genier ubegavede barn? Tvillingforskning. Felles arvestoff — felles skjebne. Begavede slekter. Kongeniale slekter. Bondestanden.
Sjelelige egenskapers arvegang 109
Målbare grunnegenskaper. Skjelning av tonehøider. Musikalsk begavelse — almen begavelse. Genealogiske undersøkelser. Barn og foreldre. Barn, besteforeldre og sidelinjer. Eneggede tvillinger. Sammenfatning.
Slektenes fall — degenerasjon
   Fødselsnedgangen blandt de høiverdige og økningen av de lavverdige elementer 139
Kontraseleksjonens dynamikk. Barnebegrensningens farer, — de differentielle fødselstall.
Forbryteren som biologisk problem 146
Forbryterske slekter. Forbryterske tvillinger. Straffen før og nu. Forbrytelse, miljø og mentalitet. Forbryternes levnetsløp. Forbrytelse og normalitet. «Jeg anklager.» Sammenfatning.
Rasekrysning 167
Rasekrysning og kjertelforstyrrelse. Det beste studiefelt for rasekrysning mellem fjerntbeslektede raser. Krysning mellem nær beslektede raser. Uheldige nykombinasjoner. Bastarden. Sammenfatning.
Slektenes gjenreisning — Rasehygiene
Rasehygienen hos de gamle kulturfolk 195
Kineserne, inderne, perserne, egypterne, hebreerne, hellenerne, romerne, germanerne.
Veie til en ny generativ etikk 214
Det norske program 218
Forebyggelse av folkesykdommene. Segregasjon og sterilisasjon. Sterilisasjonslovene i europeiske land. Biologisk kontroll med innvandringen. Innvandringen til Norge. Fremmedloven. Familiepolitikk. Arbeidsløshetsproblemet.
   Slektsforskning 252
De forskjellige former for slektsforskning.
Utsyn 260
Forsorgsvesen. Rettsvesen. Undervisningsvesen. Helsevesen.
Organisasjonen 268