Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/17

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Femte Afsnit. Selvstændighedstiden indtil Kirkeforfatningens Organisation og Tronstridighedernes Begyndelse.
1. Magnus’s Vælde. Einar Thambarskelves Indflydelse. Magnus’s Fordringer paa England. 2. Sven Ulfssøn i Danmark. 3. Sven Ulfssøns Oprør. Magnus’s første Felttog til Danmark. Slaget paa Lyrskovshede. 4. Magnus’s Fejde med Sven. Dennes gjentagne Nederlag og Fordrivelse. 5. Begivenheder i Norge. Einars og Sighvats Indflydelse. 6. Harald Sigurdssøn og hans Bedrifter i de sydlige Lande. 7. Haralds Sammenkomst med Magnus og Forbund med Sven Ulfssøn. 8. Harald og Sven angribe Danmark. 9. Magnus og Harald slutte Forlig og dele Kongedømmet. 10. Magnus og Harald paa Oplandene. Misligt Forhold mellem Kongerne. 11. Begivenheder paa Orknøerne. Ragnvald Brusessøns Drab. 12. Magnus’s sidste Tog til Danmark og Død. 13. Harald Sigurdssøn tiltræder Regjeringen som Enekonge i Norge. 14. Sven Ulfssøn Konge i Danmark. Begivenheder i England og Sverige. 15. Indenlandske Forhold. Kong Haralds strenge og kraftige Styrelse. 15. Kirkelige Anliggender. Haralds Forhold til den bremiske Erkestol. Anlægget af Kjøbstaden Oslo, og Oprettelsen af St. Hallvards Helligdom. 17. Haralds Forhold til Skatlandene og Island. 18. Haralds krigerske Forhold til Danmark. 19. Haralds første Krigstog mod Danmark. 20. Einar Thambarskelves Uenighed med Kongen og Fald. 21. Uroligheder formedelst Einars Drab. Finn Arnessøn dæmper dem. 22. Kalf Arnessøns Fald. Finn Arnessøn forlader Harald og bliver Kong Svens Jarl. 23. Halldor Snorressøns Uenighed med Harald. 24. Haralds Tog til Vendland, krigerske Virksomhed i Vesten, og Rejse i Nordiishavet. 25. Haralds Sejr ved Djursaa, og Tvist med Haakon Ivarssøn. Haralds Fare i Limfjorden og heldige Flugt. 26. Haakon Ivarssøn bliver paany uenig med Harald, og modtager Jarlsnavn af Sven. 27. Haralds Uenighed med Oplændingerne. Fredsslutning med Kong Sven. 28. Haralds Fejde med Haakon Jarl og Gauterne. Oplændingerne tugtes. 29. Engelsk-nordmanniske Anliggender. Tostig Godwinessøn hos Kong Harald. 30. Harald Haardraades Tog til England. Hans Nederlag og Fald ved Stanford Bro. 31. Kong Haralds Charakteer. Livet ved hans Hof. 32. Folkets Vilkaar, Skikke og Sæder under Haralds Regjering. 33. Norge deelt mellem Magnus og Olaf Haraldssønner. Krig og Fredsslutning med Danmark. Magnus’s Død. 34. Norges Forhold til Nabo-Rigerne. 35. Kirkelige Forholde. Fast Biskopsstol oprettet i Nidaros. 36. Olafs Bestræbelser for Landets Opkomst. Folkets lykkelige Stilling under hans Regjering. 37. Anseede Mænd og Ætter paa Olafs Tid. 38. Kong Olafs Død. Hans Personlighed og Træk af hans Godmodighed. 39. Mag. Adams Skildring af Forholdene i Norge. 40. Magnus Olafssøn og Haakon Magnussøn Konger i Norge. Magnus’s første Vesterhavstog. 41. Uenighed mellem Magnus og Haakon. Haakons Død. 42. Steigar-Thores Oprør og Fald. 43. Sveinke Steinarssøns Trods. Forhandlinger med ham. 44. Magnus’s Fredsaar. Den islandske Skald Gisl Illugessøn. 45. Magnus’s andet Vesterhavstog. Syderøernes fuldstændige Erobring. 46. Magnus’s Krig i Gautland. Fredsslutning i Gaut-Elven. 47. Skofte Agmundssøns Uenighed med Kongen og Bortrejse fra Landet. 48. Kong Magnus’s sidste Vestertog og Fald. 49. Eystein, Sigurd og Olaf Magnussønner Konger i Norge. Haakon og Magnus Jarler paa Orknøerne. 50. Udrustninger til et Korstog. 51. Ophævelsen af Sven Alsivessøns Paalæg. 52. Kong Sigurds Udrustninger, Afrejse og Ophold i England og Spanien. 53. Sigurd i Apulien. Hertug Roger faar Kongenavn. 54. Sigurds Ophold i Palæstina. Sidons Erobring. 55. Sigurds Op-