Bageren som skaffer Frederik III Enevoldsmagten

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Bageren som skaffer Frederik III Enevoldsmagten.

Under Kong Frederik den Tredies Regjering levede der i Christiania en Bager, der var saare rig og havde Sølv i stor Overflødighed. Af dette fik han Tilladelse til at mynte Penge, dog kun Toskillinger, og af dem seer man mange, der let skilles fra de andre Toskillinger, da de have Bagerens Mærke nemlig en Kjevle istedetfor Hammertegnet. De ere desuden af bedre Metal end de sedvanlige. Herfor bleve ogsaa snart Bagerens Penge mere søgte end Kongens, og gik det endog saa vidt, at man næsten ikke vilde tage Kongens Mynt for god, hvorover Kongen blev overmaade forbittret, og da han kom op til Norge, kaldte han Bageren for sig og sagde, at han skulde have sit Liv forbrudt. Men Bageren knælede for Kongen og lovede at skaffe ham Enevoldsherredømmet over Danmark og Norge, hvis han vilde forskaane hans Liv. Kongen lovede ham det, og ved Hjelp af sine mange Penge skaffede Bageren ham Enevoldsmagten.

Anm. Meddeelt. Almuen kalder disse Toskillinger Kjevleskilllnger og de søgtes for med Begjerlighed, da de ere af et hvidere Sølv end de øvrige.