Norske Folke-Sagn

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Guldberg & Dzwonkowskis Forlag (s. i).
Norske
Folke-Sagn,
samlede og udgivne
af
Andreas Faye,
Sogneprest til Holt, Medlem af det Kongelige Norske
Videnskabers Selskab i Trondhjem.

„Jeg har de gamle Sagn saa kjer.”
S. O. Wolff.


Andet Oplag.Christiania. 1844.
Paa Guldberg & Dzwonkowskis Forlag
trykt hos W. C. Fabritius.
Trykfeil.
Side VII Linie 2 fra oven Hjelpekildl læs Hjelpekilder
3 f. o. kom l. sin
XXII 1 f. neden Kraft 16 l. Kraft 6
3 Linie 2 f. n. bra østet l. bratrøstet
11 15 f. o. Dudnu l. Endnu
32 8 f. o. Kjækten l. Kjætten
33 22 f. o. Bar l. Barn
33 26 f. o. ærdig l. færdig
36 6 f. n. hvid l. blaa
46 15 f. n. Lara l. Para
5 12 f. o. hviltet f. hvilket
56 4 f. n. Obholdssted l. Opholdssted
79 6 f. n. Domme l. Temme
116 7 f. o. Kirkeveg l. Kjeldervæg
116 17 f. o. hvide l. røde
122 13 f. n. Reise l. Vei
148 3 f. o. Odltid l. Oldtids
151 12 f. o. Rangvad l. Ragnvald
151 13 f. o. om l. som
154 11 f. n. Saurhaug f. Saurshaug
161 5 f. o. Sore l. Søre
180 11 f. o. Axelon l. Axelsson
190 5 f. o. Kringen l. Kringlen
193 16 f. o. der l. de.
Indholdsregister.
Side.
Fortale III.
Om de overnaturlige Væsener i Norge og andre Lande IX.
1ste Afdeling om overnaturlige Væsener 1.
Thor og Loke 3.
Thor og Urebø-Urden 1.
Lokje 5.
Jutulen eller Bjergrisen 6.
Guri Kunnan 8.
Jutulen paa Hestmandø 10.
Vaagekallen 11.
Raamanden og Djurren paa Molaug 12.
Jutulen i Dunkerabjerg 13.
Trold som Bygmestre 14.
Jutulen i Spirillen 15.
Jutulen i Jonshornet 16.
Dyre Vaa og Troldet ved Totak 19.
III. De Underjordiske 20.
Brudekronen i Nummedal 24.
Sæterpigen i Land 26.
Drikkehornet i Øiestad 27.
De ubudne Bryllupsgjester 29.
Brakandalen 30.
Gjordemoderen 32.
Manden i Fjeldet 34.
Dvergene i Smeddalen 35.
Børnene 36.
Huldra 36.
Huldre-Gaarde 38.
Huldre-Ægteskab 40.
Nissen 42.
Alferne 46.
IV. Vandtrold 48.
Nøkken. 48.
Grim eller Fossegrim og Qvernknurren 53.
Havmænd og Havfruer 55.
Søorme 58
V. Varslende Væsener 62.
Aasgaardsreia 62.
Dystetrommen 63.
Drager 67.
Følgie eller Vardøgl 68.
Draugen 72.
Gjengangere, Udbaarer, Deildegaster og Skogagaster 73.
Mara 76.
Varulve 78.
2den Afdeling, om Kjæmper og Konger 81.
Kjæmperne Flein og Bekaar 89.
Kjæmpen Faxi i Gjevedal 91.
Fiaagesundskjæmpen 91.
Ketil i Budalen 92.
Kongerne paa Urnes og Solværn 93.
Kjæmpen Størk paa Ouse-Nuten 93.
Kongerne paa Goutland og Daarsnes 94.
Kong Tane og Kong Veine paa Ringerike 95.
Kong Haaken paa Hortekollen 96.
Kong Harald og Brudebordet 97.
Kongen paa Hortvedt 98.
Kong Ferking 98.
3die Afdeling, om St. Olaf 101.
St. Olaf dræber Trold og bygger Kirker 109.
– bygger Vatnaas Kirke 111.
– i Vaaler 112.
– bygger Eivindsvik Kirke 113.
– og hans Broder 114.
– danner Korssund 115.
– og Troldet i Hornelen 116.
– i Gudbrandsdalen 117.
– og St. Halvor 117.
– paa Moster 118.
– Piil 118.
– og hans Hest 119.
– Kilder 119.
– Snushorn 121.
– og Søormen 121.
– Fjeldreise 122.
– i Lexdalen 123.
– Skaal og Bæger 123.
– paa Stiklestad 124.
4de Afdeling, om den sorte Død 125.
Pesta i Gjerrestad 129.
Rypa i Justedal 129.
Kirken i Justedal 131.
Pesten i Jørgensfjord og paa andre Steder 131.
Pesten i Vidalen 132.
Hedals Kirke i Valders 132.
Mustad i Vardal 134.
Sælbo 136.
Tolvkohellen 136.
Svartdouen i Sætersdalen 137.
Braastad og Lunderød i Øiestad 138.
Stormannadauen i Øvre-Thelemarken 139.
5te Afdeling, om historiske Sagn 141.
Kong Augvald, Thrym, Brake o. Fl. 148.
Dronning Aslaug 149.
Habor og Signe 151.
Kong Eystein og hans Hund Saur 154.
Halfdan Svarte og Fruen paa Hermandsrud 155.
Kongerne Hake og Hakon i Hakedal 156.
Harald Haarfager og hans Samtidige 157.
Harald Haarfagers Sønner og deres Samtidige 160.
Orm Lyrgja og Lundesola 161.
Olaf Troggvasons Forsøg paa at christne Nordlandene 163.
Kong Olaf paa Dobrea 164.
Asbjørn Selsbane 164.
Sigurd Syr 165.
Brødrene paa Gidske 165.
Kalf Arnasons Drikkekar 166.
Einar Thambarskjelver 167.
Dale-Gudbrand 168.
Kong Østen 169.
Kong Sverrer 169.
Ivar Dapi, Sverrers Foged i Sogn 170.
Ridder Audun paa Aalhus 171.
Dronning Margreta 174.
Ætlinger af den gamle norske Adel 175.
Reformationen 175.
Biskop Olaf paa Vossevangen 176.
Prestedrab paa Botne og i Jondal 177.
Hr. Erik i Hallingdalen 178.
Presten paa Agerø 178
Klokkeskjer paa Jædern 179.
Gudmundsskjeret i Bahus 179.
De tydske Bjergfolk i Thelemarken 190.
Svalekrigen 182.
Erik Munk i Nedenes 184.
Peder Clausson i Undal 185.
Skottekrigen 188.
Skotterne i Romsdalen 188.
Slaget ved Kringlen 190.
Raadsbakken 193.
De skotske Fanger 193.
Hungersnød i Gudbrandsdal 195.
Ove Gedde og Tjølling Kirke 196.
Mandfjordsfjeldet eller de troe Finner 196.
Carl Gustavs Fald 197.
Carl XII 193.
Anna Colbjørnsen og de Svenske paa Nordrehaug 200.
Student Ramus og Lieutenant Bruse 202.
Frederikshalds Brand 1716 203.
Svensken Nordenfjelds 204.
Peter Tordenskjold 205.
6te Afdeling. Forskjellige Sagn 207.
Axel Thorsson og Skjøn Valborg 209.
Pigen paa Landvik 212.
Bingsherrerne 212.
Reiersfossen 213.
Grev Clemet og Fru Belju i Hallingdal 213.
Junkeren fra Hallingdal ved Oldberg i Valders 214.
Ridderspranget 215.
Solbergfruen og Skondalsfruen i Gusdal 217.
Rakna hiin Rike i Hardanger 218.
Prestehulen ved Tindsø 219.
Prestedrabet i Sætersdal 219.
Presten i Hallingdalen 220.
Den overmodige Prestedatter 222.
Munkene i Trysild 223.
Skotteslaget paa Findøen 223.
Tirrelil Tove og Tyvenborg 224.
Fiskeløse Vatn 227.
Folgefonden 227.
Fongfjordbræen 228.
Korsfjorden 229.
Skiens Oprindelse 230.
Søsterkirkerne paa Gran 230.
Kivlemøerne 232.
Bageren, som skaffer Frederik III Enevoldsmagten 233.
Staale paa Aasheim 233.
Knut Sellestad 235.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.