Kong Haaken paa Hortekollen og hans Datter

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Guldberg & Dzwonkowskis Forlag (s. 96-97).

Kong Haaken paa Hortekollen og hans Datter.

Ved den sydlige Bred af Tyrifjorden i Syllingdalen ligger den for sin Steilhed og skjønne Udsigt bekjendte Hortekol. Her boede i gamle Dage Kong Haaken, der havde en eneste Datter, som var meget smuk og hvis Navn var Siri Sara. Hun elskede en vakker Ungkarl, men da han var af ringere Byrd, holdt de deres Forbindelse hemmelig. Da Kongen fik dette at vide, blev han meget opbragt, og da Datteren ikke vilde forraade sin Elsker, blev han saa rasende, at han satte hende i en Baad og styrtede denne fra Fjeldets Tinde ned i Fjorden. Den stakkels Pige omkom, men Navnet: Siri Sara, Kong Haakens Datter paa Hortekollen, lyder endnu i Dalen. Hendes Lig skal være bleven jordet paa Sylling Kirkegaard, hvor der tilforn skal have staaet en Steen med Indskrift paa, der blev antaget at have dækket hendes Grav.

(Mundtligt).