Forfatter:Yngvar Nielsen

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Yngvar Nielsen
Yngvar Nielsen
Født 29. juli 1843, Arendal
Død 2. mars 1916, Kristiania
Norsk historiker
Wikipedia-logo.png Artikkel på Wikipedia
Commons-logo.svg Bilder og media på Commons
Bibsys

Tekster[rediger]

 • Jens Bjelke til Østråt. Kristiania: Malling, 1872. Indeks
 • Grev Sandels’s statholderskab 1818–1827. Kristiania: Malling, 1873.
 • Grev von Platens Statholderskab 1827–1829. Kristiania: Malling, 1875.
 • Gustav III’s norske politik. Kristiania, 1877. Indeks
 • Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden. Christiania: Tønsbergs, 1877. Indeks
 • Om nogle middelalderske slægter i det vestenfjeldske Norge. Kristiania, 1878.
 • Rejsehaandbog over Norge. Kristiania: Cammermeyer, 1879, 21881, 31881, 41885, 51888, 61891, 71893, 81896, 91899 Indeks, 101903, 111908, 121915
 • Det norske rigsraad. Kristiania: Den norske forlagsforening, 1880. Indeks
 • Reisebreve og Folkelivs-Studier. Kristiania: Malling, 1880.
 • Træk af den norske bondestands kulturudvikling i de sidste 300 aar. Kristiania: Cammermeyer, 1881. Indeks
 • Rundt Norge. Kristiania: Malling, 1882. Indeks
 • Bemærkninger ved det af Dr. J. E. Sars udgivne Skrift «Historisk Indledning til Grundloven». Kristiania: Malling, 1882.
 • Norges Historie efter 1814.
  • 1. 1815–1822. Kristiania: Selskabet for Folkeoplysningens Fremme, 1882. Indeks
  • 2. 1823–1830. Kristiania: Selskabet for Folkeoplysningens Fremme, 1887.
  • 3. 1831–1837. Kristiania: Selskabet for Folkeoplysningens Fremme, 1892. Indeks
 • Stormagternes Forhold til Norge og Sverige 1815–1819. Christiania: Den norske historiske Forening, 1886.
 • 1814. Kristiania: Cammermeyer, 1886.
 • 1814. Fra Kiel til Moss. Christiania: Cammermeyer, 1894.
 • Christiania og Omegn. Christiania: Cammermeyer, 1894.
 • Kampen om Trondhjem. Trondhjem, 1897.
 • Bodøsagen. Christiania: Cammermeyer, 1897. Indeks
 • Om Konventionen i Moss. Christiania: Grøndahl, 1898.
 • Lensgreve Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg
  • 1. 1779–1812. Christiania: Fabritius, 1901.
  • 2. 1813–1814. Christiania: Fabritius, 1901.
  • 2. 1815–1840. Christiania: Fabritius, 1902.
 • Den gamle Gaard. Kristiania: Aschehoug, 1903.
 • Norge i 1814. Christiania: Stenersen, 1904.
 • Norge i 1905. Horten, 1906. Indeks
 • Universitetets ethnografiske samlinger 1857–1907. Christiania: Det ethnografiske museum, 1907. Indeks
 • Tidsrummet 1537–1588. Norges historie fremstillet for det norske folk IV-1. Kristiania: Aschehoug, 1909.
 • Erindringer fra et halvt Aarhundredes Vandreliv. Kristiania: Gyldendal, 1909.
 • En Christianensers Erindringer fra 1850- og 60-Aarene. Kristiania: Gyldendal, 1910.
 • Tidsrummet 1588–1660. Norges historie fremstillet for det norske folk IV-2. Kristiania: Aschehoug, 1911.
 • Det halve kongerige. Kristiania: Gyldendal, 1911.
 • Bennett’ reisehaandbog over Norge. Christiania: Cammermeyer, 1912.
 • Under Oscar II’s Regjering. Christiania: Gyldendal, 1912.
 • Fra Johan Sverdrups Dage. Kristiania: Gyldendal, 1913.
 • Norge. Kristiania: Mittet, 1914.
 • Da Unionen skulle briste. Kristiania: Gyldendal, 1915.
 • Christian Frederik, 1813–1814. Christiania: Gyldendal, 1915.

Mindre skrifter[rediger]

 • Kvægholdet i Norge 1657. Kristiania, 1874.
 • Det norske vejvæsens udvikling før 1814. Christiania, 1876.
 • Norske folkedragter fra Numedal og Telemarken
 • Den faste bebyggelse i Norge fra 600 til 1000 meters høide over havet og dennes forhold til vore skoves udtynding. Kristiania, 1880.
 • Det norske og svenske Kongehus fra 1818. Christiania, 1883.
 • Norge og den europæiske Politik 1810–1814. Drammen: Wulfsberg, 1884.
 • Om betingelserne for det norske folks politiske udvikling i tiden før 1814. Kristiania, 1884.
 • Hvor ligger tyngdepunktet i begivenhederne i 1814? Christiania, 1886.
 • Biografier af den norske og svenske kongefamilie. Kristiania, 1889.
 • Veiledning for besøgende paa Frognersæteren. Kristiania, 1890.
 • Carl Johan, som han virkelig var, og som han skildres af Professor J. E. Sars. Christiania, 1897.
 • Fire Foredrag over Norges Friheds Historie i 1814. Kristiania: Bjørnstad, 1897.
 • Fører i Universitetets ethnografiske musæum. Christiania, 1904.
 • Nordmænd og Skrælinger i Vinland. 1905.
 • Olaf Kyrre og den første christne Helligdom paa Nordnes. Bergen, 1906.
 • Slaget i Hafrsfjorden. Stavanger, 1906.
 • Bergensbanen. Kristiania, 1907.

Artikler[rediger]

 • «De nordenfjeldske Begivenheder i Aarene 1657–1660», i Program for Nissens Latin- og Realskole Christiania, 1868. Også som særtrykk.
 • «De reelle Apoteker-Privilegier før 1814», i Norsk Magazin for Lægevidenskab V. Også som særtrykk.
 • «General-major Peter Anker», i Historisk Tidsskrift I (1871), s. 273–384. Også som særtrykk.
 • «Frederik IIIs hylding i Kristiania 1648», i Historisk Tidsskrift I (1871). Også som særtrykk.
 • «Ældre forsøg paa at forene Norge og Sverige», i Folkevennen XX (1871). Også som særtrykk.
 • «Kristian IV’s Reise til Finmarken 1599», i Morgenbladet 1873. Også som særtrykk.
 • «Om Idre og Særna», i Historisk Tidsskrift III (1874). Også som særtrykk.
 • «Reise og naturskildringer», i Den Norske Turistforenings årbok 1874, s. 77–112.
 • «Nogle Notitser om Johan v. Mönnichhofen», i Historisk Tidsskrift (1877)
 • «Det norske Veivæsens Udvikling før 1814», i Historisk Tidsskrift (1877)
 • «Ejlerik Visborgs Kamp med de Svenske 1658», i Historisk Tidsskrift (1877)
 • «Anders Madssøns og Karen Strangers Gravstene, i Historisk Tidsskrift (1877)
 • «Et Holbergianum fra Sogn», i Historisk Tidsskrift (1877)
 • «Grev Rosens Beretning om sin Sendelse til Kristiania i Februar 1814», i Historisk Tidsskrift (1877)
 • «Oplysninger om Formuesforholdene i det søndenfjeldske Norge Aar 1700», i Historisk Tidsskrift (1877)
 • «Vedtægter for det hanseatiske Kontor i Bergen», i Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1878, 1.
 • «St. Catharinas og St. Dorotheas Gilde i Bergen», i Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1878, 11.
 • «Raadmændene i de norske Kjøbstæder i Middelalderen», i Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1879, 13.
 • «Hovestuen paa Bygdø», i Ny illustreret Tidende nr. 6, 1882. Også som særtrykk.
 • «Grev Herman Wedel Jarlsberg i 1813», i Nordisk tidskrift 1883.
 • «Er der i Norge et Folk eller to Folk, en Kultur eller to Kulturer?», i Morgenbladet 1886. Også som særtrykk.
 • «Kielerfreden», i Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1886, 13.
 • «Lappernes fremrykning mod syd i Trondhjems stift og Hedemarkens amt», i Det norske geografiske selskabs årbog I (1889/90), s. 19–52.
 • «Atlas og Sahara», i Det norske geografiske selskabs årbog V (1894).
 • «Valamo i Ladoga», i Det norske geografiske selskabs årbog VIII (1898).
 • «Chimufolket og dets gamle kultur», i Det norske geografiske selskabs årbog XI (1900).
 • «Fra Arendal til Stavanger i godt selskab, godt humør og godt veir», i Den Norske Turistforenings Aarbog 1901.
 • «De gamle helligdomme paa Selje», i Historiske Afhandlinger tilegnet Professor Dr. J. E. Sars paa hans syttiende Fødselsdag den ellevte Oktober 1905, s. 164–181.
 • «Studier over Harald Haarfagres historie», i Historisk Tidsskrift, 1906.
 • «Henrik ibsen paa fodtur», i Den norske turistforenings aarbog, 1906, s. 133–140.
 • «Rokoberget», i Den norske turistforenings aarbog, 1906.

Utgivelser[rediger]

 • Breve fra H. H. von Essen til H. K. H. kronprins Carl Johan. Christiania: Dahl, 1867.
 • Bidrag til Norges og Sveriges Historie 1812–1816. Christiania: Steensballe, 1869. Indeks
 • Aktmæssige Bidrag til Sveriges politiske Historie 1812–1813, i Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1876, 7.
 • «De dudesche Kopman unde de Norman», i Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1876, 8.
 • «Et tydsk Klageskrift fra 1447 over Hr. Olaf Nilssøn», i Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1877, 8.
 • Aktmæssige Bidrag til de nordiske Rigers politiske Historie i 1813 og 1814. 1877, i Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1877, 12.
 • Bidrag til Norges Historie i 1814. Christiania: Den norske historiske forening, 1882–1886.
 • «Indberetninger fra de østerrigske Gesandter i Kjøbenhavn 1807–1812», i Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1882, 23.
 • Biskop Jens Nilssøns visitatsbøger og reiseoptegnelser 1574–1597. Kristiania: A. W. Brøgger, 1885.
 • Diplomatiske Aktstykker vedkommende Norges Opgjør med Danmark 1818–1819, i Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1889, 2.
 • «Vedtægter og dokumenter fra det Hanseatiske kontor i Bergen og dettes enkelte gaarde», i Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1892, 7.
 • Aktstykker vedkommende Konventionen i Moss 14de August 1814, i Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1894, 4.
 • Danske og engelske Aktstykker, i Skrifter. Historisk-filosofisk klasse 1895, 1.
 • «Et brev fra statsraad N. Aall om konventionen i Moss m. m.», i Historisk Tidsskrift, 1896.
 • Norge i 1814. Fra russiske arkiver. Christiania, 1897.
 • Aktstykker om Bodøsagen. Christiania, 1897.
 • Østerrigske, preussiske og russiske Aktstykker, i Skrifter. Historisk-filosofisk klasse, 1897.
 • «Stiftamtmand W. F. K. Christies Dagbog Mai–Oktober 1815», i Historisk Tidsskrift, 1900.