Brødrene paa Gidske

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Guldberg & Dzwonkowskis Forlag (s. 165-166).

Brødrene paa Gidske.

Omtrent 400 Skridt fra den nuværende Gidske Ødegaard paa Søndmør sees to lige Stene af en Mands Høide paa hver sin Side af Alfarveien, tre Skridt fra hinanden. De kaldes Brødrene, og Sagnet fortæller, at tvende Brødre af Gidskeætten i Anledning af den snevre Vei kom i Trætte og Tvekamp, der endte med den Enes Drab.

Paa en Støtte, der stod i Nærheden, skal have staaet en i det gamle norske Sprog forfattet Inskription, der ved Støttens Fornyelse saaledes blev oversat:

Find slog ny Broder ihjel
For de om Veien ei forligtes vel;
Thi rømte han hen i Landet langt Nord,
Hvor hans Slægt blev meget stor.
Af ham ere de Nordfarer Alle,
Som lade sig Finner kalde.“

Anm. Saavel Inskriptionen som Støtten ere nu borte. Strøms Beskr. over Søndmør 2, 117. Dette Vers findes med lidt Forandring i en Beretning fra 1626 (See Suhms Samlinger 2, 3, 41).

At i Olaf den Helliges Tid boede paa Gidske den mægtige Høvding Thorberg Arnason, og at han havde en Broder Finn, der var Olafs trofaste Ven, berette vore gamle Søgur. Efter Slaget ved Stiklastad, hvor de begge kjæmpede i Olafs Hær, høre vi ikke videre tale om Thorberg, hvis mægtige Æt dog længe eiede Gidske; men Finn, gjenfinde vi i Harald Haarderaades Historie boende Nord paa „Austrátt a Yriom.“ Om denne Strid mellem Thorberg og Finn taler Historien ikke. En i Nærheden af „Brødrene“ staaende Bautasteen mener Biskop Neumann at være reist til Minde om Thorberg Arnason. (Budst. 6te Aarg. 590).