Frederikshalds Brand 1716

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Guldberg & Dzwonkowskis Forlag (s. 203-204).
Fredrikshalds Brand 1716.

„Og aldrig blussed nogen Baun
Saa skjøn som den,
Og aldrig uddøe skal dit Navn
O, Colbjørnsen!

Rahbek.

Da Haldens gjeve Borgere ei med Vaabenmagt kunde fordrive de Svenske af Byen, besluttede de, paa Opfordring af Brødrene Hans og Peter Colbjørnsen, at stikke Byen i Brand; men da Fienden stedse slukkede, vilde det ikke ret lykkes førend Peter Colbjørnsens Tjener Anders Brynildsen med tvende Begkrandse i sin Skjortebarm fik i luret sig ind i sin Herres Gaard, som han derpaa stak i Brand. Paa samme Maade skal Hans Colbjørnsens Gaard være bleven antændt af en Pige, der hedte Olau og som først af egen Drivt havde fornaglet tre Kanoner ved Byens Blokhus og kastet Kuglene i Vandet, paa det at de ei skulde komme Fienden til Nytte. Top. Journ. 4, 50.