Forfatter:Yngvar Nielsen

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Yngvar Nielsen
Yngvar Nielsen
Født 29. juli 1843, Arendal
Død 2. mars 1916, Kristiania
Norsk historiker
Artikkel på Wikipedia
Bilder og media på Commons

Tekster[rediger]

 • Jens Bjelke til Østråt. Kristiania: Malling, 1872. Indeks
 • Grev Sandels’s statholderskab 1818–1827. Kristiania: Malling, 1873.
 • Grev von Platens Statholderskab 1827–1829. Kristiania: Malling, 1875.
 • Gustav III’s norske politik. Kristiania, 1877. Indeks
 • Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden. Christiania: Tønsbergs, 1877. Indeks
 • Om nogle middelalderske slægter i det vestenfjeldske Norge. Kristiania, 1878.
 • Rejsehaandbog over Norge. Kristiania: Cammermeyer, 1879, 21881, 31881, 41885, 51888, 61891, 71893, 81896, 91899 Indeks, 101903, 111908, 121915
 • Det norske rigsraad. Kristiania: Den norske forlagsforening, 1880. Indeks
 • Reisebreve og Folkelivs-Studier. Kristiania: Malling, 1880.
 • Træk af den norske bondestands kulturudvikling i de sidste 300 aar. Kristiania: Cammermeyer, 1881. Indeks
 • Rundt Norge. Kristiania: Malling, 1882. Indeks
 • Bemærkninger ved det af Dr. J. E. Sars udgivne Skrift «Historisk Indledning til Grundloven». Kristiania: Malling, 1882.
 • Norges Historie efter 1814.
  • 1. 1815–1822. Kristiania: Selskabet for Folkeoplysningens Fremme, 1882. Indeks
  • 2. 1823–1830. Kristiania: Selskabet for Folkeoplysningens Fremme, 1887.
  • 3. 1831–1837. Kristiania: Selskabet for Folkeoplysningens Fremme, 1892. Indeks
 • Stormagternes Forhold til Norge og Sverige 1815–1819. Christiania: Den norske historiske Forening, 1886.
 • 1814. Kristiania: Cammermeyer, 1886.
 • 1814. Fra Kiel til Moss. Christiania: Cammermeyer, 1894.
 • Christiania og Omegn. Christiania: Cammermeyer, 1894.
 • Kampen om Trondhjem. Trondhjem, 1897.
 • Bodøsagen. Christiania: Cammermeyer, 1897. Indeks
 • Om Konventionen i Moss. Christiania: Grøndahl, 1898.
 • Lensgreve Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg
  • 1. 1779–1812. Christiania: Fabritius, 1901.
  • 2. 1813–1814. Christiania: Fabritius, 1901.
  • 2. 1815–1840. Christiania: Fabritius, 1902.
 • Den gamle Gaard. Kristiania: Aschehoug, 1903.
 • Norge i 1814. Christiania: Stenersen, 1904.
 • Norge i 1905. Horten, 1906. Indeks
 • Universitetets ethnografiske samlinger 1857–1907. Christiania: Det ethnografiske museum, 1907. Indeks
 • Tidsrummet 1537–1588. Norges historie fremstillet for det norske folk IV-1. Kristiania: Aschehoug, 1909.
 • Erindringer fra et halvt Aarhundredes Vandreliv. Kristiania: Gyldendal, 1909.
 • En Christianensers Erindringer fra 1850- og 60-Aarene. Kristiania: Gyldendal, 1910.
 • Tidsrummet 1588–1660. Norges historie fremstillet for det norske folk IV-2. Kristiania: Aschehoug, 1911.
 • Det halve kongerige. Kristiania: Gyldendal, 1911.
 • Bennett’ reisehaandbog over Norge. Christiania: Cammermeyer, 1912.
 • Under Oscar II’s Regjering. Christiania: Gyldendal, 1912.
 • Fra Johan Sverdrups Dage. Kristiania: Gyldendal, 1913.
 • Norge. Kristiania: Mittet, 1914.
 • Da Unionen skulle briste. Kristiania: Gyldendal, 1915.
 • Christian Frederik, 1813–1814. Christiania: Gyldendal, 1915.

Mindre skrifter[rediger]

 • Kvægholdet i Norge 1657. Kristiania, 1874.
 • Det norske vejvæsens udvikling før 1814. Christiania, 1876.
 • Norske folkedragter fra Numedal og Telemarken
 • Den faste bebyggelse i Norge fra 600 til 1000 meters høide over havet og dennes forhold til vore skoves udtynding. Kristiania, 1880.
 • Det norske og svenske Kongehus fra 1818. Christiania, 1883.
 • Norge og den europæiske Politik 1810–1814. Drammen: Wulfsberg, 1884.
 • Om betingelserne for det norske folks politiske udvikling i tiden før 1814. Kristiania, 1884.
 • Hvor ligger tyngdepunktet i begivenhederne i 1814? Christiania, 1886.
 • Biografier af den norske og svenske kongefamilie. Kristiania, 1889.
 • Veiledning for besøgende paa Frognersæteren. Kristiania, 1890.
 • Carl Johan, som han virkelig var, og som han skildres af Professor J. E. Sars. Christiania, 1897.
 • Fire Foredrag over Norges Friheds Historie i 1814. Kristiania: Bjørnstad, 1897.
 • Fører i Universitetets ethnografiske musæum. Christiania, 1904.
 • Nordmænd og Skrælinger i Vinland. 1905.
 • Olaf Kyrre og den første christne Helligdom paa Nordnes. Bergen, 1906.
 • Slaget i Hafrsfjorden. Stavanger, 1906.
 • Bergensbanen. Kristiania, 1907.

Artikler[rediger]

 • «De nordenfjeldske Begivenheder i Aarene 1657–1660», i Program for Nissens Latin- og Realskole Christiania, 1868. Også som særtrykk.
 • «De reelle Apoteker-Privilegier før 1814», i Norsk Magazin for Lægevidenskab V. Også som særtrykk.
 • «General-major Peter Anker», i Historisk Tidsskrift I (1871), s. 273–384. Også som særtrykk.
 • «Frederik IIIs hylding i Kristiania 1648», i Historisk Tidsskrift I (1871). Også som særtrykk.
 • «Ældre forsøg paa at forene Norge og Sverige», i Folkevennen XX (1871). Også som særtrykk.
 • «Kristian IV’s Reise til Finmarken 1599», i Morgenbladet 1873. Også som særtrykk.
 • «Om Idre og Særna», i Historisk Tidsskrift III (1874). Også som særtrykk.
 • «Reise og naturskildringer», i Den Norske Turistforenings årbok 1874, s. 77–112.
 • «Nogle Notitser om Johan v. Mönnichhofen», i Historisk Tidsskrift (1877)
 • «Det norske Veivæsens Udvikling før 1814», i Historisk Tidsskrift (1877)
 • «Ejlerik Visborgs Kamp med de Svenske 1658», i Historisk Tidsskrift (1877)
 • «Anders Madssøns og Karen Strangers Gravstene, i Historisk Tidsskrift (1877)
 • «Et Holbergianum fra Sogn», i Historisk Tidsskrift (1877)
 • «Grev Rosens Beretning om sin Sendelse til Kristiania i Februar 1814», i Historisk Tidsskrift (1877)
 • «Oplysninger om Formuesforholdene i det søndenfjeldske Norge Aar 1700», i Historisk Tidsskrift (1877)
 • «Vedtægter for det hanseatiske Kontor i Bergen», i Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1878, 1.
 • «St. Catharinas og St. Dorotheas Gilde i Bergen», i Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1878, 11.
 • «Raadmændene i de norske Kjøbstæder i Middelalderen», i Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1879, 13.
 • «Hovestuen paa Bygdø», i Ny illustreret Tidende nr. 6, 1882. Også som særtrykk.
 • «Grev Herman Wedel Jarlsberg i 1813», i Nordisk tidskrift 1883.
 • «Er der i Norge et Folk eller to Folk, en Kultur eller to Kulturer?», i Morgenbladet 1886. Også som særtrykk.
 • «Kielerfreden», i Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1886, 13.
 • «Lappernes fremrykning mod syd i Trondhjems stift og Hedemarkens amt», i Det norske geografiske selskabs årbog I (1889/90), s. 19–52.
 • «Atlas og Sahara», i Det norske geografiske selskabs årbog V (1894).
 • «Valamo i Ladoga», i Det norske geografiske selskabs årbog VIII (1898).
 • «Chimufolket og dets gamle kultur», i Det norske geografiske selskabs årbog XI (1900).
 • «Fra Arendal til Stavanger i godt selskab, godt humør og godt veir», i Den Norske Turistforenings Aarbog 1901.
 • «De gamle helligdomme paa Selje», i Historiske Afhandlinger tilegnet Professor Dr. J. E. Sars paa hans syttiende Fødselsdag den ellevte Oktober 1905, s. 164–181.
 • «Studier over Harald Haarfagres historie», i Historisk Tidsskrift, 1906.
 • «Henrik ibsen paa fodtur», i Den norske turistforenings aarbog, 1906, s. 133–140.
 • «Rokoberget», i Den norske turistforenings aarbog, 1906.

Utgivelser[rediger]

 • Breve fra H. H. von Essen til H. K. H. kronprins Carl Johan. Christiania: Dahl, 1867.
 • Bidrag til Norges og Sveriges Historie 1812–1816. Christiania: Steensballe, 1869. Indeks
 • Aktmæssige Bidrag til Sveriges politiske Historie 1812–1813, i Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1876, 7.
 • «De dudesche Kopman unde de Norman», i Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1876, 8.
 • «Et tydsk Klageskrift fra 1447 over Hr. Olaf Nilssøn», i Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1877, 8.
 • Aktmæssige Bidrag til de nordiske Rigers politiske Historie i 1813 og 1814. 1877, i Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1877, 12.
 • Bidrag til Norges Historie i 1814. Christiania: Den norske historiske forening, 1882–1886.
 • «Indberetninger fra de østerrigske Gesandter i Kjøbenhavn 1807–1812», i Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1882, 23.
 • Biskop Jens Nilssøns visitatsbøger og reiseoptegnelser 1574–1597. Kristiania: A. W. Brøgger, 1885.
 • Diplomatiske Aktstykker vedkommende Norges Opgjør med Danmark 1818–1819, i Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1889, 2.
 • «Vedtægter og dokumenter fra det Hanseatiske kontor i Bergen og dettes enkelte gaarde», i Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1892, 7.
 • Aktstykker vedkommende Konventionen i Moss 14de August 1814, i Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1894, 4.
 • Danske og engelske Aktstykker, i Skrifter. Historisk-filosofisk klasse 1895, 1.
 • «Et brev fra statsraad N. Aall om konventionen i Moss m. m.», i Historisk Tidsskrift, 1896.
 • Norge i 1814. Fra russiske arkiver. Christiania, 1897.
 • Aktstykker om Bodøsagen. Christiania, 1897.
 • Østerrigske, preussiske og russiske Aktstykker, i Skrifter. Historisk-filosofisk klasse, 1897.
 • «Stiftamtmand W. F. K. Christies Dagbog Mai–Oktober 1815», i Historisk Tidsskrift, 1900.