Kongerne Hake og Hakon

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Kongerne Hake og Hakon.

Hakedalen paa Romerike har efter Sagnet saaet sit Navn af Kong Hake, der boede paa Gaarden Aaneby. Paa samme Tid boede paa Haakenstad Kong Hakon. De beilede begge til den samme Pige. Da hun gav Hake Fortrinet, blev Hakon saa forbittret, at han udfordrede sin Medbeiler til en Kamp paa Liv og Død. De mødtes paa en Slette ved Gaarden Hellerud, hvor der kom til et Slag, i hvilket Hake dræbte sin Modstander, hvis Lig førtes tilbage til Haakenstad. Paa Aaneby har man for en Deel Aar siden fundet Spor af en gammel Brolægning, der synes at vidne om Gaardens Beboelse i Fortiden. I Elven ved Hellerudsletten har man ogsaa opfisket en gammel Stridsøxe.

Anm. Mundtligt og meddeelt. Sagnet, som er poetisk behandlet i Morgana af Hansen, synes at henpege paa Historien. I Halfdan Svartes Saga C. 5 omtales nemlig en Hale Bærsærk, der dræbte Sigurd Hjort, og i Harald Haarfagers Saga C. 1 omtales Haralds Seier over Kong Hale, der faldt med en stor Deel af sine Folk i en Dal, som siden kaldtes Hakedalen.