Indeks:Øverland - Illustreret Norges Historie 4.djvu

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Tittel Illustreret Norges Historie
Bind 4
Forfatter Ole Andreas Øverland
Forlag «Folkebladets» Forlag
Sted Kristiania
År 1891
Faksimiler djvu
Målform Bokmål/riksmål
Framgang Mangler OCR-tekst


Sider

tittel blank tittel trykkeri v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii xviii xix xx xxi xxii xxiii xxiv xxv xxvi xxvii xxviii xxix xxx xxxi xxxii xxxiii xxxiv xxxv rettelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224
Innhold
Side
Det norske Rigsstyre i Tiden nærmest efter 1397 1—4
De forenede Rigers Udstrækning og Folkemængde 1. En engelsk Gesandts Indberetning om Rigernes statsretslige Forhold. Det norske Rigsraads Indflydelse indskrænkes 2. Den norske Adels Tilbagegang 3. Raadsmøder og Unionsraad 3. Fremmede faar Forleninger i Norge 3.
Kong Erik erklæres for myndig. Ægteskab med Filippa af England. Den falske Olaf 4—7
Henrik IV af Englands Planer til Ægteskabsforbindelser i Norden 4. Erik af Pomern i Norge 5. Filippas Komme til Norden 6. Den falske Kong Olafs Optræden og Død 6—7.
Dronning Margretas Forhold til de tyske Ordensriddere i Preussen 8—10
Den tyske Ordens Stormester sætter sig i Besiddelse af Gotland 8. Dronning Margretas Forhandlinger med Ordenen 8. Algot Magnussen erobrer Gotland og beleiret Visby 8. Den tyske Orden sender Ulrik von Jungingen til Gotland 9. Stilstand i Visby 9. Kong Albrecht afstaar til Erik af Pomern sine Krav paa Gotland 9. Kong Erik udløser Gotland og Visby 10.
Margretas Forhold til Hansestæderne og de tyske Kjøbmænd 10—13
Hanseaterne opgiver Stockholm 10. Vitalinernes Uvæsen bekjæmpes 11. Hansestæderne erholdet sine Privilegier og Friheder fornyede 11. Nye Tvistepunkter mellem Dronningen og Hansestæderne 12. Hanseaternes Indflydelse i Norden i Aftagende 13.
Krigen med de holstenske Grever. Dronning Margretas Død og Eftermæle 13—18
De holstenske Hertuger forlenes med Hertugdømmet Slesvig 13. Kong Erik hyldes af de holstenske Grever i Assens 14. Uklarhed over Forholdet 14. Hertug Gerhards Fald 15. Erik af Pomern bliver Hertuginde Elisabets Formynder 15. Dronning Margretas Fremfærd i Slesvig 15. Møde i Kolding 1409 15. Holstenerne reiser sig mod Dronning Margreta 16. Krig med Dronning Margreta 16. Dronningens Død 17. Dronningens Karakteristik 17. Dronningens Grav 18.
Den norske Kirke i Begyndelsen af det femtende Aarhundrede 19—26
Erkebiskop Vinalde dør 19. Aaskel bliver hans Eftermand 19. Provincialkoncilium (?) i Bergen 1405 19. Oslobiskopen Eystein Aaslakssøn 1385—1407 19. “Den røde Bog“ 19. Hyrdebrevet til Thelebønderne 19 fg. Biskop Jakob i Bergen og hans Formaningsskrivelse 25. Aaslak Bolt Biskop i Oslo og Jakob Knudssøn Biskop i Bergen 25. Biskopsbytte i Oslo og Bergen 25. — Kirkekonciliet i Konstans i Schweiz 1414—1418 26.
Side
Erik af Pomern Enestyrer. Krigen mod Holstenerne og Hansaen. IndreForholdiNorge 27—63.
Om Forholdet mellem Kong Erik og Dronning Margreta 27. Forholdet til Slesvig og de holstenske Grever 27. Dommen paa Nyborg Slot 28. Ny Krig med Holsten 28. Slesvigs Erobring 29. Holstenerne faar Hjælp hos Hertug Albrecht af Mecklenburg, Hamburg og Viktualiebrødrene 28. Vaabenstilstand 29. Kong Erik gjør Landgang paa Femern 30. Ny Vaabenstilstand 31. Krig med Hansestæderne 31. Forhold i Hansestæderne 31. Fredsmægling 33. Kong Eriks Udenlandsreise og Pilgrimsfærd til det hellige Land 34. Hansestæderne indgaar Forbund med Greven af Holsten 35. Øresundstoldens Opkomst 35. Krig med Hansestæderne 36. Slag ved Flensborg. Grev Henriks Fald 36. Slag i Øresund 37. Kjøbenhavn blokeret 38. Bartholomæus Vot og Liekendeelerne til Bergen 38. Bergenske Forhold 38. Bergen gjentagne Gange plyndret 39. Nørrejylland brandskattet af Hertug Adolf 41. Olaf Nilssøn til Talgø 42. De tyske Stæder trækker sig enkeltvis ud af Kampen 42. Dronning Filippas Død 42. Fred i Vordingborg 1435. Forholdene i Sverige 43. Engelbrekt Engelbrektssøn optræder 43. Opstand i Sverige 44. Stockholm overgiver sig 45. Engelbrekt Rigsforstander. Kong Erik anerkjendt paany i Sverige 45. Nyt Opsigelsesbrev sendes Kong Erik 45. Engelbrekt myrdet 45. Erik Puke fangen og aflivet 46. Forholdene i Norge 46. Norske Kantslere. Det norske Rigsraad 46. Throndhjems Domkirkes Brand 1428 48. Russerne herjer Finmarken 48. Skattebyrderne 48. Sysselmænds og Fogders Udsugelser og Plagerier: Herman Molteke i Borgesyssel, Hr. Eindride Erlendssøn af Losna i Tunsbergs Len 49. Misnøie i Landet 50. Det norske Rigsraad vaagner til nyt Liv 50. Mødet i Kalmar og i Søderkøping 1436 51. Kong Eriks Skibbrud og Ophold paa Gotland 51. Udkast til en ny Foreningsakt mellem Rigerne 52. Unionsvenlig Stemning inden Rigernes Aristokrati 53. Ogmund Sigurdssøn Bolts Opstand i det sydlige Norge 54. Reisningens Omsiggriben 54. Vaabenstilstand 55. Oprøret opblusser paany; Overenskomst i Oslo 55. Forligets Hovedpunkter 56. Erik af Pomern drager til Nordtyskland 57. Olaf Nilssøn tager Ogmund Sigurdssøn Bolt af Dage 57. Halvard Graatop vækker ny Opstand i Skeens Syssel og Thelemarken 58. Opstanden dæmpes af Hr. Svarte Jøns og Olaf Buk 59. Erik af Pomern i Vordingborg 59. Søger forgjæves at sikre sin Fætter Hertug Bugislav Thronfølgen i Danmark 59. Erik tager Ophold paa Gotland 59. Svenskerne vælger Karl Knutssøn til Rigsforstander 59. Danskerne indkalder Kristofer af Bayern 59. Dennes Herkomst 60. Bondeopstand i Nørrejylland; det danske Rigsraads Holdning og Opsigelsesbrev til Kong Erik 60. Nordmændene lades i Stikken ved Kongevalget 61. Indfald i Vestergøtland fra det søndenfjeldske. Elfsborg beleiret 61. Nordmændene bliver slagne 61. Sigurd Jonssøn bliver Norges Drotsete 61. Sigurd Jonssøns Familieforhold 61. Nordmændenes Loyalitet mod Kong Erik 62. Møde i Lødøse 62. Hollændernes Angreb paa Norge 62. Karl Knutssøn nedlægger Rigsforstanderskabet. Kristofer af Bayern bliver Sveriges Konge 63. Nyt Møde i Lødøse. Kristofer vælges til Norges Konge. Kroning i Oslo 63.
Venetianeren Pietro Quirinis Ophold i Norge i Aaret 1432. 63—73
Forholdene paa Røsts Øgruppe 67. Møde med Aaslak Bolt 70.
Side
Italienernes Komme til Nidaros 71. En Reise i Norge for halvfemte hundrede Aar siden 71. Quirinis Ankomst til Stegeborg i Østergøtland 73.
Kristofer af Bayerns Rigsstyre 73—80
Kristofer krones som Danmarks Konge 73. Unionsforholdene i Norden; Danmarks Forsøg paa at hævde Rang som Principatstat 74. Bondeuroligheder 74. Den danske Haandfæstning maa have været sterkt bindende 74. Den svenske Haandfæstning 75. Kristofers Regjering i Sverige 75. Nogen Haandfæstning for Norge neppe udstedt 75. Et Slags Selvstændighed opretholdt i Kong Kristofers Tid 75. Det norske Rigsraads Indflydelse 76. Karelerne herjer Nordlandene 76. Oversvømmelser i Stjørdalen (?) 76. Misvæxt og Dyrtid 76. Bondeopløb i Norge 77. Rigsraadets Bestræbelser for at hindre Hanseaternes Overgreb i Bergen 77. Kristofer af Bayerns Bryllup 78. Kongen paa spændt Fod med Lübeckerne 79. Kong Eriks Sørøverier fra Gotland af 79. Kristofer til Gotland 79. Kongens Forsøg paa at overrumple Lübeck 79. Rostockernes Privilegier i Oslo og Tunsberg udvides 80. Kristofers nordtyske Planer 80. Kongens Død 80.
Kristiern I’s og Karl Knutssøns Kamp om Norge 81—101
Ved Kristofer af Bayerns Død ingen Bestemmelse om Thronfølgen aftalt 81. Mange ønsker Unionen opretholdt 81. Separatistiske Tendentser i Sverige 82. I Norge ønsker et Parti Hr. Sigurd Jonssøn paa Norges Throne 82. Svenskerne vælger Karl Knutssøn til Konge 82. Karl søger at blive Konge i Danmark og Norge 82. Danskerne tilbyder Hertug Adolf Kronen; denne anbefalet Grev Kristiern af Oldenburg 82. Kristierns Slægt og Kongevalg 83. Karl Knutssøn angriber Gotland; Kong Erik overgiver Øen til Kristiern 83. Erik drager til Bagpomern 84. Hr. Sigurd Jonssøn vælges til Rigsforstander i Norge 85. Kamp i Norge mellem det danske og svenske Parti; Hartvig Krumedike som Repræsentant for det første, Aaslak Bolt, Erik Sæmundssøn o. fl. for det sidste 86. En Del af det norske Rigsraad tilbyder Karl Knutssøn Kronen 87. Raadsmødet i Oslo 1449 87. Biskop Jens af Oslos og Hr. Hartvig Krumedikes Sendelse til Danmark 87. De norske Udsendinge hylder Kong Kristiern 87. Syv Medlemmer af det norske Rigsraad kaarer paa Baahus Karl Knutssøn til Konge 89. En dansk Styrke paa 2000 Mand sendes mod Norge 89. Raadsmøde i Oslo Juni 1449 89. Kristiern vælges til Norges Konge 89. Kong Kristierns i Marstrand udstedte norske Haandfæstning 90. Sammenstød mellem Aaslak Bolt og Hr. Hartvig Krumedike 91. Hr. Erik Sæmundssøns Opraab 92. Karl Knutssøn indbydes af Thrønderne til Norge 92. Karl kommer over Vermland og Hamar til Nidaros og krones af Aaslak Bolt og Biskop Gunnar af Hamar 92. Karl Knutssøns Haandfæstning 92. Almuens Erklæring 98. Karls Tilbagereise til Sverige 94. Karl gjæster det sydlige Norge 94. Sammenstød mellem Magnus Larenssøn og Hr. Hartvig Krumedike 94. Karl i Oslo 94. Mødet i Halmstad 1ste Mai 1450 94. Halmstadtraktaten 95. Karl nødes til at give Afkald paa Norges Krone 95. Kristierns Kroning og Bryllup 97. Kristierns Færd til Norge 97. Michael Behaims Skildring af Norge 97. Kristierns Kroning i Nidaros 98. Kongens Ophold i Bergen 98. Foreningsakten af 29de August 1450 99. Kongens Tilbagereise til Danmark 100. Kongesønnen Olafs Fødsel 101.
Den norske Kirke under Aaslak Bolts Forstanderskab. Forhandlingerne om Erkestolens Besættelse 1450—1569 101—107
Side
Aaslak Bolts Bestræbelser for at faa Birgittinerordenen indført i Norge 101. Fordærvelsen inden Ordenen 102. Aaslak Erkebiskop 102. Forholdene i Erkestiftet 102. Aaslak Bolts Jordebog 103. Norske Provincialkoncilier 108. Kirkelige Forhold i Norge 104. Johannes Jerechini i Skaalholt 104. Olaf Throndssøn vælges af Throndhjems Domkapitel til Aaslak Bolts Eftermand 105. Eventyreren Marcellus søger forgjæves ved Kong Kristierns Hjælp at opnaa Erkestolen, men Paven indsætter ved Provision Henrik Kaltesen til Erkebiskop 106. Henrik Kaltesen frasiger sig Embedet efter nogle Aars Forløb, og Olaf Throndssøn bliver Erkebiskop 106. Fortsættelsen af Kampen mellem Kristiern I og Karl Knutssøn. 107—113 Reisning paa Østlandet 107. Erik Sæmundssøns Drab, Einar Flugas og Magnus Hogenschilds Flugt til Sverige 108. Mødet i Avaskjær 108. Indfald fra Norge i Vermeland og fra Gotland i Østergøtland 108. Karl Knutssøn erklærer Kristiern Krig og herjer Skaane 109. Kristiern herjer Vestergøtland, men drives igjen ud 109. Marsken Thord Bondes djærve Optræden 109. Krig paa de norske Grænser 110. Vaabenstilstand i Vadstena 110. Ørjan Karlssøns Optræden nordenfjelds 110. Ny Vaabenstilstand 110. Karl Knutssøn nærmer sig Hansestæderne; Kristiern kommer ham i Forkjøbet 111. Kristiern vinder Elfsborg Ill. Kolbjørn Gersts Foretagender 112. Jens Bengtssøn Oxenstjernas Forræderi 112. Karl Knutssøn begiver sig til Danzig 118. Kristiern kommer til Sverige, hyldes som Konge og krones 113.
Bergenske Forhold. Hr. Olaf Nilssøn og Hanseaterne i Bergen. 107—113
Oprettelsen af et nyt Kontor i Bergen 114. Bryggen og dens Gaarde 114. Tyskerne unddraget sig for at betale Skatter 115. Øgenavnet Garp; Forsøg paa dets Forklaring 115. Kontorets indre Styre 116. “Die fif Amten“ 116. Optagelsesprøverne: Røgspillet 117, Vaterspillet 117, Borgspillet 117. Haandverkslaugenes Spil 120. Ryggesløsheden ved Kontoret 121. Olaf Nilssøn som Befalingsmand paa Bergenhus 121. Kristiern fratager ham 1453 Forleningen 122. Olaf Nilssøn faar Forleningen tilbage 122. Hanseaterne gjør Opstand mod Olaf, sætter Ild paa Munkelivs Kloster, hvor denne har søgt Tilflugt, nedhugger Biskop Thorleif og slaar Olaf ihjel 123. Hanseaterne plyndret Stavangers Domkirke og Tolga 124. Følgerne af Olaf Nilssøns Drab 125. Olafs Enke, Sønner, Datter og Dattersøn fører gjentagne Gange Krig med Hansestæderne 126. Sagen bilagt 1513 125.
Norges indre Styre i Kong Kristiern I’s Tid. Orknøernes og Hjaltlands Pantsættelse til den skotske Krone 126—138
Kong Kristierns Besøg i Norge 126. Misgreb i Rigsstyrelsen 127. Adelens Indvandring fra Sverige og Danmark 128. Geistlighedens Holdning 128. Rigsmødet i Skara Januar 1458 129. Hr. Hartvig Krumedikes Fald 129. Aarsagen dertil 129. Hans vælges til Thronfølger 130. Hr. Hartvig Krumedikes Erklæring 130. Kong Kristierns Uvederheftighed 131. Rostockernes Privilegier i Oslo og Tunsberg stadfæstede 131. Hollændernes Fart paa Bergen indskrænkes 132. Ildebrand paa Bryggen 1476 132. Hanseaternes Optræden ligeoverfor det norske Rigsraad 133. Møde i Kjøbenhavn Septbr. 1478 133. Et til Mai Maaned 1479 berammet Møde i Bergen ikke afholdt 134. Orknøernes og Hjaltlands Historie til 1479 134. Den skotske Konges Tribut af Hebriderne ikke erlagt siden Erik af Pomerns Tid 135. Kong Kristierns Paastand derom 135. Margretas

Side:Øverland - Illustreret Norges Historie 4.djvu/9

Side
hyldet i Sverige 160. Opgjør med Sten Sture 160. Prins Kristiern reiser omkring i Sverige, ledsaget af Sten Sture 160.
Ditmarskerkrigen Reisningen i Sverige. Norske Forhold. Knut Alvssøns Opstand 161—184
Ditmarskens naturlige Beskaffenhed, Indbyggernes Stridbarhed og Uafhængighedsfølelse 161. De holstenske Grevers frugtesløse Anstrengelser for at vinde Landet 161. Kristiern I’s Overhøihed over Ditmarsken 161. Helgolands Erobring 161. Ditmarskernes Indfald i Eiderstedt 161. Kong Hans og Hertug Fredrik gjør sin Overhøihed over Ditmarsken gjældende 161. Den sachsiske Garde 162. Meldorfs Indtagelse 162. Slag ved Hemmingstedt 162. Kongens Nederlag 163. Ditmarskernes Indfald i Holsten 163. Nederlagets Følger 163. Kong Hans til Stockholm 164. Attenteret Overfald paa ham under Tilbagereisen 164. Hemming Gad optræder 164. Forlig mæglet mellem de mægtige Herrer i Sverige 165. Herredag i Stockholm 1501 165. Reisning i Sverige 165. Kong Hans tilbage til Danmark; Dronning Kristina paa Stockholms Slot 166. Forholdene i Norge 166. Jon Svalessøn Smør og Einar Fluga drukner 1483 166. Erkebiskop Gaute Ivarssøns Holdning 166. Raadsmøde i Bergen 1486 166. Nordmændene hylder Kristiern til Faderens Eftermand 167. Rigsraadet lidet fremtrædende i Kong Hans’s Regjeringstid 167. Kongens Stilling ligeoverfor Udlændingernes Handel i Norge 167. Rostockernes øgede Indflydelse i Oslo og Tunsberg. Forholdet til de vendiske Stæder 167. Junker Jakob af Oldenburgs Kaperkrig 167. Didrik Pining og hans Fæller 168. Krig med England 168. Forhandlingerne om Fornyelse af de nordtyske Byers Privilegier 168. Fred med England 169. De engelske Kjøbmænd og de hollandske Stæder tilstaaes vidtløftige Rettigheder 169. Kong Hans’s Brud paa Haandfæstningen; Udlændinger i vigtige Stillinger i Norge; Skatter paalægges uden Raadets Samtykke og Bemyndigelse 170. Opløb i Viken 1493 170. Opløb paa Søndmøre 1496; Arild Kane dræbt 171. Oprettelsen af de tre Martyrkongers Præbende ved Nidaros Domkapitel 171. Familiestridighederne mellem Knut Alvssøn, hans Livsforhold og Formuesomstændigheder 171. Hr. Odd Alvssøn Høvedsmand paa Akershus Slot 171. Hr. Knut Alvssøn, hans Giftermaal med Gyrvhild Eriksdatter Gyldenstjerne og Mette Ivarsdatter Dyre 171. Gudbrandsdølernes Klager over Fogderne 172. Lasse Skjold 173. Bondereisning paa Oplandene 173. Hr. Henrik Krumedike, Høvedsmand paa Baahus Slot 173. Hr. Knut søger forgjæves Hjælp hos Hr. Henrik mod Bønderne 174. Hr. Henrik og Jens Anderssøn Beldenak dømmer mellem Bønderne og Hr. Knut 174. Knut Alvssøn i Unaade 174. Knut slutter sig til de misfornøiede svenske Stormænd 175. Reisning paa Vestlandet; Angreb paa Bergens Kongsgaard 175. Knut Alvssøn bliver slaaet om Høsten 1501 175. Opstanden i Sverige 175. Stockholms By og Slot falder i Sten Stures Hænder 176. Dronning Kristinas Fangenskab 176 Kong Hans til Stockholm; Forræderi inden hans Hær 176. Povel Laxmands Drab 176. Erik Gyldenstjerne paa Elfsborg sender Kong Hans Opsigelsesbrev 176. Hr. Knut Alvssøn gjør Indfald i det søndenfjeldske Norge 177. Tunsberghus sløifet, Marstrand brandskattet og Baahus beleiret 177. Kong Hans tilbyder Hertug Fredrik Halvdelen af Norge 178. Prins Kristiern skaffet Baahus Luft 178. Elfsborg indtagen 178. Aake Hanssøns ridderlige Optræden 179. Prins
Side
Kristierns Tog til Vestergøtland 179. Henrik Krumedikes frugtesløse Forsøg paa at tage Akershus tilbage 179. Ny Beleiring af Akershus 180. Knut Alvssøn fældet 181. Oslo og Tunsbergs Lagmænd og Borgermestere dømmer Knut Alvssøn som Landsforræder til at have “Fæ og Fred“ forbrudt 182. Fru Merete Ivarsdatter Dyre trolovet med Svante Nilssøn 183. Erik Jonssøns Streiftog i Norge 183. Henrik Krumedike overgiver Baahus Slot til Otte Rud 183. Nils Ravaldssøn 184. Overfaldet paa Olufsborg 184. Nils Ravaldssøns Død 184.
Den norske Kirke i Erkebiskoperne Olaf Throndssøns og Gaute Ivarssøns Tid 184—188
Kuriens Forhold til Kongemagten 184. Bergens Bispestols Besættelse efter Thorleiv Olafssøns Drab 185. Justianiani sendes af Kong Kristiern til Rom 186. Birgittinerne og Cisterciensermunkene paa Hovedøen bytter Kloster 186. Olaf Throndssøns Karakteristik 186. De fire Doctorers Præbende 186. Erkebiskopernes Slægt i den senere Del af Middelalderen 186. Gaute Ivarssøn, Olaf Throndssøns Brodersøn, bliver Erkebiskop 186. Gaute Ivarssøn som Politiker 187. Gautes Visitatsreiser 187. Kongemagtens Indgriben i Kirkens Anliggender 187. Anders Mus Biskop i Oslo 187. Hellig-Antonius-Ordenen faar Indpas i Norge 188. Klostret paa Hamar 188. Nonneseter i Bergen bliver 1507 et Antoniuskloster 188. Olaf Engelbrektssøn er Gautes Medhjælper i hans sidste Levetid 188.
Svante Nilssøn Rigsforstander i Sverige Kristiern overtager Regentskabet i Norge 1506. Herluf Hufvudfats Opstand. Biskop Karl af Hamar 188—204
Dronning Kristina slipper ud af Fangenskabet 189. Spændt Forhold mellem Kong Hans og Hansestæderne 189. Sten Stures Død 189. Svante Nilssøn Rigsforstander i Sverige 189. Fredsforhandlinger med Danmark 189. Det norske og danske Rigsraad tildømmer Kong Hans i Kalmar Sveriges Rige ifølge “Keiserretten“ 190. De domfældte Svensker lyses i Rigets Acht 190. Sveriges og Danmarks Forhold til de europæiske Magter 190. Aake Hanssøns Indfald i Skaane 191. Hansestæderne befinder sig paa venskabelig Fod med Sverige 191. Søren Norby og Jens Holgersøn Ulfstands Kaperier 191. Svenskernes Stilling vanskelig 191. Hemming Gads Holdning 192. Underhandlinger om Fred gaar Haand i Haand med gjensidige Overfald og Brud paa sluttede Vaabenstilstande 192. Otte Ruds Tog til Aabo i Finland 193. Træk af Tidens Barbari 193. Fred i Kjøbenhavn 193. Kong Hans opretter en Lokalregjering i Norge under sin Søn Kristierns Forsæde 194. Kristierns Opdragelse og Karakter 194. Kristierns Optræden i Norge. Otte Rud afskediget fra sin Stilling som Befalingsmand paa Baahus, Knut Knutssøn Baat til Morlanda som Befalingsmand paa Akershus, begge erstattede af Dansker 195. Kristiern bryder Rigsraadets Modstand 196. Almueuroligheder paa Oplandene 196. Opstand af Tyskerne i Bergen 196. Vaabenstilstand med Aake Hanssøn 196. Kristiern til Nidaros og Bergen 196. Erik Valkendorf 196. Kristiern forlanger af Erkebiskop Gaute at blive kronet som Konge i Norge 196. Amsterdams Indbyggeres Privilegier i Bergen stadfæstes 197. Hansekjøbmændenes frugtesløse Bestræbelser for at faa sine Privilegier udvidede 197. Opløb i Bergen 197. Ordning af Forholdet mellem Oslo Borgere og de rostockske Kjøbmænd, hvis ældre Privilegier ophæves 197. Opstand paa Hedemarken 199. Herluf Hufvudsat eller Hyttefad 199. Hedemarkingerne
Side
bliver slagne 199. Thotningerne omgaaes og slaaes 199. Dom over Bønderne 199. Biskop Karl Jæmte af Hamar 200. Sættes i Fængsel paa Akershus 200. Kristiern sætter sig i Besiddelse af Hamars Bispegaard 200. Biskop Thorkel Jonssøns Indfald i Solør og Hedemarken 201. Erkebiskop Gaute søger at faa Biskop Karl befriet fra Fængselet 201. Biskopen søger at flygte 201. Kristiern i Ban 202. Biskop Karls sidste Levetid og Død 202. Kristiern drager til Bergen 202. Lærer her Dyveke at kjende 202. Forordning om Kramhandel i Bergen 203. Kristiern vender tilbage til Oslo 204. Dyvekes Forhold til Kongen 204. Erik Valkendorf bliver Erkebiskop i Throndhjem. De forudgaaende Forhandlinger 204.
Krig med Lübeck og Sverige Svante Nilssøns Død. Fredsslutningen i Malmø April 1513. Kong Hans’s ’Død og Eftermæle 204—211
Lübeckernes Brud paa Nykjøbingfreden 205. Kong Hans sender en Flaade til Østersøen 205. Lübeckerne agter at sende en Flaade til Stockholms Undsætning 205. Fred mellem Kong Hans og Svenskerne 205. Kong Hans tænker at overrumple Lübeck; men Planen forpurres ved Hertug Fredriks Holdning 205. Krig med Lübeck erklæret April 1509 205. Lübeckerne hjemsøger de danske Øer 206. Svante Nilssøn og flere svenske Herrer bryder Freden med Danmark 206. Den svenske og lübeckske Flaade plyndrer Bleking, Laaland og Øland og erobrer Borgholm og Kalmar 206. Bondefred mellem Bønderne i Smaaland, Bleking og Skaane 207. Krig paa de norske Grænser 207. Kong Kristiern udmerker sig 207. Kong Hans skaber en ny dansk Flaade 207. Dennes første Foretagender 208. Lübeck stundet efter Fred 208. Svante Nilssøn dør 208. Sten Sture d. yngre 209. Fred i Malmø 209. Kong Hans dør 209. Kong Hans’s Karakteristik 210. Norges Forhold under Kong Hans 210.
Mødet i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1513. Det norske Rigsraads Besværinger. Kristiern II’s Giftermaal og Kroning. Dronning Elisabet 211—226
Kristiern II’s Hylding som Thronfølger 211. Et jydsk Parti ønsker Hertug Fredrik til Konge 211. Møde i Kjøbenhavn 1513 211. Det norske Rigsraads Forestilling om de Brøst, som fandtes i Norge 213. Kongens Holdning forskjellig ligeoverfor Danskerne og Nordmændene 213. Kongens Løfter overfor Nordmændene 214. Kongens Haandfæstning 215. Svenskernes Holdning ved Kongevalget 215. Kongen hyldet i Hertugdømmerne 215. Forhold til Hertug Fredrik 215. Kongens Kroning 216. Giftermaal med Isabella eller Elisabet 216. Forhold til Dyveke 217. Isabellas Herkomst 217. Hendes Ægteskab lidet lykkeligt 219. Maximilians Holdning ligeoverfor Kong Kristiern; Sigismund Herbersteins Sendelse til Danmark 219. Kongens Forbitrelse 219. Elisabets ædle Optræden som Dronning 220.
Kong Kristiern II’s Regjeringsforanstaltninger i Danmark og Norge. Sigbrits Indflydelse. Dyvekes Død og Thorben Oxes Henrettelse 220—230
Kongens Arbeidsomhed 220. Hans Iver for Næringsveienes Opkomst, Kjøbstædernes Handel og Landboforholdenes Ordning 221. Forordningen af 2den Marts 1516 221. Bestræbelser for at gjøre Kjøbenhavn til Stapelstad for den østersøiske Handel 221. Fuggerne i Augsburg indkaldes 221. Fru Sigbrit fører Overtilsyn med Toldoppebørselen 222. Sildefiskerierne
Side
i Limfjorden 222. Kongens Jagtforordninger 222. Hollandsk Koloni paa Amager 222. Den norske Bergverksdrift 222. Fornyelsen af Seiladsen til Grønland 223. Den grønlandske Kolonis Skjæbne 223. Den sidste Titulærbiskop til Grønland i Katholicismens Dage 223. Erik Valkendorfs Bestræbelser for Grønlands Forening med Norge 224. Islandske Forhold 225. Englændernes Overgreb paa Island 225. Søren Norby Høvedsmand paa Island 225. Sigbrits voxende Indflydelse 225. Herman Villumssøn Høvedsmand paa Bergenhus 226. Jørgen Hanssøn bliver Hermans Eftermand 226. Trusler mod Dyveke 226. Dyvekes bratte Død 226. Folkesnakket derom 226. Thorben Oxes Karakter 226. Hans Faaborgs Bagvaskelser 226. Kongen overrumpler Thorben 227. Rigsraadet frikjender, men Gaardsretten dømmer Thorben Oxe fra Livet 22s. Sigbrit fastere end nogensinde før i Kongens Gunst 228. Sigbrits mange agtværdige Egenskaber 229. Forholdet til Dronning Elisabet 230.
Forholdene i Sverige. Krigen mellem Kong Kristiern og Svenskerne udbryder. Slaget ved Brännkyrka. Sten Stures Død. Kristiern II kronet som Sveriges Konge. Stockholms Blodbad 230—248
Det svenske Rigsraad vælger efter Svante Nilssøns Død Erik Trolle til Rigsforstander 230. Folket negter at anerkjende ham som saadan og vælger i Stedet Sten Sture 231. Sten Stures Politik 231. Stens Fiender 231. Forhold til Gustav Trolle 231. Herredagen i Telge 231. Sten Stures Optræden mod sine Fiender 232. Rigsmøde i Arboga 232. Underhandlinger med Danmark i Halmstad 232. Kristiern II’s Angreb paa Sverige 232. Den danske Flaade i Stockholms Skjærgaard 232. Gustav Trolle afsat som Erkebiskop 233. Stäkes Sløifning 233. Nyt Tog udrustet fra Danmark 233. Slag ved Brännkyrka 233. Stockholms Beleiring gjenoptagen af Danskerne 233. Kong Kristiern aabner Underhandlinger 234. Kong Kristierns Troløshed overfor Gislerne 234. Arcemboldus’s Komme til Norden 234. Didrik Slaghæk 234. Arcemboldus’s Afladshandel 235. Kristierns Forberedelser til et tredie Tog 235. Træfninger og Overfald paa Grænselandskaberne 235. Karl Knutssøn Baat til Morlanda halshuggen 236. Elfsborgs Fæstning gjenopført 236. Svære Udskrivninger til Kristierns nye Tog. 236. Nye ukjendte Skatter paalægges 236. Forsøg paa at bortpante Island 237. Arcemboldus’s indsamlede Afladspenge beslaglægges 237. Hvorledes Kongen fik en Del af Dronningens Medgift udbetalt 237. Sten Sture lyst i Ban og Sverige belagt med Interdikt 238. Indfald i Vestergøtland: Slag ved Bogesund; Sten Sture dødelig saaret 238. Sten Sture dør 238. Fru Kristine Gyldenstjernes Raadsnarhed 239. Kong Kristierns Komme til Sverige 239. Hemming Gads Signalforandring 240. Underhandlinger med Stockholms Besætning 240. Overenskomst mellem Kong Kristiern, Fru Kristina og Stockholms By 241. Kong Kristierns Indtog i Stockholm 241. Kong Kristiern forlader Sverige, men kommer snart tilbage 241. Rigsmøde i Graabrødreklostret i Stockholm 241. Kristiern hyldet og kronet som Sveriges Konge 242. Gustav Trolles Optræden 242. Fængslingen af Gustav Trolles Fiender 243. Bloddommen paa Stockholms Slot 243. Stockholms Blodbad 244. Kongens Kundgjørelse af 8de November 245. Hemming Gad henrettet udenfor Raseborg Slot 245. Didrik Slaghæk maa tillægges den væsentligste Andel i det stockholmske Blodbad 245. C. Paludan-Müllers

Side:Øverland - Illustreret Norges Historie 4.djvu/14 Side:Øverland - Illustreret Norges Historie 4.djvu/15 Side:Øverland - Illustreret Norges Historie 4.djvu/16 Side:Øverland - Illustreret Norges Historie 4.djvu/17 Side:Øverland - Illustreret Norges Historie 4.djvu/18 Side:Øverland - Illustreret Norges Historie 4.djvu/19 Side:Øverland - Illustreret Norges Historie 4.djvu/20