Indeks:Den kristelige Troeslære.djvu

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Tittel Den kristelige Troeslære i dens Grundtræk
Forfatter K. Krogh-Tonning
Forlag C. Floors Forlag
Sted Bergen
År 1870
Faksimiler djvu
Målform Bokmål/riksmål
Framgang Må korrekturleses


Sider

Den kristelige Troeslære i dens Grundtræk
Indledning Side 1—7
Første Del: Læren om Gud.
Kap. 1 Guds Tilværelse - 11—13
Kap. 2 Guds Væsen og Egenskaber
Guds Væsen - 14—17
Guds Egenskaber - 17—28
Kap. 3. Guds Treenighed - 29—34
Kap. 4 Skabelse, Opholdelse, Bestyrelse
Skabelsen - 35—38
Opholdelsen - 38—41
Om Undrene - 41—47
Guds Verdensstyrelse - 47—54
Anden Del: Læren om Mennesket.
Kap. 1. Menneskets Tilstand for Faldet.
Menneskets Væsen - 56—58
Menneskeåndens oprindelige Fuldkommenhed - 59—61
Den legemlige Fuldkommenhed - 61—62
Udviklingen - 62—63
Prøven - 63—64
Kap. 2. Syndefaldet.
Faldets enkelte Trin - 65—68
Syndens Hovedformer - 68—69
Syndens Væsen - 70—71
Kap. 5. Menneskets Tilstand efter Syndefaldet eller Døden.
Indledning - 72—73
Den åndelige Død - 78—77
Fortsættelse. Om Gjerningssynd og iboende Synd - 77—81
Den legemlige Død - 81—83
Den evige Død - 84—87
Arvesynd - 87—88
Skylden - 88—92
Historisk Oversigt over Lærens Udvikling - 92—93
Om Syndens og Dødens Oprindelse - 94—96
Tillæg. Om Englene - 95—96
Tredie Del: Læren om Frelsen.
Indledning til Læren om Frelsen - 98—100
Kap. 4. Kristi Person og Gjerning.
Forberedelsen - 101—104
Kristi Person - 104—109
Fortsættelse - 109—111
Fortsættelse. Kristi Fornedrelse - 112—115
Fortsættelse. Kristi Ophøjelse - 115—121
Kristi Gjerning - 121—134
Kap. 2. Forløsningen.
Forløsningens Væsen - 135—136
Om den Hellg-Ånd og hans Forhold til Forløsningen - 136—138
Oversigt - 138—139
Kaldet - 139—144
Omvendelsen - 144—153
Retfærdiggjørelsen - 153—158
Fortsættelse. Om Retfærdiggjørelsens Kilde, Grund og Betingelse - 158—165
Gjenfødelsen - 166—170
Den daglige Fornyelse. Indledning - 170—171
Den daglige Fornyelses Væsen - 171—175
Fortsættelse. Kampen - 175—181
Fortsættelse. Om de gode Gjerninger - 181—183
Det åndelige Livs Opholdelse - 183—185
Herliggjørelsen - 186—190
Fortsættelse. - 190—192
Fortsættelse - 193—196
Tillæg til Læren om Frelsen - 196—199
Kap. 5. Nådemidlerne.
Nådemidlernes Væsen og Nødvendighed - 200—202
Guds Ord.
Åbenbaringens Nødvendighed - 202—206
Inspirationen - 205—212
Guds Ords Egenskaber - 212—216
Ordets Indhold og Inddeling - 216—217
Sakramenterne
Sakramentets Væsen og Betydning - 217—221
Sakramenternes Virkning i Almindelighed - 221—224
Dåben.
1. Dåbens Væsen - 224—225
2. Dåbens Virkning - 225—229
3. Om Dåbens Nødvendighed - 229—230
4. Barnedåben - 231—235
Tillæg. Om Konfirmationen. - 236—236
Nadverden.
1. Nadverdens Nødvendighed - 236—237
2. Nadverdens Væsen - 238—245
3. Nadverdens Virkning - 245—248
4. Årsagen til Nadverdens Virkning - 248—249
6. Betingelserne for en ret Naverdnydelse - 249—252
Om Ordets Prædiken og Sakramenternes
Forvaltning - 262—266
Kap. 4. Kirken eller de Helliges Samfund.
Kirkens Væsen - 256—258
Kirkens Egenskaber - 259—264
Kirkens Tilstande - 264—272